Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

   4242 01.01.1970
 Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

– Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

– Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

 

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

 

MÜRACAAT TARİHİ: Doktor Öğretim Üyesi adayları Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdırlar.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM/ANA BİLİM DALI Dr. Öğr. Üyesi Açıklama
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Hukuk Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Kaynak: www.akademikkadro.net

ÜNİVERİSTEİ ALIM İLANLARINDAN AN AN HABERDAR OLMAK İÇİN TAKİPTE KALIN!

Sosyal Medyada KpssRehber