Kırıkkale Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Kırıkkale Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Kırıkkale Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

   577 01.01.1970
 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş,     4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

 

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 


Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Açıklamalar
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Nükleer Fizik 1     Nükleer yapı ve Tek-A’lı çekirdeklerde kuantum faz geçişleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik 1     Parabolik tipten denklemler ve yaklaşımlar teorisinde çalışmalar yapmış olmak.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)     1 Akademik yazma konusunda doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği     1 Trijenerasyon sistemlerinin modellemesi ve optimizasyonu konularında çalışma yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik     1 Hidrolik, meteorolojik tarımsal kuraklık analizi konularında çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzik Bölümü
Müzik Bilimleri 1     İlkokuma eğitiminde müzik ve keman eğitiminde değerler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Tasarımı     1 Doktorasını doğal kaynak yönetimi üzerine yapmış olmak. Tasarımda doğal sistemlerin entegrasyonu ve yeşil yol planlaması konularında proje deneyimine sahip olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler     1 Uluslararası İlişkiler alanında nitel ve nicel çalışmalar yapmış olmak.
Siyasi Tarih     1 Güney Doğu Asya Ülkeleri ve Asya Kıtasındaki siyasi, iktisadi birlikler (ASEAN vb.) alanında çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Veterinerlik Mikrobiyolojisi     1 Veterinerlik Mikrobiyolojisi alanında Doktora yapmış olmak, Salmonella Serotiplendirmesi ve balıklarda bakteriyel böbrek hastalığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Bilimleri     1 İngiliz din fenomenolojisi ekolü dinler tarihçileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet 1     Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti olmak, çocuk ve çevre konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Hizmet     1 Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak ve kadın ve suç konusunda çalışmalar yapmış olmak.
KIRIKKALE M.Y.O.
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Radyo ve Televizyon Programcılığı Prog.   1   Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, itibar yönetimi ve popüler kültür alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
El Sanatları Bölümü
Geleneksel El Sanatları Prog.     1 Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalında sanatta yeterlik yapmış olmak, İç Anadolu çömlekçiliği ve Geleneksel Türk Sanatları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler Programı     1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Örgütsel kronizm ve liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM
4 1 11


Kaynak: www.akademikkadro.net

ÜNİVERSİTE İLANLARINA AN AN ULAŞMAK İÇİN...
Sosyal Medyada KpssRehber