Anasayfa > Çıkmış Sorular > EKPSS Soruları > EMSS Hazırlık- Lisans Düzeyi - Soru Örnekleri

EMSS Hazırlık- Lisans Düzeyi - Soru Örnekleri

 ÖMSS'ye Hazırlık- Lisans Düzeyi - Soru Örnekleri

1.Aşağıdaki devletlerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulmuştur?
A) Danimarka B) Polonya C) Norveç D) İran

2.Aşağıdakilerden hangisi inkılabın tanımıdır?
A) Bir devletin ekonomik, sosyal ve politik yapısını birden bire değiştirmek için çıkan zorlayıcı eylem.
B) Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı.
C) Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm.
D) Bir ülkeyi zor kullanarak ele geçirme durumu.

3.Kurtuluşun padişah ve halifenin emirlerine uy-makla sağlanacağını savunan cemiyet (fırka),aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kürt Teali Cemiyeti B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası D) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası

4.Devlet yönetiminde millî egemenliği esas ka-bul eden Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden han-gisidir?
A) İnkılapçılık B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) Milliyetçilik

5.Millî Mücadele’de halkının gösterdiği kahra-manlıktan dolayı TBMM tarafından ‘‘Gazi’’ un-vanı verilen ilimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maraş B) Afyon C) Antep D) Urfa

6.Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılmasında et-kili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart Olayı B) Menemen Olayı C) Şeyh Sait İsyanı D) Mustafa Kemal’e suikast girişimi

7.Abdülmecid Efendi kimdir?
A) TBMM tarafından Osmanlı ailesi içinden seçi-len son Osmanlı halifesi B) Mustafa Kemal’e ‘‘Kemal’’ adını veren öğretmen C) Batı Cephesi komutanı D) İstiklal Marşı’nın söz yazarı

8.Mustafa Kemal’in Şam’da gizlice kurduğu cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki B) Vatan ve Hürriyet C) Türk Teali D) Türk Gücü

9.Türkiye, ‘‘Nüfus Mübadelesi (Karşılıklı Nüfus Değişimi)’’ sorununu, aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamıştır?
A) Fransa B) İngiltere C) Bulgaristan D) Yunanistan

10.Atatürk’ün naaşı için aşağıdaki müzelerden hangisi geçici kabir olarak kullanılmıştır?
A) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi B) Konya Mevlana Müzesi C) Ankara Etnografya Müzesi D) İstanbul Ayasofya Müzesi

11.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yollarından değildir?
A) Soru B) Genel görüşme C ) Meclis dışı denetim D) Meclis araştırması

Kaynak:T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIEĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı


Cevap Anahtarı
1.B,2.C,3.D,4.B,5.C,6.C,7.A,8.B,9.D,10.C,11.C

Okunma Sayısı: 30369

kitapseç çıkmış sorular
 • Çıkmış Sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU