KPSS'siz ve Baraj Puanı Olmadan Atansınlar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “devlet okullarında ek ders ücreti karşılığında 5 yıl görev yapan öğretmenlerin atanmasıyla” ilgili yasada, özellikle prim gün sayısı hesaplanmasının iller arasında farklı şekilde uygulanmasıyla, çok sayıda tecrübeli öğretmenin mağdur edildiğini söyledi.

   3393 09.03.2019
Gürer, ücretli öğretmenlerin mağduriyetini sordu, Bakan yanıtladı..

 Gürer: Sözlü sınavlar kaldırılmalı..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “devlet okullarında ek ders ücreti karşılığında 5 yıl görev yapan öğretmenlerin atanmasıyla” ilgili yasada, özellikle prim gün sayısı hesaplanmasının iller arasında farklı şekilde uygulanmasıyla, çok sayıda tecrübeli öğretmenin mağdur edildiğini söyledi. 

Ömer Fethi Gürer, konuyu Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşırken, önergeyi yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, 540 prim gününü tamamlayan ve sözlü mülakatta 60 puan alanların atamasının yapıldığını açıkladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Milli Eğitim Eski Bakanı İsmet Yılmaz’ın 27 Kasım 2017 tarihinde yaptığı "devlet okullarında ek ders karşılığı çalışan ve 5 yılını doldurmuş ücretli öğretmenlerimizi KPSS puanı ve üç katı şartına bakılmaksızın mülakata alıp bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidereceğiz” şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Gürer, eski Bakan Yılmaz’ın sözünü ettiği uygulamanın, 652 Sayılı KHK'nın geçici 15. Maddesi'yle 5.000 ücretli öğretmen ataması kararı 27 Mart 2018 tarihinde Meclis'te kabul edilip aynı gün Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, başvuru şartlarının ise 540 prim gününü tamamlamak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında aktif görev almak ve KPSS’den 50 ve üzeri puan almak gibi maddelerin bulunduğunu belirtti.

Gürer, “Ancak, Bu şartlardan prim gün sayısının her ilde farklı (16-30) hesaplanması, Kanunda "50 puan almış olma" ibaresi geçmiş olmasına karşın yönetmelikle 60 baraj puanı getirilmiş olmasından kaynaklı olarak yaşları ve prim gün sayısı yüksek olan tecrübeli birçok öğretmen tercih dışı kalmış, kanun asıl amacından uzaklaşmıştır. Bu öğretmenler birçoğu kontenjanda olmasına karşın bu madde yüzünden tercih dışı kalmıştır.

Liyakat esaslı çıkmış olan bu kanun, tecrübe ve uzun yıllar çalışmış olma amacından saparak KPSS bazlı bir atama olmuştur. Neticede bilgileri taze olup 2-3 yıl çalışmış olanlar atanmış, 10-15 yıl çalışmış olanlar bu haktan mahrum bırakılmışlardır.

Bütün şartları ziyadesiyle taşıyıp sayıları 5-6 bin civarında olan eğitimin vazgeçilmez, gönüllü, vefakâr ve emektar bu öğretmenlerinin puan baz alınmaksızın atamalarının yapılıp haklarının iade edilmesi elzemdir” şeklinde ifadeler kullanarak, “Mağdur öğretmenlerin KPSS ve baraj puanı olmadan, prim esaslı bir yöntemle değerlendirilmeleri düşünülmekte midir?” sorusunun yanıtlanmasını istedi. 

Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı 2. Mükerrer Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 92 nci maddesiyle 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 15 inci maddeyi adres gösterdi. Bakan Yılmaz, geçici maddede  "01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlar; başvuru tarihinin son günü itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları ve Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre Ek-4 üncü madde uyarınca öğretmen unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir. Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5.000'i geçemez” ifadelerinin yer aldığına işaret etti. 

652 sayılı KHK'nın Ek-4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise "Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanırdenildieğine dikkat çeken Bakan Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: “Bununla birlikte Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında "Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur." denilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan bu hükümler doğrultusunda 5.000 sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak (540 günün hesabında yalnızca resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan süreler esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir çalışma süresi dikkate alınmayacaktır.) şeklinde düzenlenmiş olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler bu hükümler gereğince yapılmıştır.”

GÜRER: “SÖZLÜ SINAVLAR KALDIRILMALI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ilgili yasanın, iller arasında farklı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşandığını belirtti. Gürer, “Bu tür atamalarda mağduriyet yaşayanlar bizlere ulaşıp haklılıklarını anlatıyorlar. Bakanlık bu başvurulara hakkaniyet içinde çözüm üretmelidir. Milli Eğitimde sorunların varlığının eğitimin kalitesini düşüreceği unutulmamalıdır” dedi.

Bakanlık tarafından verilen cevap metni şöyle;

 

KPSSCAFE.COM.TR

Sosyal Medyada KpssRehber