Kendi İşini Kurmak İsteyen Gençlere 75 Bin TL Verilecek!

Devlet genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor ve yeni destek paketlerini hayata geçiyor. Genç girişimcilere 3 yıl süreyle 75 bin TL'ye kadar vergi teşviki sağlıyor. Sosyal sigorta primleri de Hazine tarafından karşılanıyor. İşte detaylar...

   230 12.02.2019
Devlet genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor ve yeni destek paketlerini hayata geçiyor. Genç girişimcilere 3 yıl süreyle 75 bin TL'ye kadar vergi teşviki sağlıyor. Sosyal sigorta primleri de Hazine tarafından karşılanıyor. İşte detaylar...

Yeni iş kurarak istihdam yaratan gençlere, devlet 75 bin lira destek veriyor. Destek, hem vergi teşviki hem de sosyal güvenlik primi teşviki şeklinde oluyor. Teşvikler kapsamında ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca, yani 3 yıllık vergi dönemi boyunca, elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı, gelir vergisinden istisna tutuluyor. Peki, bu teşvikten kimler yararlanacak? 

GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İÇİN 29 YAŞ ŞARTI   

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan kişiler ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla, 29 yaşını doldurmamış olanlar yararlanabilecek. Ancak gençlerin kendi işlerinin dışında kira, maaş gibi başka bir gelirlerinin de olmaması gerekiyor. Şartlardan biri de iş kuranların kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.  

ORTAKLIK DA KURABİLECEKLER 

Destekten yararlanmak için özel durumlar da tanınmış. Bunlardan biri ortaklık. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan gençler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilecekler. Yani, 3 genç bir araya gelip ortak şirket kurabilecek ve destekten üçü de yararlanabilecek. Genç girişimciler bir işletmeyi devralarak da destekten yararlanabilecek. 

DEVRALANA DA TEŞVİK VAR 

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı şartlara göre, ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar teşviklerin tamamından yararlanabilecek. Devlet desteğinden yararlanabilmenin şartlarından biri de, genç girişimcinin bir şirkete sonradan ortak olmaları durumunda vergi teşvikinden yararlanamaması. 

SİGORTA PRİMİ DEVLETTEN

Kendi işini kuracak olan genç girişimcilere destek bu kadarla da sınırlı değil. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen bir maddeyle, genç girişimcilere sigorta prim teşviki de uygulanıyor.  Buna göre, ilk defa sigortalı olacak kişilerin sigorta primleri bir yıl süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Sigorta prim teşvikinden yararlanmanın şartları ise genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından yararlanıyor olmak, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak ve sigortalı sayılan gerçek kişilerden oluşmak.  

KİMLER YARARLANABİLİR? 

  • - Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan n 18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olan n Kira, menkul ve başka kazancı olmayan
  • - İşletmeyi devralan girişimciler destekten yararlanabilecek. 
 

Kaynaklar; (Güneş)

KPSSCAFE.COM.TR

Sosyal Medyada KpssRehber