ÖABT Zorluk Seviyesi Nasıldı?

2018 ÖABT Kolay Mıydı? Zor Muydu? Değerlendiriyoruz. 2018 ÖABT net ve puan hesapları

   1759 06.08.2018
 2018 ÖABT Kolay Mıydı? Zor Muydu? Değerlendiriyoruz. 2018 ÖABT sınavı bugün tamamlandı. ÖABT'ye bu yıl 300 bine yakın aday 17 branşta sınava girdi. ÖABT sınavı öncesi ÖSYM yine 15 dakika kuralını uyguladı. Sınavdan çıkan adaylar sosyal medyada 2018 ÖABT soru ve cevaplarını değerlendiriyor. Sınava giren adaylardan alınan ilk yorumlar bu yıl ÖABT'nin çok zor ve bilgi içeren sorulardan oluştuğunu gösteriyor. 2018 ÖABT'de branş bazlı ortalamaların düşeceği tahmin ediliyor. Örneğin geçen yıl 16 net ortalaması olan branşın bu yıl 12-13 net ortalamasına düşeceği, 32 net ortalaması olan branşın ise 28-29 nete gerileceği tahmin ediliyor. Bu durumda 2018 ÖABT nin standart sapması yüksek olacaktır. Yani düşük netlere yüksek KPSS p121 puanı gelmesi durumları olacaktır.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ŞİMDİYE KADAR ÇIKMIŞ EN ZOR SORULAR

2018 ÖABT YAPILDI


Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınav 11.30’tdatamamlandı. Tek oturumda, 17 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini yaptı.

KPSS ÖABT SINAV KAĞITLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? PUAN HESAPLAMA

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi sınavı sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ŞİMDİYE KADAR ÇIKMIŞ EN ZOR SORULAR

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az bir (1) ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo- 2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ŞİMDİYE KADAR ÇIKMIŞ EN ZOR SORULAR

KPSSP121 tahmini puan hesaplama formülü;

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 +

Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 +

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6

+ 40 = KPSSP121 Puanınız

Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

12 + 9 + 24 + 40 = 85

Bu formül ile yaklaşık puanınızı hesaplayabilirsiniz; ancak kesin puanınızı bulamazsınız. Çünkü standart sapma gibi çeşitli faktörler puan hesabını birkaç puan etkileyebilmektedir.

KPSSP121 öğretmenlik atamalarında kullanılan puan türüdür. KPSSP121 puan türünün hesaplanmasında sınav oturumları şu şekilde etkili olmaktadır;

Genel Kültür – Genel Yetenek Testi (120 Soru): %30

Eğitim Bilimleri Testi (80 Soru): % 20

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (50 Soru): % 50

Kaynak: mebpersonel.com

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ŞİMDİYE KADAR ÇIKMIŞ EN ZOR SORULAR
Sosyal Medyada KpssRehber