Kpss’den Bir Gün Önce Google’da Bu Kelimeler Arandı

ÖSYM, kopya iddialarını kesin bir dille yalanladı ve bir takım açıklamalarda bulundu. Bunların tamamını doğru olduğunu varsayalım peki aşağıdaki istatistikler nasıl izah edilebilir, bu konunun açıklığa kavuşmasını umuyoruz.

   34452 09.07.2012

Kpss Adaylarından Şakir Baz Kpss Rehber’e gönderdiği mesajda 2012 Kpss Genel Kültür sınavında çıkan soruların sınavdan bir gün önce google search ‘ de yapılan aramalarının analizini yazmış.  Aşağıda Kpss’de çıkan bazı soruların cevaplarının Google’da aranma analizleri var. İstatistikler şaşırtıcı Kpss’den bir gün önce bu kelimelerin aranma grafiğinin bir anda yükselmesini açıklamak güç…

Malabadi köprüsü aranma analizi:
http://www.google.com/insights/search/#q=malabadi%20k%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q
 
2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mar-
din’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki
 
Türk devletlerinden hangisinin egemen-
liği dönemine aittir?
A) Danişmentliler
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
 Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Artuklular
E) Mengücekliler

Kut aranma analizi :
http://www.google.com/insights/search/#q=kut&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q
 
sorunun cevabı kuttur.
1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,
 
yönetme yetkisini Tanrı tarafından veril
diğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce
kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye
 
verilen addır?
A) Telkin
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
B)Toy
C) Kut
D) Balbal
E) Şad

Derbent aranma analizi:
http://www.google.com/insights/search/#q=derbent&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q
4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı
 
Devleti’nde ticareti geliştirmek ve tica-
ret yollarında güvenliği sağlamak ama-
cıyla yapıldığı savunulamaz?
A) Derbentler
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
 Kervansaraylar
C) Bedestenler
D) Menziller
E) Dârülkuralar


Cevap minberdir aranma analizi :
http://www.google.com/insights/search/#q=minber&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q
13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mond-
ros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra
 
İstanbul’a gelerek düşüncelerini yay-
mak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı
 
gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasvir-i Efkâr
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
 Minber
C) Yenigün
D) Hakimiyet-i Milliye
E) İkdam

Celal Bayar için yapılan aramalar
http://www.google.com/insights/search/#q=celal%20bayar&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q
29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Rauf Orbay
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
 Fethi Okyar
C) Şükrü Saraçoğlu
D) İsmet İnönü
E) Celal Bayar

Guncel bilgiler sorusu nato zirvesi arama sonuçları :
http://www.google.com/insights/search/#q=nato&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q

Bir insan neden sınavdan bir gun önce soru sıkkı olan manganezi arar buyurun analizi

:http://www.google.com/insights/search/#q=manganez&date=today%207-d&cmpt=q

Aynı sorunun diger sıkı barit :
http://www.google.com/insights/search/#q=barit&date=today%207-d&cmpt=q
cevap manganezdir sanırım diger madenlerin arama verilerine ihtiyacımız yok cevap bulunmuştur.
38. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı
 
kaynağının rezerv bakımından zengin
 
olduğu yer yanlış verilmiştir?
A) Demir – Sivas (Divriği)
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
 Krom – Elazığ (Guleman)
C) Barit – Antalya (Alanya)
D) Manganez – Konya (Seydişehir)
E) Bakır – Artvin (mungul)

Güncel sorulardan biri olan dünya ekonomik forumunun sınavdan bir gün önceki aranma analizi :
http://www.google.com/insights/search/#q=d%C3%BCnya%20ekonomik%20forumu&date=today%207-d&cmpt=q

Evlenme yaşınıda oturup google searchden sınav bir gun öncesi kim aratır ? :
http://www.google.com/insights/search/#q=evlenme%20ya%C5%9F%C4%B1&geo=TR&date=today%207-d&cmpt=q

55. Türk hukukunda olağan hallerde ev-lenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 ya-şın tamamlanması
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
 Kadınlar bakımından 17, erkekler bakı-mından 21 yaşın tamamlanması
C) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakı-mından 17 yaşın tamamlanması
D) Kadınlar ve erkekler yaşının 16 yaşın
 
tamamlanması
E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakı-mından 14 yaşın tamamlanmas

Buyurun meltem rüzgarlarının aranması bunların hepsimi tesadüftür: http://www.google.com/insights/search/#q=meltem&date=today%207-d&cmpt=q
35. I. Gece ve gündüz süresine
II. Yarımada özelliğine
III. Yer şekillerinin çeşitliğine
IV. Orta kuşakta bulunmasına
Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yön-
lerden esen meltem rüzgarlarının gö-
rülmesi, yukarıdakilerden hangilerine
 
bağlanabilir?
A) I ve II
\"https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif\"
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Google Insights for Search

www.google.com
Insights for Search aims to provide insights into broad search patterns. Several approximations are used to compute these results. The Insights for Search map is intended for general analysis of volume patterns. Borders are an approximation and may not be accurate.

Kpss rehber olarak konuyla ilgili göndereceğiniz tüm bilgileri değerlendirmeye devam edeceğiz

ŞAKİR BAZ

Sosyal Medyada KpssRehber