İstanbul Üniversitesi 36 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alıyor

İstanbul Üniversitesi 36 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alıyor

İstanbul Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

   5258 29.11.2018

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, emailv.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, emailv.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 28.11.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 12.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 17.12.2018
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 24.12.2018
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 27.12.2018

ÖNEMLİ NOTLAR
1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
DUYURULUR.

Ünvanı İlanın Çıkılacağı Birim Bölümü Anabilim Dalı Özel Şartlar Başvuru Yeri Kadro Derecesi Başvuru Şekli Kadro Sayısı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanlığını Almış Olmak. İstanbul Üniversitesi İstanbul TıpFakültesi Dekanlığı 6 Şahsen/ Posta 1 Http://İstanbultip.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Öğretim Görevlisi(DersVerecek) Yabancı Diller Yüksekokulu     İNGİLİZCE İngiliz Dili Eğitimi,İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Veya Çeviribilim Alanında Lisans Mezunu Olup, İngiliz Dili Eğitimi,İngilizDiliVeEdebiyatı,Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim TercümanlıkVeyaÇeviribilimAlanındaEn AzTezliYüksek LisansEğitimini Tamamlamış Olmak. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 6 Şahsen/Posta 3 Http://Yabancidiller.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Öğretim Görevlisi(DersVerecek) Yabancı Diller Yüksekokulu     ALMANCA Alman Dili Eğitimi, Alman Dili Ve Edebiyatı Veya Almanca Mütercim Tercümanlık Alanında Lisans Mezunu Olup, Alman Dili Eğitimi, Alman Dili Ve Edebiyatı Veya Almanca Mütercim Tercümanlık Alanında En Az Tezli Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış, Alman Dili Eğitimi Dışındaki Bölümlerden Mezun Olanlar İçin ” Pedagojik Formasyon” Almış Ve Alanında En Az 3( Üç ) Yıllık Eğitim Öğretim Deneyimine Sahip Olmak Ve Belgelemek. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 6 Şahsen/Posta 1 Http://Yabancidiller.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Avrupa Birliği Hukuku 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Özel Hukuk Veya Avrupa Birliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku 2547 Sayılı Kanunun 50/DMaddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi LisansMezunu Olup, Özel Hukuk AlanındaTezliYüksek Lisans Eğitimi Veya DoktoraEğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk 2547 Sayılı Kanunun 50/DMaddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi LisansMezunu Olup, Özel Hukuk AlanındaTezliYüksek Lisans Eğitimi Veya DoktoraEğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk KarşılaştırmalıHukuk 2547 Sayılı Kanunun 50/DMaddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi LisansMezunu Olup, Özel Hukuk AlanındaTezliYüksek Lisans Eğitimi Veya DoktoraEğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi 2547 Sayılı Kanunun 50/DMaddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi LisansMezunu Olup, Kamu Hukuku AlanındaTezliYüksek Lisans Eğitimi VeyaDoktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup, Kamu Hukuku Veya Mali Hukuk AlanındaTezliYüksek Lisans Eğitimi Veya Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Hukuk.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olup, Yakınçağ Tarihi Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapmış Ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Edebiyat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Prehistorya/TarihÖncesi Arkeolojisi Lisans Mezunu Olup,TarihÖncesi Arkeolojisi Bilim DalındaTezli YüksekLisansEğitimiYapıyorOlmak. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Edebiyat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Fizik Bölümü Lisans Mezunu Olup, Matematiksel Fizik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Fen.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Genel Biyoloji Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Fen.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Biyoloji Botanik 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Botanik ProgramındaTezliYüksekLisansEğitiminiTamamlamış Olup, Botanik ProgramındaDoktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 5 Şahsen/Posta 1 Http://Fen.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İktisat Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Sayısal Yöntemler Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İktisat Fakültesi İşletme Muhasebe 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Muhasebe AlanındaTezliYüksekLisansEğitimiYapıyorOlmak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İktisat Fakültesi Turizmİşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Turizm İşletmeciliğiBölümü Lisans Mezunu Olup, Turizm İşletmeciliği Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İktisat Fakültesi Maliye Mali Hukuk 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Fakültesi VeyaMaliye Bölümü Lisans Mezunu Olup, Mali Hukuk VeyaKamuHukukuAlanındaTezliYüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış VeMali HukukVeyaKamuHukukuAlanında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı 5 Şahsen/Posta 1 Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi VeEndüstri İlişkileri Sosyal Siyaset Ve Sosyal Güvenlik 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Çalışma Ekonomisi Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı 5 Şahsen/Posta 1 Http://İktisat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Protetik DişTedavisiProgramındaDoktoraEğitimiYapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Dishekimligi.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Programında Veya Eczacılık Biyokimya Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Eczacilik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/DMaddesi Uyarınca Eczacılık FakültesiLisans Mezunu Olup, FarmasötikMikrobiyoloji Programında Doktora EğitimiYapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 5 Şahsen/Posta 1 Http://Eczacilik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Programında Doktora Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Eczacilik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İşletme Fakültesi İşletme Ticaret Hukuku 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 6 Şahsen/Posta 1 Http://İsletme.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Veya Uluslararası İlişkiler Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Muhasebe Ve Finans 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Muhasebe Finansman Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Veya Siyaset Bilimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Veya Kamu Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 5 Şahsen/Posta 1 Http://Siyasal.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Radyo Televizyon 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu Olup, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://İletisim.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca İslam Hukuku AlanındaTezli YüksekLisansEğitimiYapıyorOlmak. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 5 Şahsen/Posta 2 Http://İlahiyat.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi İçsu Kaynakları Ve Yönetimi 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Su Ürünleri Veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu Olup, İçsu Kaynakları Ve Yönetimi Anabilim DalındaTezliYüksekLisansEğitiminiTamamlamış Ve İçsu KaynaklarıVeYönetimiAnabilim Dalında Doktora Eğitimini Yapıyor Olmak. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Subilimleri.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi Deniz Biyolojisi 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi Veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olup, Deniz Biyolojisi Anabilim DalındaTezli YüksekLisansEğitimiYapıyorOlmak. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Subilimleri.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Restorasyon AlanındaTezli YüksekLisansEğitimiVeyaRestorasyon AlanındaDoktoraEğitimiYapıyorOlmak. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 4 Şahsen/Posta 1 Http://Mimarlik.İstanbul.Edu.Tr/Tr/_
Sosyal Medyada KpssRehber