KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Hangi Bölümden Kaç Soru Geliyor?

   277 26.12.2018
 • Genel Yetenek Testinin Soru Sayısı : 60
 • Genel Kültür Testinin Soru Sayısı : 60
 • Eğitim Bilimleri Testinin Soru Sayısı : 120
 • Hukuk Testinin Soru Sayısı : 40
 • İktisat Testinin Soru Sayısı : 40
 • İşletme Testinin Soru Sayısı : 40
 • Maliye Testinin Soru Sayısı : 40
 • Muhasebe Testinin Soru Sayısı : 40
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin Soru Say Testinin Soru Sayısı : 40
 • Ekonometri Testinin Soru Sayısı : 40
 • İstatistik Testisin Soru Sayısı : 40
 • Kamu Yönetimi Testinin Soru Sayısı : 40
 • Uluslararası İlişkiler Testinin Soru Sayısı : 40
 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin Soru Sayısı : 50
Bu sınavda 121 puan türü hesaplanır.
Kamu kurum ve kuruluşları, atamayı düşündükleri ündükleri kadrolara kadrolara göre belirli belirli bir KPSS puan türü üzerinden adayların başvurusunu alır.
İlan edilen kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak
üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday girş
sınavına çağrılır.
Giriş sınavı kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya
sözlü bölümlerden oluşur.

Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş
sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan A grubu
kadrolara atama için kullanılabilir.
Öğretmenlik yerleştirmeleri MEB tarafında P10 ve P121 puan türlerine göre yapılmaktadır.

Sosyal Medyada KpssRehber