Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) personel alımı ekranı üzerinden ilan yayımlayan Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alacak. İşte şartlar ve diğer detaylar.

   9038 23.03.2019
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda ise;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 2 (iki) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

PEKİ GENEL ŞARTLAR NELER?

Yayımlanan ilanda adaylardan talep edilen genel şartlar ise;

657 sayılı Devlet Memurları kanununda yer alan şartlara uygun olmak.

Görevini yapacak herhangi bir engel sağlık sorunu olmamak. (Vücut ve akıl hastalığı engeli)

TCK'nın 53 üncü maddesinde yer alan;

"Belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak"

 

şartlarına uygun olmak zorunlu.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda ise başvurular;

"25/03/2019 - 29/03/2019 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına" yapılacak.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

 

Kamu Personeli

Sosyal Medyada KpssRehber