Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

   4760 01.01.1970
 Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

 

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

 

2 – Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3 – Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 – Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 – İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (Haftasonu veya resmi tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15 inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİRİM/BÖLÜM Profesör Doktor Öğretim Üyesi    
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM  
TIP FAKÜLTESİ  
NÖROŞİRURJİ   1 Pediatrik hastalardaki arteriovenöz malformasyonlar üzerinde gamma knife radyo cerrahinin etkileri üzerine çalışmış olmak.  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 1   Kentleşme çevre sorunları ve yerel yönetim alanlarında çalışmış olmak.  
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI  
TÜRK HALK OYUNLARI 1   Performans/sahne sanatları konusunda çalışmaları olmak  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  
RESİM   1 Alanında sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

Kaynak: www.akademikkadro.net

ÜNİVERİSTEİ ALIM İLANLARINDAN AN AN HABERDAR OLMAK İÇİN TAKİPTE KALIN!
Sosyal Medyada KpssRehber