Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi arasındaki farklar nelerdir?

   616 06.11.2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

 • 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre tek statüde atanırlar.
 • En çok 2 yıl süre ile atanırlar.
 • Haftalık asgari 12 saat ders verme zorunluluğu vardır.
 • Öğretim görevlisi olmak için yaş sınırı yoktur.
 • Fakülte ve 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarına atanabilmek için ALES’ten en az 70 ve yabancı dilden 50 puan olması gerekir. (MYO öğretim görevlisi kadroları YABANCI DİL’den muaftır.)
 • 12 saatten fazla verilen dersler için ek ders ücreti alırlar.
 • Ek ders Hariç 5106.51 TL maaş almaktadırlar. Ayrıca ÖSYM ve açıköğretim sınavlarında görev almaktadırlar.
 • İdari görev alabilirler.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 • 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanmakta iken yeni düzenleme ile 50/d statüsüne  sözleşmeli olarak atanmaktadır.
 • Araştırma görevlilerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Ancak Doktorası bitirmiş Araştırma Görevlileri 12 saate kadar ders verebilmekte üzerinde verilmesi halinde ek dersten yararlanmaktadır.
 • Araştırma görevlisi olmak için ilan tarihi itibarıyla kişinin 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.
 • Tüm araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için ALES’ten en az 70 ve yabancı dilden en az 50 puan olması gerekmektedir.
 • Doktorasını bitirmeyen araştırma görevlileri ders vermedikleri için ek dersten yararlanamazlar.
 • Araştırma Görevlisi 4918.7 TL maaş almaktadır. ÖSYM ve açıköğretim sınavlarında görev almaktadırlar.
 • İdari görev almaları imkansızdır.
NOT: Maaşlar bekar Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi üzerinden hesaplanmıştır.

Kaynak: http://www.akademikadro.net

Sosyal Medyada KpssRehber