Devlet Çeyiz Parası Evlenme Yardımı Ödeneği Hesaplamaları ve Başvuruları

Devlet tarafından desteklenen bu ödemelerde çeyiz parası, evlenme yardımı ve ödeneği başvuruları nasıl alabileceği sizler için hazırlandı.

   2191 12.04.2019
Devlet çeyiz parası, evlenme yardımı ve evlenme ödeneği nasıl alabilirim? Bu yardımlara başvuru için neler yapmak gerekiyor. Evlenmeyi düşünen veya yatırım olarak görerek bu devlet desteklerinden faydalanmak isteyenler için hazırlanmıştır. Evlenme Ödeneği, Evlenme Yardımı, Devlet Çeyiz Parası Nedir?

Çeyiz Hesabı uygulaması 2011 yılında başlamış olup, Türk Vatandaşı ya da mavi kart sahibi evlenmemiş ve 27 yaşından önce evliliğini yapacak olanların yararlandığı 18 yaşından küçüklerin ise veli ya da vasisi tarafın devlet tarafından belirlenen asgari tutardan az olmamak üzere katılımcı tarafından açılan hesaba 2019 yılı için;

36 ay ile 47 ay arasında düzenli olarak para yatıranlara %20’si 6.000,00 TL. devlet desteği ile,

48 ay ile 59 ay arasında düzenli olarak para yatıranlara %22’si 7.500,00 TL. devlet desteği ile,

60 ay ve üstünde düzenli olarak para yatıranlara %25’i 9.000,00 TL. devlet desteği ile,

Bu uygulamadan aylık ödeme tercih edilecekse bir dönemde (çeyiz hesabı açtırılan tarihten itibaren 12 aylık süre) üçten fazla ödemenin aksatılması, üç ayda bir ödeme tercih edilecekse bir dönemde birden fazla ödemenin aksatılması, bir dönem içinde çeyiz hesabından ikiden fazla kez para çekilmesi, çekilen para sonrasında hesapta kalan tutarın yatırılması gereken en az tutarın altında kalması durumlarında hesaba devlet katkısı ödenmez.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kurumlarında barınmakta iken korunma kararı devam ederken evlenen kız çocuklarına 1983 yılından itibaren 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 32.maddesine göre evlenme yardımı verilmekte olup, 2019 yılı için en yüksek devlet memuru maaşının 1,5 katı 8.000 + 1.500 = 9500 X 1,5 = 14.250,00 TL. evlenme yardımı verilmektedir. Yardım tutarından hiçbir kesinti yapılmadan net olarak ödenir.

Evlenme Ödeneği ya da Devlet Çeyiz Parası uygulaması 1978 yılında başlamış olup, anne ve babası öldüğü için yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri nede talep etmeleri halinde almakta oldukları yetim aylıkları kesileceği için almakta oldukları yetim aylığının iki yıllık tutarı 24 katı kadar toplam tutar kendilerine verilir. 2019 yılı için yetim aylığı aylık 550,00 olup, 550 x 24 = 13.200,00 TL. Evlenme Ödeneği ya da Devlet Çeyiz Parası verilmektedir.

Müracaatlar hak sahibinin maaş almakta olduğu SGK İl Müdürlüklerine dilekçe ile yapılmakta olup, evlenme işlemi nüfus kütüklerine işlenmeyenlerden evlenme cüzdanı istenmektedir. Yaş sınırı bulunmamakta olup, ilk defa evlenmek yeterlidir. Evlenme Ödeneği ya da Devlet Çeyiz Parası alarak evlenenlerden boşananlara daha önce almakta oldukları maaşları iki yıl süre ile verilmez. İki yıl sonra maaşlarını almaya devam edebilirler.

Başvurular her banka tarafından açılacak çeyiz hesabı ile ve buna bağlı düzenli para yatırımı ile hak sahipliği olunacaktır.

Kaynak: Devlet Çeyiz Parası Evlenme Yardımı Ödeneği Hesaplamaları ve Başvuruları

Sosyal Medyada KpssRehber