2020 HALKBANK UZMAN VE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULAR

2020 HALKBANK UZMAN VE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULAR

2020 Büyük Halkbank İlanı Yayımlandı!

   0 01.07.2020

HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULAR İNDİR

Halkbank Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı alacak.

Halkbank tarafından art arda üç duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurularda , bankanın farklı illerde bulunan şubelerine ve merkezlerine personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS'siz yapılacak banka personeli alımında başvurular bugün başladı. Biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda Halkbank'ın personel alımı başvuru detaylarına yer verdik.

HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULAR İNDİR

MÜFETTİŞ YARDIMCISI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA NASIL ÇALIŞMALIYIM?

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan başvuru şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULAR İNDİR

MÜFETTİŞ YARDIMCISI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA NASIL ÇALIŞMALIYIM?

d) Yaş kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1992 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1990 ve sonrası,  İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1993 ve sonrası,  Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, Tablo-1’de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,  İç Kontrolör Yardımcılığı için, Tablo-1’de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümlerinden mezun olmak veya Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak, Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak

HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULAR

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,

ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak, İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak

 MÜFETTİŞ YARDIMCISI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA NASIL ÇALIŞMALIYIM?

kaynak: kamubulteni.com

Sosyal Medyada KpssRehber