Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimi Yayımlandı

Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimi Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimini ve detaylarını yayımlandı. Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi ile iş ve işlemleri için tıklayınız.

   5020 08.12.2018
Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Alan Değişikliği duyurusunu 7 Aralık itibarıyla yayımladı. MEB’e bağlı eğitim kuramlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2018 yılı alan değişikliği işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60’ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Hangi öğretmenler başvuru yapabilecek? Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar, Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler, Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kuramlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Eğitim kurumu yöneticilerinden görevli oldukları eğitim kurumunda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması, bu alandaki boş norm kadronun tercihe açılması ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından tercih edilmesi durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliğine hak kazananların yöneticilik görevleri üzerinde bırakılarak alan değişikliği işlemleri gerçekleştirilecektir. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kuramlarını tercih ederek alan değişikliğine hak kazanan yöneticilerin ise yöneticilik görevleri sona erecektir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

12-18 Aralık 2018: Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ile yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması işlemleri yapılacak.

24-26 Aralık 2018: Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması işlemleri yapılacak.

28 Aralık 2018: Atamalar ve 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 arası da görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri olacak. Duyuru ve işlemler için TIKLAYINIZ.

 

Kaynak: Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimi Yayımlandı

Sosyal Medyada KpssRehber