35 Bin Öğretmen Ataması İptal!

35 Bin Öğretmen Ataması İptal!

Plan ve Bütçe Komisyonu 35 bin öğretmen atama maddesini çıkardı ve bütçeye 37 bin adet kadro ekledi. Bu kadroların kaçının MEB'e verileceği şuanda belli değil.

   3035 22.03.2015
 2015 Bütçesine göre memur atama dağılımları 36 bin yerine 73 bin üzerinden dağıtılacak. Öğretmenlerin 35 bini aynen MEB’e verilecek mi yoksa daha fazlası mı verilecek önümüzdeki günlerde belli olacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 4.madde şu şekildedir:

MADDE 4- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

(2) Öğretmen unvanlı kadrolardan 35.000 adedi ile Bakanlığa ait diğer sınıflan kadrolarından 2.320 adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 2015 yılı Merkezi Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2015 tarihine kadar atama yapılır."

*Görüşmeler sırasında önerge verilerek “Görüşülmekte olan Kanun  Teklifinin  4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. Yani kadro ihdası aynen kalmış ancak 35 bin öğretmen ve 2320 memur kadrolarına bütçe dışı atama maddesi iptal edilmiştir.

*Daha sonra kanun madde ihdası yapılarak "MADDE… - 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Bütçe Kanununa bağlı (İ) işaretli Cetvelin “II. Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları" bölümünde yer alan “36.000" ve “40.000" rakamları sırasıyla “73.000" ve “77.000" şeklinde değiştirilmiştir.” Yani 37 bin kadroya atama izni bütçeye eklenmiştir.

ÖZET: 35 bin öğretmen kadrosu ile 2320 memur kadrosuna atamalar başlangıçta bütçe kapsamında düşünülmüş ancak daha sonra bütçe kapsamına alınmıştır. 47 bin öğretmen kadro ihdası aynen korunmuştur ancak ne kadarına atama izni verileceği 2015 bütçesine göre verilecek kadro dağılımlarında belli olacaktır. Basına yansıyan şekilde 35 bin atama izni de verilebilir, daha fazla atama izni de verilebilir. Çünkü bütçe dışı atama maddesi iptal edilmiştir. 2015 yılı atama izinlerinin açıklanmasıyla sayı belli olacaktır.

memurlar.net

Sosyal Medyada KpssRehber