Ortaöğretim Mezunu Kadın Erkek Subay-Astsubay-Polis Alımı için Kritik Süreç!

Lise mezunlarından subay ve astsubay adayı öğrenci alımı için ÖSYM tarafından uygulanacak 2019 MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı için başvuru işlemleri 16 Ocak'tan bu yana devam ediyor. Söz konusu sınava giren adayların YKS'ya da girmeleri gerekiyor. Yine 2019 PMYO polis adayı öğrenci alımları için de adayların 2019 YKS'ya başvurmaları gerekli. Bu yüzden adaylar ÖSYM tarafından paylaşılan 2019 YKS ve 2019 MSÜ başvuru kılavuzlarını dikkatle incelemeliler. İşte polis subay ve astsubay alımı başvuru detayları.

   2683 23.02.2019
Ortaöğretim Mezunlarından Polis, Subay ve Astsubay Alımı için Kritik Süreç! Başvurular Sürüyor 

Lise mezunlarından subay ve astsubay adayı öğrenci alımı için ÖSYM tarafından uygulanacak 2019 MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı için başvuru işlemleri 16 Ocak'tan bu yana devam ediyor. Söz konusu sınava giren adayların YKS'ya da girmeleri gerekiyor. Yine 2019 PMYO polis adayı öğrenci alımları için de adayların 2019 YKS'ya başvurmaları gerekli. Bu yüzden adaylar ÖSYM tarafından paylaşılan 2019 YKS ve 2019 MSÜ başvuru kılavuzlarını dikkatle incelemeliler. 

2019 MSÜ Askeri öğrenci belirleme sınavı başvuruları 27 Şubat 2019 tarihine kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden (ais.osym.gov.tr) online yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar 2019 MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru formuna, başvuru süresi içerisinde www.osym.gov.tr'den erişim sağlayabilecekler. 2019 MSÜ Öğrenci Temin süreciyle ilgili adayların dikkat etmesi gereken sınav akış diyagramı geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden paylaşılmıştı. Adaylar https://www.msu.edu.tr/sayfadetay?SayfaId=1107&ParentMenuId=31adresinden Askeri öğrenci temin süreci akış diyagramına erişim sağlayabilir, 2019 MSÜ ile ilgili sıkça sorulan sorulara https://www.msu.edu.tr/duyurular/2019_MSU_Askeri_Ogrenci_Temin_S%C3%BCreci/MSU_SSS.pdf adresinden erişebilir.

2018 PMYO'da Başvuru Şartları Nasıldı?

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; 
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

2019 YKS için başvurular 6 Mart'a kadar devam edecek.

KAYNAKLAR 

  • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - WWW.PA.EDU.TR
  • MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ WWW.MSU.EDU.TR
  • ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ WWW.OSYM.GOV.TR
KAMUBULTENİ.COM

Sosyal Medyada KpssRehber