Gazi Üniversitesi 162 Memur Alımı Yapacak

Gazi Üniversitesi 162 Memur Alımı Yapacak

Gazi Üniversitesi rektörlüğü sözleşmeli 162 sağlık personeli alımı ilanı DPB’de yayımlandı.

   1628 01.01.1970
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığında yayımlandı. Üniversiteye sözleşmeli önlisans mezunu ve lisans mezunu personel alımı başvuruları 17 Eylül ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında olacak.

140 Hemşire alımı için Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak gerekiyor.

6 Sağlık Teknikeri alımı için Özel Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

3 Sağlık Teknikeri alımı için Özel Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

5 Sağlık Teknikeri alımı için Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.

2 Sağlık Teknikeri alımı için Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

2 Diyetisyen alımı için Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak gerekiyor.

4 Fizyoterapist alımı için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak gerekiyor.

Sözleşmeli personel olarak çalışanlarla ilgili durum! 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Personel alımı genel şartları! Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak gerekiyor.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. Personel alımı ilan metni için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.mymemur.com.tr
Sosyal Medyada KpssRehber