2018 KPSS Önlisans Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2018 yılı KPSS önlisans değerlendirme raporunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi.

   707 22.02.2019
ÖSYM, yapmış olduğu sınavlarla ilgili istatistiksel analizler kullanarak değerlendirme raporları hazırlamaktadır. Bu raporlardan elde edilen analiz sonuçlarını dikkate alarak sınavlarla ilgili iyileştirici bazı düzenlemeleri yapmaktadır.

Bu raporlar, ÖSYM’nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturmaktadır denildi. Bu amaçla değerlendirme raporlarının on üçüncüsü olan 2018 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

KPSS Ön Lisans Sınavı, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. Sınavda toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak adayların KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır. Bu puan türü kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına yerleştirme yapılmaktadır.

2018 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran 801.095 adaydan 749.396’sı sınava girmiş ve 749.011 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı olması kriterini sağlayamayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu, sınavı geçerli olan adaylar üzerinden hazırlanmıştır.

2018 KPSS Ön Lisans sınavında Genel Yetenek Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak hesaplanmıştır. Yapılan ayırt edicilik analizleri sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31; Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,35 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısı 0,85; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, sınavdaki soruların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinde yer alan soruların doğru cevaplanma ve boş bırakılma yüzdeleri belirlenmiştir. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP93 puan dağılımları incelendiğinde adayların KPSSP93 puanlarının 54,77 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Adayların KPSSP93 puanları mezun oldukları yıllara göre de değerlendirilmiştir. Ayrıca adayların puanları mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları üniversitelere göre değerlendirilmiş olup üniversitelere göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri verilmiştir.

Rapor tam metni için TIKLAYINIZ. Kaynak: ÖSYM, 2018 KPSS Önlisans Değerlendirme Raporunu Yayımladı

Sosyal Medyada KpssRehber