Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavla Denetçi Yardımcısı Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavla Denetçi Yardımcısı Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 denetçi yardımcısı sınav yöntemi ile alacağını 12 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlayarak duyurdu. Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavla 5 Denetçi Yardımcısı Alacak

   0 12.12.2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 12 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ilan ile sınav yöntemi ile 5 denetçi yardımcısı (kamu personeli) alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları posta yolu veya şahsen yapılacak ilana son başvuru 1 Şubat 2018 olarak ilan edilmiştir.

Hangi öğrenim durumunda olanlar başvuru yapabiliyor. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 35 yaş sınırı bulunan alıma ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puan en az 80 ve üzerinde almış olanların başvurusu kabul edilecektir.

 

Adaylardan hangi belgeler isteniyor. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 4 adet vesikalık fotoğraf. Sınav tarihinde erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya sadece elden başvurularda Başkanlıkça onaylı örneği. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı ve Öz geçmişi olması gerekmektedir.

Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 01 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkocağı Caddesi No:2 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA adresine, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun, 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir.

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavla 5 Denetçi Yardımcısı Alacak

Sosyal Medyada KpssRehber