İŞKUR'da 5 Bin 468 Boş Memur Kadrosu Var!

Türkiye İş Kurumu İŞKUR 208 yılı faaliyet raporu açıklandı. İŞKUR'un personel sayısı ve personel ihtiyacı açıklandı. İşte tüm detaylarıyla İŞKUR personel sayıları ve ihtiyaç listesi.

   335 13.03.2019
İŞKUR 2018 yılı faaliyet raporunu yayımladı. My Memur olarak raporda insan kaynakları ile ilgili bölümü irdelemek ve İŞKUR'un personel alımı ihtiyacını direk kurumun raporu ile sizlere sunmak istiyoruz. ,

Türkiye  İş Kurumu İŞKUR’da 2018 yılı sonu itibarıyla 8 bin 451 personel görev yapmaktadır. Personelin 7 bin 360’ı memur, 102’si sözleşmeli 989’ u işçi statüdedir. Toplam kadro sayısı 13 bin 919 olan İŞKUR’un, 8 bin 451 çalışanının 609’u merkezde, 7 bin 842’si taşrada görev yapmaktadır. Dolu kadronun % 7,2’si merkez teşkilatında, % 92,8’i taşra teşkilatında olup, kadroların doluluk oranı % 60,7’dir.

İŞKUR 2018 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI DOLU BOŞ KADRO DURUMU

İŞKUR Memur kadro dağılımı: Merkez teşkilatında dolu 490, boş 521, toplamda bin 11 kadro mevcuttur. Taşra teşkilatında dolu 6 bin 870 boş 2 bin 702, toplamda 9 bin 572 kadro mevcuttur. İŞKUR memur kadrosu 7 bin 360'ı dolu, 3 bin 223'ü boş, Toplamda 10 bin 583'tür.

İŞKUR Sözleşmeli Personel kadro dağılımı: Merkez teşkilatında dolu 22, boş 60, toplam 82 kadro mevcuttur. Taşra teşkilatında dolu 80, boş 2 bin 185, toplam 2 bin 265 kadro mevcuttur. Toplam 102 kadro doluyken, 2 bin 245 kadro boştur.

İŞKUR İşçi kadro dağılımı: Merkez teşkilatında dolu 97 kadro varken boş kadro yok. Taşra teşkilatında 892 kadro varken boş kadro yok. Toplam işçi kadrosu 989 olarak açıklandı.

Genel Toplamda İŞKUR'un dolu kadrosu 8 bin 451 iken, boş kadrosu 5 bin 468'tir. Toplam kadro adedi de 13 bin 919'dur.

İŞKUR’da Sözleşmeli ve işçi personel haricinde Devlet memuru statüsünde çalışan 7 bin 360 personelin % 97,63’ü Genel İdare Hizmetleri “GİH” sınıfındadır.

Kurum çalışanlarının % 76,33’ü lisans ve üstü öğrenim derecesine sahiptir. Önlisans ile 3 yıllık yükseköğretim mezunları da dahil edildiğinde yükseköğretim mezunu personel oranı %82,5’dur.

İŞKUR’UN 5468 PERSONEL KADROSU BOŞKEN NEDEN ALIM YAPILMIYOR?

Daha önceki Bakanların açıklamalarında birçok kez gerek İMD gerekse diğer branşlarda personel alımlarına dair kontenjanlar verilmesine ve binli sayıların üzerinde yeni memur alımı yapılacağı belirtilmesine rağmen henüz İŞKUR için ciddi alım başlatılmadı. Faaliyet raporunda da gerek personel alımı gerekse yeni İŞKUR büroları açılması tavsiyesi bulunuyor.

Kaynak: İŞKUR'da 5468 Boş Kadrosu Var! Alım Neden Yapılmıyor

Sosyal Medyada KpssRehber