Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

   644 01.01.1970

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

 
– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 
– Profesör kadroları daimi statüdedir.

 
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

– 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

– 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html  adresinden,

“Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu”na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birimi Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Profesör 1 1 Makrofunguslar ve Mikrofunguslar Üzerine Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Kuantum Dot, Yarı İletken Malzemeler, Mineraler, Radyolüminesans, Katodolüminesans ve İyon Aşılama Konularında Çalışmaları Bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Doçentliğini Muhasebe Alanında Almış Olmak. İşletme Birleşmeleri ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Konularında Çalışmaları Bulunmak.
Tıp Fakültesi Dermatoloji Profesör 1 1 Dermatoonkoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Doçent 1 1 Arkeolojik ve Jeolojik Örneklerin Lüminesans Tekniği ile Tarihlendirilmesi, Yalıtıcıların ve Seramik Fosforların Katodolüminesans, Radyolüminesans, Termolüminesans ve Fotolüminesans Özellikleri Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Doçent 1 1 Dağ Kurbağalarında Morfolojik ve Serolojik Çalışmalar Yapmış Olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Doçent 1 1 Doçentliğini Mimarlık Alanında Almış Olmak. Sürdürülebilir Mimarlık ve Geleneksel Yapılar Alanında Çalışmaları Bulunmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Yan Dal Uzmanlığını ve Doçentliğini Çocuk Acil Alanında Almış Olmak. Çocuk Acilde Travma Bakımı, Akut Faz Reaktanları ve Akut Apandisit Tanısı Konularında Çalışmala


Kaynak: www.akademikkadro.net

ÜNİVERSİTE İLANLARINA AN AN ULAŞMAK İÇİN...
Sosyal Medyada KpssRehber