Anasayfa > Çıkmış Sorular > EKPSS Soruları > EMSS Sorulabilecek Lise Düzeyi Soru Örnekleri

EMSS Sorulabilecek Lise Düzeyi Soru Örnekleri

 ÖMSS'de Sorulabilecek Lise Düzeyi Soru Örnekleri

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulmak”
sözcüğü “Böylece yılın ortasını bulduk.” cümlesindeki
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sen otur ye, ben yatarken bir şeyler bulur yerim.
B) Bir konu bulmak için bütün kaynaklara baktım.
C) Sebzelerin en tazesini bu manavda buluruz.
D) Sabahtan beri yazdıklarımız otuzu buldu.

2. “İnsanlar görüyorum, yangından kaçar gibi
kaçıyorlar vazifeden.” cümlesindeki altı çizili
kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk B) Görev
C) Mesuliyet D) Doğruluk

3. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi
bir şarta bağlıdır?
A) Seni gördüğüme çok sevindim.
B) Bu akşam kardeşim gelecek.
C) Düzenli çalışsaydı başarılı olurdu.
D) Ekmeği, kızartmak için dilimledi.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İnsanın sıkıntılı
günü sürüp gitmez, sıkıntıların ardından
keyifli günler mutlaka gelir.” anlamındadır?
A) Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.
B) Güneş balçıkla sıvanmaz.
C) Güzün gelişi yazdan bellidir.
D) Kara gün kararıp kalmaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sevgiden daha güzel bir şey var mı?
B) Sen de bize katılmazmısın?
C) Onu görmeye gitmeyecek miyiz?
D) Dün beni arayan sen miydin?

6. Düşünme insana üç üstünlük sağlar () iyi
görmek () iyi konuşmak () iyi eylemde
bulunmak ()
Bu cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( (,) (,) (...)
B) ( (,) (,) (.)
C) ( ( ( (.)
D) ( ( ( (...)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz
sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Kaldırımlara park edilen taşıt araçları, trafiği
aksatıyordu.
B) Bahçeye diktiğimiz rengârenk çiçekleri zevkle
seyrettik.
C) Çok gayret gösterdi ama yarışı kazanamadı.
D) Onunla bir toplantıda tanışmıştık.

8. (I) Deneme çok heyecan verici bir tür, çünkü
onunla her şey yapılabiliyor. (II) Alabildiğince
öznelleşebiliyor yazar, bazen de neredeyse bilimsel
ölçüde nesnel olabiliyor. (III) Deneme,
öğretici bir metin türüdür. (IV) Deneme yazarı
isterse öykü de kurgulayabiliyor ya da şiirsel
bir dile kapılabiliyor.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin
akışını bozmaktadır?
A) I B) II C) III D) IV

9. Aramıza dağlar girmiş koskoca
Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce
Bir gün değil, beş gün değil, her gece
Yatağıma yatar yatmaz ordayım
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem B) Pişmanlık
C) Doğa sevgisi D) Mutluluk


HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A3

10. Bize dış dünyayı duyuran tasvirlerde daima
bir hakikate uygunsuzluk vardır. Bunun için
garip benzetmelere, uygun değil demek doğru
olmaz. Hayallerinizi aydınlatıyor mu, size bir
fikir veriyor mu, kâfi. Fazlasını aramayın, ona
güzel diyebilirsiniz.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tasvirlerdeki benzetmeler her zaman gerçekle
uyumlu olmalıdır.
B) Bir eser için “güzel” nitelemesi yapabilmek kişinin
beklentisine bağlıdır.
C) Güzel tasvirler hiçbir zaman hatırımızdan silinmez.
D) Tasvirlerin hayal dünyamıza ışık tutabilmeleri
güzel sayılmaları için yeterlidir.

11. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik şehri, bugün
hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
A) Bulgaristan B) Yunanistan
C) Arnavutluk D) Karadağ

12. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Döneminde
aşağıdaki şehirlerin hangisinde kongre (büyük
toplantı) düzenlemiştir?
A) Erzurum B) Kayseri
C) Adana D) İzmir

13. Mehmet Akif Ersoy kimdir?
A) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
B) Mustafa Kemal’in ilkokul öğretmenidir.
C) Doğu Cephesi komutanıdır.
D) İstiklal Marşı’nın yazarıdır.

14. Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği
bayram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı
B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C) Bahar Bayramı
D) Ramazan Bayramı

15. Aşağıdaki devlet adamlarımızdan hangisinin
soyadı “Atatürk”tür?
A) Kâzım Karabekir
B) Mustafa Kemal
C) İsmet İnönü
D) Kenan Evren

16. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk başbakanı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Bülent Ecevit
C) Adnan Menderes
D) Süleyman Demirel

17. Yeni Türk alfabesi, aşağıdaki hangi harflerden
yararlanılarak hazırlanmıştır?
A) Kril harfleri B) Arap harfleri
C) Latin harfleri D) Çin harfleri

18. Aşar vergisinin kaldırılması, aşağıdaki alanlardan
hangisinde iyileşme sağlamıştır?
A) Ticaret B) Madencilik
C) Sanayi D) Tarım

19. 1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslamdır.”
maddesinin çıkarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Laiklik B) Halkçılık
C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik

20. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Evren B) Kâzım Karabekir
C) İsmet İnönü D) Celal Bayar

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A
21. Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde,
halkın benimsediği genel düşünce, ortak
kanaat aşağıdaki terimlerden hangisiyle
ifade edilir?
A) Bürokrasi B) Kamuoyu
C) Egemenlik D) Siyasi Parti

22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardandır?
A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Sendikalaşma hakkı
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Dilekçe hakkı

23. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğünün
gereği olan bir durum değildir?
A) Kişilerin, inandıkları dinin gereklerini yerine
getirebilmesi
B) Devletin siyasi düzeninin dini ilkelere dayandırılması
C) Kişilerin, bir dine inanma konusunda serbest
olması
D) Kişilerin inançlarına saygı duyulması

24. Bir toplumda insan haklarının kullanılması ve
korunması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle
sağlanır?
A) Hukuk kurallarıyla
B) Mesleki kuruluşlarla
C) Sivil toplum örgütleriyle
D) Gelenek ve göreneklerle

25. Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
ait olan kanun yapma yetkisi aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
A) Yürütme B) Yargı
C) Basın-yayın D) Yasama

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus
artışının beraberinde getirdiği sorunlardan biridir?
A) Ortalama insan ömrünün uzaması
B) Doğum oranının yüksek olması
C) Doğal afetlerin yaşanması
D) İç göçlerin yaşanması

27. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Bölgesi
kıyılarından denize ulaşır?
A) Kızılırmak B) Gediz Nehri
C) Göksu Nehri D) Çoruh Nehri

28. Yurdumuzun orman bakımından en zengin
bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi

29. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunudur?
A) Toprak kirliliği
B) Kar yağışları
C) Ağaçlandırma faaliyetleri
D) Sulak alanların korunması

30. Türkiye’de en uzun gündüz aşağıdaki tarihlerin
hangisinde yaşanır?
A) 21 Mart B) 21 Haziran
C) 23 Eylül D) 21 Aralık

31. İki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 15 D) 19

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A 5
32. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar
basamağındaki rakamının basamak değeri en
büyüktür?
A) 629 B) 564 C) 485 D) 358

33. Matematik sınavından Yusuf 85, Ali 65 puan almıştır.
Ali’nin puanı, Yusuf’un puanının kaçta
kaçıdır?
A) 5 1
B) 3 2
C) 4 3
D) 17


34. Bir sınıfta 9 tane sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci
oturduğuna göre, bu sınıfta kaç öğrenci
vardır?
A) 11 B) 14 C) 16 D) 18

35. 8 düzine balon 5 çocuğa dağıtılacaktır. Bu balonların
6 tanesi patlak çıkmıştır. Kalan balonlar
eşit sayıda dağıtıldığında her bir çocuğa
kaç balon düşer?
A) 12 B) 13 C) 18 D) 19

36. Daktiloda 1 dakikada en çok 58 kelime yazabilen
bir sekreter, 1914 kelimelik bir raporu
en az kaç dakikada yazar?
A) 30 B) 33 C) 35 D) 36

37. İç açılarından ikisinin ölçüleri 42º ve 58º olan
bir üçgenin üçüncü iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 80 B) 90 C) 100 D) 110

38. Eni 120 m, boyu 170 m olan dikdörtgen şeklindeki
bir bahçenin etrafı 7 sıra dikenli tel ile
çevrilecektir. Bunun için en az kaç metre dikenli
tel gerekir?
A) 2300 B) 2980 C) 4060 D) 5140

39. y 7 3- cebirsel ifadesinin y = 4 için değeri kaçtır?
A) 19 B) 20 C) 34 D) 57

40. 9 10
9 - 9 işleminin sonucu kaçtır?

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk
defa göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine
tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde
o yere hareket ederek belli yol süresini
izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak
zorundadırlar?
A) 7 B) 10 C) 15 D) 20

42. “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar,
herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken
dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere
katılamazlar.”
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
yukarıda Devlet memurlarının ödevler ve sorumluluklarından
hangisi tanımlanmıştır?
A) Sadakat B) Tarafsızlık
C) Davranış D) İş birliği

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A

43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak,
müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek
görevini yapan memurlar hangi hizmet sınıfını
teşkil eder?
A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

44. Aşağıdakilerden hangisi çalışma düzenini bozucu
ve verimi düşürücü bir disiplin anlayışıdır?
A) Çalışanlara örnek olmak suretiyle, hata yapmaktan
korumak
B) Yanlış hareket edenlerin davranışlarını düzeltmek
C) Cezalandırıcı, ayıplayıcı yaklaşım içinde olmak
D) Düzeltici ve eğitici bir amaç gütmek

45. Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişim kurmanın
bireye kazandırdıklarından değildir?
A) Birlikte çalışılan insanları yönetmede ve yönlendirmede
daha çok zaman, enerji ve çaba
harcamak zorunda kalmak
B) Başkalarını daha iyi anlamak ve kendinizi
daha iyi anlatabilmek
C) Başkalarının önünde özgüvenle konuşabilmek
D) Öfke, korku ya da çekingenliği alt edebilmek

46. İletişim sürecinde, iletiyi (mesaj) oluşturan ve
bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran öge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alıcı B) Mesaj
C) Geri bildirim D) Kaynak (verici)

47. Verimlilik artışını engelleyen nedenlerden en
önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitimsizlik
B) Tembellik
C) Gönülsüzlük
D) Yöneticinin baskıcı tutumu

48. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen
yazılı kurallardan değildir?
A) Tüzükler B) Yönetmelikler
C) Yönergeler D) Görenekler

49. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların bir iş yerinde
çalışmalarını kolaylaştıran ve onlara hareket
ekonomisi sağlayan esaslardan değildir?
A) İki el farklı zamanda başlamalı, farklı zamanda
hareketleri tamamlamalı
B) İşe başlamadan önce kullanılacak araç normal
çalışma düzeni içinde dizilmeli
C) Sürekli ve ahenkli çalışmayı sağlamak için yapılacak
hareketlerin sırası düzenlenmeli
D) Sandalye ve koltuklar kullananın boyuna, iş yerine,
yapılan işin koşuluna ve iş türüne göre
yükseltilmeli, alçaltılmalı

50. Bürolarda yerleşme ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yerleşme, görüş ve denetimi kolaylaştırmalıdır.
B) Halkla iç içe olanlar, giriş katında ve kapıya yakın
bulunmalıdırlar.
C) Birbiriyle ilgili iş görenler birbirine uzak masa ya
da farklı odalarda oturmalıdır.
D) Açık bürolarda amirler personelini görecek yerlerde
(özellikle köşelerde) ve camlı odalarda
oturmalıdır.

A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1. D
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. A
10. D
11. B
12. A
13. D
14. A
15. B
16. A
17. C
18. D
19. A
20. C
21. B
22. C
23. B
24. A
25. D
26. D
27. B
28. C
29. A
30. B
31. A
32. C
33. D
34. D
35. C
36. B
37. A
38. C
39. D
40. C
41. C
42. B
43. B
44. C
45. A
46. D
47. B
48. D
49. A
50. C

Okunma Sayısı: 50878

kitapseç çıkmış sorular
 • Çıkmış Sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU