MEB’de Bekleyen Sorunlar Bakan Selçuk’a Soruldu!

MEB’de Bekleyen Sorunlar Bakan Selçuk’a Soruldu!

Türk Eğitim-Sen eski Genel Başkanı, İyi Parti Adana Milletvekili Sayın İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması üzerine öğretmenlerin sorunlarını TBMM’de gündeme getirdi.

   921 13.09.2018
 Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un cevaplandırması isteği ile TBMM Başkanlığına öğretmen ve yönetici atamada mülakat, sözleşmeli öğretmenlik, il içi özür tayinleri ve diplomaya bağlı alan değişikliği konularında soru önergesi verildi. İsmail KOncuk’un konuyla ilgili açıklaması ve soru önergesinin tüm detayları şu şekildedir.

Mülakat! Öğretmen atımında mülakat sisteminin ciddi suistimale açık olduğu ve subjektif sonuçlar doğurduğu açıktır. Kamuoyu mülakatı torpil olarak algılamakta olup, bu kanaati değiştirmek mümkün görünmemektedir. Daha önce uygulanmakta olan KPSS puan üstünlüğü ile Öğretmen ataması herkes tarafından kabul edilmiş bir uygulamaydı, ancak mülakat puanı ile atama Öğretmen adaylarının daha mesleğe başlamadan tüm motivasyonunu düşürmektedir. Birçok kişinin mülakat öncesinde torpil arama kaygısına düştüğü hepimizin malumudur. Bakanlığınızca öğretmen alımında mülakatın kaldırılması düşünülmekte midir?

Liyakat! Mülakatın yönetici atamadı da kullanılması MEB’e bağlık kurum ve kuruluşlarda bilgi, donanım ve kabiliyeti yerle yeksan etmiş, liyakatli birçok kişi mülakat sebebiyle yönetici başvurusu yapmamanın dahi gereksiz olduğuna inanır hale gelmiştir.

Bu durum MEB'de ehliyetsiz, kabiliyetsiz, pek çok kişinin yönetici olması sonucunu doğururken, liyakat sahibi, donanımlı insanlar kendilerini dışlanmış olarak görmektedir. Mülakat uygulaması devam ettiği süreci MEB’in hiçbir konuda başarı iddiası kalmayacak, eğitim, öğretim, liyakatsiz, çapsız insanlara teslim edilmiş olacaktır. Bakanlığınızca yönetici atamada liyakatı öncelemek için, nasıl bir sistem öngörülmektedir?

Sözleşmeli - Kadrolu öğretmen ayrımı! 2011 yılında Hükümetinizde kaldırılan 4-B sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, anlamsız bir şekilde başlamıştı. Sayın Ziya Selçuk'un da ifade ettiği üzere, "Öğretmen odasını anlamadan, başarı mümkün değildi.1 O halde, aynı okullardan mezun, bilgi, beceri ve donanımı aynı olan insanların, aynı öğretmen odasında "Kadrolu Öğretmen", "Sözleşmeli Öğretmen" diye farklı hukuki normlara tabi tutulması doğru mudur?

Aynı özelliklere sahip öğretmenlerin, atama, terfi, görevde yükselme ve çeşitli özlük haklarının farklı olması nasıl izah edilebilir?

Eş durumu atamaları! Aile bütünlüğünün dahi sağlanamayan sözleşmeli öğretmenlerin, kendini 2. sınıf öğretmen olarak gördüğünü ve bu durumun hizmet kalitesine yansıdığını Bakanlığınız görmekteyse, hangi tedbirleri almayı düşünmektedir? Tüm öğretmenler 4/A kadrolu öğretmen yapmayı düşünmekte misiniz? Yoksa bu garabet uygulama, tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirilecek midir?

Yıllardır bir kriter getirilemeyen il içi özür tayinleri ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Diplomaya bağlı alan değişikliği! MEB mevzuatında bulunmasına rağmen bugüne kadar tatmin edici bir şekilde uygulanmamıştır. Son derece doğru ve tabi bir talep olan Diplomaya Bağlı Alan Değişikliğiyle ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

 


Kaynak:
 www.mymemur.com.tr


Sosyal Medyada KpssRehber