PTT’ye Atananlar Kadrolu mu Sözleşmeli mi Olacak

PTT’ye Atananlar Kadrolu mu Sözleşmeli mi Olacak Detayları Haberimizde Yer Almaktadır.

   1682 11.06.2018
PTT PERSONEL STATÜSÜ NEDİR? (İHS HAKKINDA)

PTT 2013 Yılında yeniden yapılandırılarak anonim şirket olarak düzenlenmiştir. Anonim şirket olma sürecinde bünyesinde radikal değişiklikler yapan bu köklü kurum, personel temin sürecinden başlayıp iş akışına kadar yeni yol haritaları belirlemiş, bunlardan en önemlisi de istihdam sisteminde yaptığı değişiklikler olmuştur.

PTT SINAVINDA HANGİ KONUYA NASIL ÇALIŞILMALI


2013 yılı Aralık ayından bu yana temin ettiği tüm personelleri İdari Hizmet Sözleşmeli İHS olarak temin eden kurum, 657,399 veya 4A, B, C, D statüsü dışına çıkarak İHS statüsünü ön plana çıkartmıştır.

İdari Hizmet Sözleşmeli personel yönetmeliği ise; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
İHS’li personelin tabii olduğu yönetmelik ve sözleşme içerisinde özellikle özlük haklar ve iş güvencesi çerçevesinde şeffaf maddeler içermektedir. Bu maddelerin yeniden revize edilmesi ve iyileştirilmesi için mücadele eden derneğimizin çıkış noktası da ilgili maddelerdir.

PTT SINAVINDA 80 VE ÜZERİ PUAN İÇİN ÖNCELİKLİ KONULAR NELER

İHS statüsünde yer alan bu maddelere örnek verecek olursak;
Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi

MADDE 108− (1) Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir.
Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi

MADDE 109− (1)
Yapılan tüm uyarılara rağmen, PTT’nin hiçbir biriminde hizmetinden istifade edilmesi imkânı kalmayan, ehliyetsizliği ve kifayetsizliği denetçi raporu ile sabit olan personelin Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 110− (1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde
görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması
hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT’nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere, emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir.
Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.
Bu maddelerin sözleşmede yer alması iş güvencesi tehtidini meydana getirmekle birlikte, personel aidiyetini güçlendirmek ve kurum çalışanlarının işlem performansını arttırmak adına yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır.

İdari Hizmet Sözleşmeli statüsünün kamuda bir kaç kurumda daha örneği bulunmakla birlikte, ülkemizdeki kamu düzeninde kullanılmaya başlanan en yeni ve genç statüdür. İHS statüsünün bulunduğu kurumlara örnek vermek gerekirse; Sağlık Bakanlığı, SHGM ve TEDAŞ şeklinde sıralanabilir.

PTT’de 2013 yılından bu güne kadar giren her personel İHS’li olarak istihdam edilmekle birlikte yönetmelikteki son düzenleme 12 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştır.

PTT SINAVDA 80 ÜZERİ PUAN ALMAK İÇİN HANGİ KONULARA ÇALIŞILMALI

Sosyal Medyada KpssRehber