Anasayfa > Çıkmış Sorular > EKPSS Soruları > EMSS - İnkılap Tarihi Soruları

EMSS - İnkılap Tarihi Soruları

 ÖMSS - İnkılap Tarihi Soruları

1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar


2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya


3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy


4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan


5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması


6. Kars Antlaşması

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya


7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan


10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank

Cevap Anahtarı:
1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.B 8.A 9.B 10.A

 

ÖMSS - T.C. İnkılap Tarihi,Kurtuluş Savaşı Test ve Cevapları

Soru 1. Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır?

A) Batı B) Güney

C) Doğu D) İstanbul

Soru 2. Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır?

A) I. İnönü B) İkinci İnönü

C) Sakarya D) Başkomutanlık


Soru 3. Hangisi Kuva yi milliye güçlerinin yararlarından değildir?

A) Yunan ilerleyişi yavaşlatma
B) Türk köylerini baskınlardan koruma
C) Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırma
D) Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünü temsil etme.


Soru 4. Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir ?

A) Amasya B) Havza

C) Erzurum D) Sivas


Soru 5. Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ?

A) Sivas Kongresi B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi D) Havza Tamimi

Soru 6. Hangi toplantı öncesi Atatürk Osmanlı Devletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?

A) Amasya görüşmesi
B) Sivas kongresi
C) Erzurum kongresi
D) TBMM’nin açılışı


Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının nedenlerinden değildir ?

A) İstanbul ile ulaşımın kolay olması
B) Güvenli bir yer olması
C) Batı cephelerine yakınlığı
D) Tarihi bir şehir olmasıSoru 8. Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B) İlk TBMM’de
C) I. Meşrutiyette
D) II. Meşrutiyette

Soru 9. Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekili seçilmiştir ?

A) Ankara B) Konya
C) İstanbul D) Samsun


Soru 10. TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygu-lanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ?

A) Devlet Güvenlik Mahkemesi
B) İstiklal Mahkemesi
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Yargıtay

Soru 11. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığı-na atanmıştır?

A) Rafet Bele B) İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir D) Fevzi Çakmak


Soru 12. Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

A) Moskova antlaşması
B) Ankara antlaşması
C) İstanbul antlaşması
D) Gümrü antlaşması
Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçla-rından değildir?
A) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
B) Milli mücadeleye olan inancın artması
C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması
D) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri

Soru 14. Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır.
A) I. İnönü B) II. İnönü
C) Sakarya D) Büyük Taarruz


soru 15. Kurtuluş savaşından sonra Trakya toprakları hangi antlaşma ile yurda katılmıştır?
A) Mudanya B) Mondros
C) Moskova D) Sevr


Soru 16. Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?
A) Sakarya B) Başkomutanlık
C) II. İnönü D) Kütahya


Soru 17. Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
A) 24 Temmuz 1921
B) 24 Temmuz 1922
C) 24 Temmuz 1923
D) 24 Temmuz 1924


Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Ülkemizin bugünkü sınırlarının belirlenmesi
C) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Tür-kiye’ye vermesi
D) Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi

Soru 19. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?

A) İngiltere B) İran

C) Yunanistan D) Fransa


Soru 20. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır?

A) İngiltere B) Rusya

C) Fransa D) Yunanistan

CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A D B C C D A A B B D C C A B C D B C

Okunma Sayısı: 24756

kitapseç çıkmış sorular
 • Çıkmış Sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU