Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Başvuruları Başladı

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Ön Başvuruları Başladı. ÖABT'ye giren ve 50 üzeri p 121 puanı olan adaylar Başvurularını haberdeki linkten yapabilir.

   6069 05.09.2016
 Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız


Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


BAŞLIK: Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Başvurularında Yapılması Gerekenler

 

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci ve istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

1.       http://mebbis.meb.gov.tr  veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden TC kimlik numaranızla giriş yaparak elektronik ortamda form doldurmalısınız.

2.       Formun 3 adet çıktısını alarak MEB il veya İlçe müdürlüğüne şahsen başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

3.       Başvuru sırasında Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (mezuniyet belgeniz geçici bir süre için düzenlenmiş ise geçersizdir, diplomanızı almanız gerekir.), Formasyon belgesi (Eğitim fakülteleri için yok) yanınızda olmak zorunda.

4.       Askerde olanlar veya Askerlik başvurusu yapanlardan başvurularda herhangi bir belge istenmiyor. Bu adaylar eğer atanırsa atandıklarında terhis olacakları tarihi gösteren belgeyi teslim edeceklerdir.

5.       Mülakata katılıp katılamayacağınız 9 Eylül 2016 Tarihinde MEB Tarafından açıklanacak.

6.       Mülakata girecek adayların 19 – 27 Eylül tarihleri arasında hangi gün mülakata girecekleri MEB tarafından açıklanacaktır.

7.       28 Eylül tarihinde mülakat sonuçları açıklanacaktır.

MÜLAKATTA NELER SORULUYOR TÜM MÜLAKAT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MÜLAKAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.       Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda aşağıdaki adreslerden yapılacak:

http://mebbis.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr

2.       Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur.

3.       Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Başvuruda bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri gerekmektedir.

4.       Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

5.       Başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 18 sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir.

6.       Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

7.       Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecektir.

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATINDA SORUMLU OLDUĞUNUZ TÜM KONULAR DERLENDİ

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da

İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu

belgenin onaylı örneği,

3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT REHBERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sosyal Medyada KpssRehber