KPSS Şartsız 2018 PTT Alımında Çıkan Sorular ve Cevapları! 2019/1 PTT Alım Sınavına Girmeden Mutlaka Çözün!

2019/1 PTT kadro dağılımları belli oldu. Gözler her an açıklanması beklenen ilana çevrildi. Biz de kpssrehber olarak en son yapılan 2018 PTT sınav soru ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Detayları 2019/1 PTT sınavı ne zaman? 2019/1 PTT alımları haberimizden okuyabilirsiniz.

   1590 06.02.2019
2019/1 PTT kadro dağılımları belli oldu. Gözler her an açıklanması beklenen ilana çevrildi. Biz de kpssrehber olarak en son yapılan 2018 PTT sınav soru ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz...

 

 

 

2019/1 KPSS şartsız PTT personeli alımı hangi kadrolara yapılacak?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) 
Tekniker
Mühendis 
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar 
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

2019/1 KPSS şartsız PTT personeli alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

PTT Anonim Şirketi kuruluşuna ilişkin düzenlemeleri içeren cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı kulis bilgilerine göre PTT yönetim kurulu ve genel kurulu üzerinde yapılacak değişiklikler PTT personel alımını geciktirmişti. Kulis bilgileri doğru çıktı ve PTT'de beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önümüzdeki günlerde PTT yönetim kurulu ile ilgili değişiklikler yapılırsa veya yapılmazsa 2019/1 PTT ilanı yayınlabilir.

2019/1 PTT personeli alımı kaç kişi olacak?

Sene başında 10000 alım olacağı söylendi ancak bu soru net olarak ilan greldikten sonra yanıt bulacaktır.

Son Yapılan 2018/1 PTT Alımında İstenen Genel Şartlar

1) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak
5) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
6) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
7) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.
 

2019/1 PTT Alımı Muhtemel Genel Şartlar

1) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 01/01/1985 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
5) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
6) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (01/01/2019 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
7) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.
 
2018/1 PTT Alımı Kadro Dağılımları
 
Uzman yardımcısı(250)
Mimar (20) Mühendis (200)
Avukat (82)
Gişe ve büro görevlisi (2625)
Tekniker (200)
Postacı (1623)
 
2018/1 PTT Sınav Sorularını ve Cevaplarını PDF Olarak İndir
 
2018/1 PTT Sınav Sorularını ve Cevaplarını PDF Olarak İndir
 
 
 
 
 
 
 
 KPSSREHBER.COM ÖZEL HABER
Sosyal Medyada KpssRehber