8 Bin Bekçi Alımı İçin Yeni Yerler Açıklandı! 2019/2 Alımı!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne 8 bin bekçi alımı yapılıyor. Söz konusu bekçi alımı için İstanbul ve Ankara için yeni yerler açıklandı. Buna göre bekçi alımı için başvuru yapacak olan adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

   7117 25.03.2019
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 yılı bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Bekçi alımı Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra 8 bin bekçi alımında İstanbul ve Ankara için ayrı bir alım yapılacak.

Çarşı ve Mahlle Bekçisi alımı kapsamında 8 bin Türkiye genelinde gerçekleştirilirken Ankara ve İstanbul illeri için ayrı olarak 187 bekçi alımı yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu bekçi alımı için başvurular 18 Mart itibari ile başladı ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. İlana başvuru yapacak olan adaylar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Ankara ve İstanbul illeri için gerçekleştirilecek olan bekçi alımı 8 bin bekçi alımı için belirtilen kontenjan dağılımından ayrı olarak gerçekleştirilecek ve köyler için bekçi alımı yapılacaktır. Köy alımları için açıklanan yerler ise şöyle:

İşte adaylarda aranan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Kamu Personeli

Sosyal Medyada KpssRehber