KPSS Önlisans Soruları Yorumları 2018 Cevapları / Çıkmış Sınav Soruları

KPSS Önlisans Soruları Cevapları ve Yorumları4 Kasım 2018 Pazar günü yapılan Önlisans KPSS sonrasında en çok merak edilen konuşların başında sınav sorularının zorluğu gelmektedir.

   648 05.11.2018
TIKLAYIN

KPSS Önlisans Soruları Cevapları ve Yorumları

Özel/Agrisoz.com 4 Kasım 2018 Pazar günü yapılan Önlisans KPSS sonrasında en çok merak edilen konuşların başında sınav sorularının zorluğu gelmektedir.

Bugün yapılan Önlisans mezunların katıldığı KPSS’ye yüz binlerce kişi katıldı. Sınava giren adaylara 30 Türkçe, 30 Matematik, 27 Tarih, 18 Coğrafya ve 15 Vatandaşlık-Güncel Bilgiler sorusu olmak üzere toplamda 120 soru yönetildi. Ve sınav süresi olarak sınava giren kişilere 130 dakika tanındı.

 
Sınavdan çıkan memur adayları için en merek edilen soru ise soruların genel zorluk seviyesi olmuştur. Sitemizde sınavın bitimi ile beraber sizlerin paylaştığı sorulara derinlemesine incelenerek 2018 KPSS Önlisans soruları cevaplanarak zorluk seviyesi ortaya konacaktır. Sınava giren birçok kişinin aklındaki tek soru sınav zorluk seviyesi ve soruların cevaplanma oranı olmaktadır.

SORULAR AŞAĞIDA SAYFAYI SÜRÜKLEYİN

Son Yılların En Yüksek Katılımı

Bugün yapılan 2018 Önlisans KPSS’ye son yılların en yüksek katılımı yaşanmış olup elde edilen veriler eşliğinde sizlere tüm soru gruplarının zorluğunu ve çıkan sorular üzerinden bu seneki sınavın genel zorluğu hakkında bilgiler sunacağız. Bu anlamda genel sınav değerlendirilmesi yapıldığında her sene olduğu gibi adayları en çok zorlayan soru gruplarının matematik türünden olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu tarih soruları izlerken adayların en çok memnun oldukları soru türleri olarak ise vatandaşlık ve güncel bilgiler alanından gelen soru grupları olduğu görülmektedir.

KPSS Önlisans Yorumları soruları, hem sizlerin bizimle paylaştığınız sorular göz önüne alındığında bu seneki sınavın daha fazla ayrıştırıcı etkisi olduğu gözlenmektedir. Bu durum puanlara da yansıyacağı için adayların daha düşük puan almaları halinde herhangi bir umutsuzluğa kapılmalarına gerek yoktur. Çünkü sorunların genel zorluk seviyesi itibari ile ortalamanın bu seneki sınavda daha düşük olması kuvvetle muhtemel görünmektedir. 2018 KPSS Önlisans sonuçları ise ÖSYM’nin resmi sitesinde 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacağı ifade edilmiştir.


►2018 Kpss Ön Lisans Sınavı Çıkmış Soru ve Cevapları 4 Kasım Pazar SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR ….

Not: 2018 Kpss Önlisans sınavı çıkmış soru ve cevapları sınavdan hemen sonra bu başlık altında açıklanacaktır

  Sınava Giren Arkadaşların Muhtemel Cevapları (Forumlardan ve gruplardan edinilmiştir)

►1- 2018 Kpss Önlisans Çıkmış Güncel Bilgiler Soruları

•Sanat Güneşi: Zeki Müren

•Telefonun mucidi  : Graham Bell

•Unesco tarafından miras listesine alınan yer : Kars ani harebeleri

•Türk marşı yapan Avusturalyalı  : Mozart

•Günden kalanlar sorusunun cevabı: Kazo ıshiguro

Okçuluk: Mete Gazoz

Telefon icadı: Alexander Graham Bell

DMK'da memur çalışma saati: 40

İl özel idaresi - Vakıf vs olan soru, tüzel kişi değildir 

Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak: Devlet memurluğundan çıkarılma cezası

Üniter, laik olması: Kanuni idare ilkesi

Milletvekilliği düşme sorusu: TBMM Kararıyla düşer

Tapu ile ilgili: Şerh

Cumhurbaşkanı kimi atamaz: TBMM Başkanı

Türk Marşı: Mozart

Evlenme yaşı olağanüstü durumlarda kaçtır: 16 yaşını tamamlamış olmak

2017 Nobel Edebiyat Ödülü: Kazuo Ishiguro

Kamu tüzel kişilik: İl özel idaresi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne zaman yürürlüğe girer: Yayımlandığı gün►2- 2018 Kpss Önlisans Tarih Çıkmış Soru ve Cevapları – Çözümleri

Kut'ül Amare – Irak

Fetret Devrini Sona Erdiren Padişah – Çelebi Mehmet

Marshall Yardımı – ABD Ekonomi

Enosis, EOKA – Kıbrıs

Cumhuriyetin İlanı – Hükümette Yaratılan Bunalımın Çözümü

İslam öncesi Türk devletlerinde topluluğu oluşturan isimlerden hangisi değildir? – Toy

Bozkurt-Lotus – Kapitülasyonlar

Gümrü Antlaşması – 1. İnönü

İtalya 2. Dünya Savaşında Kime Saldırmadı – Çekoslovakya

Bir sorunun cevabı – Vezir-i Azam

Montrö – SSCB

Osmanlıcılık Sorusu – Yalnız 2, Anayasa

Selçuklu, ticaret için olamaz – Gümrük Vergilerinin Artırılması

Osmanlı'nın büyüme sebepleri arasında yoktur – Bizans tekfurları ile arasının iyi olması

Bir sorunun cevabı – Çimpe Kalesi

Bekir Sami Sorusu – Londra veya Paris Barış Konferansı?

Kabakçı Mustafa İsyanı – 3. Selim

Ayan Mebusan Meclisi – Sened-i İttifak

Osmanlıda eğitim din hukuk ile ilgilenen seyfiye sınıfı - Veziriazam

Kervansaray yapılması, koruma birliği kurulması - Güvenlik ile alakalıdır. Eşkıyalarla  mücadele

17. yy ıslahatları: Batı örnek alınmamıştır.

Ekim bunalımı: Cumhuriyet'in ilanı

Yabancı yatırımlar►3- 2018 Kpss Önlisans Matematik / Geometri Çıkmış Soru ve Cevapları – Çözümleri

•Yaş sorusu 14

•Sarı kırmızı mavi torba sorusu vardı 250 olması gerekiyordu

•Matematik torba sorusu 200 olması gerekiyor 60 40 60

•Matematik abc 15

•Geometri x kaç derecedir – 60

•Hız sorusu : 25

•km sorusu 720

•ABC rakam A+B+C=  768. Sanirim cevap 15 9+5+1

 •A+B+C sorusunun cevabı 17 sanırım

•Matematikte yol sorusu 720 0.9 0.08   bolumlu cevap 25 olacak

•matematikte koklu sayilarla ilgili: kök 3

Bozuk Para Sıralama Sorusu cevabı: 16

Hız Sorusu cevabı: 720

Kuru kayısı: 12

Sadeleştirme: 1

Anne Kız, Yaş Farkı içeren sorunun cevabı: 14

Fonksiyon Sorusu cevabı: 27/4 

AB4 4ABden 405 fazlaymis A=8 B=9 A+B= 17

Sadeleştirme Sorusu cevabı:  x-1

Rasyonel Sayılar cevabı: sanırım 25

Köklü Sayı Sorusu cevabı: Kök 3

1/2 yine akılda kalan bir sorunun cevabı

Havuz Sorusu cevabı: eksi 4

Her foli poli değildir.

Bir sorunun cevabı: 250

Küme Sorusu cevabı: 3 olabilir

Hangisi Çifttir Tektir cevabı: Yalnız 1

Üslü Sayılar Sorusu cevabı: Eksi 4/3

Geometri sorularından uzunluk cevabı: 7

Geometri açı sorusu x kaçtır? 72

Paralel kenarda alan: 180

3-x=81 sorusunun cevabı: 3 ve 4 yoktur

-1/4 cevabı vardı

Çift sorusu: 2 ve 3

Ondalık kesir sorusu: 4►4- 2018 Kpss Önlisans Coğrafya  Çıkmış Soru ve Cevapları – Çözümleri

Kayak Merkezi Sorusu – Kilis

Göç Sorusu – 

Pirinç, Haşhaş, Çay

Doğal Sınır – Meriç

Az Yağış ve Buharlaşma – Şanlıurfa

Dağınık Olan – Karadeniz

Kuzey Anadolu Fay Hattı – Amasya

Yıllık Sıcaklık Farkı Sivas, Kars – Yükselti

Şehir Arası Gelişmişlik Farkı – Nüfusu Artırmak

Buğday Yetişmez – Rize

En Çok Bulunan Maden – Linyit

Potansiyeli Yüksektir – Gıda

Sarp Arazi – Trabzon

Potansiyeli yüksek sanayi kolu: Gıda

Kars ilinde yer alan yer: Ani Harabeleri

 ►5- 2018 Kpss Önlisans Vatandaşlık Çıkmış Soru ve Cevapları – Çözümleri

•Olağanüstü evlenme yaşı : 16

•Devlet Memurları Çalışma saati – 40

•Yasama dokunulmazlığı kaldırılması sorusu cevabı : TBMM Genel Kurulu

•Cumhurbaşkanı’nın seçemediği kişi kimdir cevap:  Meclis Başkanı

•Cumhurbaşkanı Kararnamesi – Aynı gün Resmi gazetede yayımlanır.

•Kamu Tüzel Kişilik – İl özel İdaresi

•Memurun fiili saldiri cezasi mi oyle bir soru vardi onun cevabi   : Devlet memurluğuna son verme

►6- 2018 Kpss Önlisans Türkçe Çıkmış Soru ve Cevapları – Çözümleri

•Türkçede yazım yanlısı birtakım

•Dokunulmazlığın kaldırılması TBMM Genel kurulu

•Cb kararnamesi tarih belirtilmezse ne zaman yürürlüğe girer :   Resmi gazetede yayımlandığı gün

•Boşuk doldurma : merak

•Noktalama işareti yanlıştır diyordu  cevabı : Nokta

Sosyal Medyada KpssRehber