Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

   707 01.01.1970
 Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 
4 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 
5 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 
Unvanı=========>> Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi AÇIKLAMALAR
Birimi Anabilim Dalı Drc. Adet Drc. Adet Drc. Adet
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     5-1 Rehberlik ve Psikolojik anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mobil iletişim araçlarının problemli kullanımı üzerine deneysel ve betimsel çalışmaları bulunmak.
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi     5-1 Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Batı Anadolu Kalkolitik Dönem konusunda çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Mekanik     1-1 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Sığ temellerin rijitlik hesabı üzerine çalışmaları bulunmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik     4-1 Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim Dalı veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak. Preeklemsili gebelerle ilgili çalışmaları olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon     4-1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Hemşirelik     4-1 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Kolerektal kanser cerrahisi uygulanan hastalarla ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 1-1     İlgili alanda doçent olmak. Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi deneyimine ve eğitici eğitimi belgesine sahip olmak.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi   1-1   İlgili alanda doçent olmak. Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak.
Psikiyatri   1-1   İlgili alanda doçent olmak. Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekanik     1-1 İnşaat Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak. Konvansiyonel/Yenilikçi yapı güçlendirme yöntemleri üzerine çalışmaları bulunmak.
TOPLAM

1 2 7 
Sosyal Medyada KpssRehber