Anasayfa > Polis ve Tsk Adayları Rehberlik > Bayan astsubay alımı şartları nelerdir

Bayan astsubay alımı şartları nelerdir

Bayan astsubay alımı şartları nelerdir

Bayan Astsubay Alımına başvurmak için aranan şartlar nelerdir, kimler bayan astsubay olur. İşte bayan astsubay olmak için aranan şartlar ve bayan astsubay başvuru klavuzu

 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI  ANKARA

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3- 4' TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ)

Bayan Astsubay Alımı Ne Zaman Olacak?
Bayan Astsubay Alımı da Jandarma sınıfı olduğu için diğer Jandarma Astsubay alımlarında olduğu gibi başvurular her yıl şubat - mart aylarında gerçekleşir. Başvuru ilanlarını ve tüm gelişmeleri kpssrehber.com'dan takip edebilirsiniz.

1. TANIMLAR

a. Sözleşme

Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adaylarından askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren ve taraflarca imzalanmış olan yazılı bir belgedir.

b. Ön Sözleşme

Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adayları arasında; askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşmeli Astsubay Aday Adayı

Sözleşmeli astsubay adayı olmak için müracaat etmiş, ancak kendileri ile henüz ön sözleşme yapılmamış olanlardır.

ç. Sözleşmeli Astsubay Adayı

Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak, askeri eğitime alınanlardır.

d. Sözleşmeli Astsubay

Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay naspedilen astsb.çvş.,kd.çvş., üçvş., kd.üçvş. rütbelerine haiz astsubaylardır.

e. Askeri Eğitim

Sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıt'alar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini ifade eder.

2012 BAYAN ASTSUBAY BAŞVURU KLAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. TANIMLAR ................................................................................................................. 1

2. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARA SAĞLANAN HAKLAR ........................................... 1

a. Özlük Hakları

b. Sosyal Haklar

c. Mali Haklar ç. Görev Yerleri

3. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIK İÇİN KAYNAK PROGRAMLAR ................................. 3

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ...................................................................... 3

a. Genel Koşullar

b. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar ç. Sağlık ile İlgili Koşullar

d. Diğer Koşullar

5. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ................................................. 5

6. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI............................................................................ 5

7. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR ........................................... 5

8. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI .......................................... 5

9. UYGULANACAK SINAVLAR ........................................................................................ 6

a. Yazılı Sınav

b. Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri

c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler

10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI...................................................................... 8

11. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ...................................................................................... 9

12. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ ................................................................... 9

13. ÖN SÖZLEŞME YAPILMASI İŞLEMLERİ...................................................................... 9

14. SÖZLEŞME SÜRELERİ................................................................................................. 9

15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ 9

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ............................................................................................. 10

17. GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALLERİ İLE BUNLARA YAPILACAK İŞLEMLER................................................................................................ 11

18. MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME ................................................................... 11

19. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER............................................ 11

20. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM......... 12

TABLO - 1 ÜNİVERSİTE ADLARI VE KOD NUMARALARI ÇİZELGESİ......................... 13-14

TABLO - 2 FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADLARI VE KOD NUMARALARI

ÇİZELGE........................................................................................................... 15

TABLO - 3 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS

PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI .................................... 16

TABLO - 4 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK

ÖNLİSANS PROGRAM ADLARI VE KOD NUMARALARI ............................... 17

TABLO - 5 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSE /

DENGİ OKULLAR VE KOD NUMARALARI.................................................. 18-19

TABLO - 6 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN BOY- KİLO TABLOSU ... 20

TABLO - 7 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN TSK'DA GÖREVLİ

SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ ....................................... 21

2. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARA SAĞLANAN HAKLAR

a. Özlük Hakları

(1) Sözleşmeli astsubayların rütbe bekleme süreleri muvazzaf astsubaylar ile aynıdır. Sözleşmeli astsubaylara, daha önceden yapmış oldukları lisansüstü eğitim, doktora ve doçentlik ile ilgili kıdem verilmez, sözleşmeli astsubaylar erken terfi hükümlerinden yararlanamazlar. Bununla beraber muvazzaf astsubaylığa geçiş yapan sözleşmeli astsubaylar tüm bu haklardan muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Sözleşmeli astsubaylar hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sözleşmeli astsubayların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında, TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmeli astsubayların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(5) Sözleşmeli astsubaylar, emsali muvazzaf astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptir. Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), özel durumlar için mazeret izni, yurtdışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf astsubaylar gibi yararlanırlar.

b. Sosyal Haklar

(1) Puan durumuna göre askeri lojmanlardan istifade etme,

(2) Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,

(3) Askeri servis araçlarından istifade etme,

(4) Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olma hakkı,

(5) Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkânıdır.

c. Mali Haklar

(1) Sözleşmeli astsubay adayları; kursa alınmalarını müteakip, ön sözleşmenin yapıldığı adaylık süresince aylığa hak kazanırlar. Ön sözleşme dönemindeki askeri eğitim süresince iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşme imzalanmasını müteakip, 926 Sayılı TSK Personel Kanununda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(2) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenler 2629 Sayılı Kanun esaslarından faydalanırlar.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu İle İlişkileri:

(a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir ve bu Kanunların muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(b) 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanununa göre kurumun daimi üyesidir ve bu kurumun imkânlarından yararlanırlar. (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma vb.)

(4) Sözleşmeli astsubaylardan 18'inci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:

(a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha üstünde

olmak.

(b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.

Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.

ç. Görev Yerleri

Sözleşmeli astsubaylar, mezun oldukları alan/bölümlerle ilgili görevlerde istihdam edilmeyerek (bando sınıfı hariç), temin edildikleri jandarma sınıfının gerektirdiği görevleri yerine getirecek şekilde görevlendirilirler. Atamalarda haklarında muvazzaf astsubaylar gibi "TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" esasları uygulanır.

3. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIK İÇİN KAYNAK PROGRAMLAR

Sözleşmeli astsubay (bayan) temininde kaynak olarak kullanılacak lisans, önlisans programları TABLO-3 ve TABLO-4'te gösterilmiştir. Bu programlardan mezun olmuş olmak ya da ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat-Mart 2012 tarihe kadar mezun olabilecek durumda bulunmak zorunludur.

a. En az 4 yıl süreli lisans programlarına ait liste TABLO-3'te,

b. Önlisans programlarına ait liste TABLO-4'te belirtilmiştir.

c. TABLO-1'de belirtilen üniversiteler, TABLO-2'de belirtilen fakülte / yüksek okullar ile TABLO-5'teki lise ve dengi okullardan mezun olmak, sözleşmeli astsubaylığa girmek için bir hak teşkil etmez. Bu tablolar, başvurularda istatistikî veriler elde etmek amacıyla düzenlenmiştir. TABLO-3 ve TABLO-4'te yer almayan programlardan mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

ç. 2012 yılında önlisans ve lisans mezunu adaylardan jandarma sınıfında (50) ve Bando sınıfında (1) olmak üzere toplam (51) sözleşmeli bayan astsubay temin edilecektir.

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve BAYAN olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,

(4) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(5) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(6) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,

(7) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(8) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(9) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(10) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında "Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi, Sözleşmeli Subay / Astsubay Kısmı 06835 Beytepe / ANKARA" adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların müracaatlarının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-3'te belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından veya TABLO-4'te belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat 2012 tarihe kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli bayan astsubaylığa müracaatları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak,

(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askeri ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:

(1) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak.

(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinin 0 312 464 51 10 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirileceklerdir. (Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.)

(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve TABLO-6'da belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış

olduğu sınıf ile ilgili ".................. sınıfında sözleşmeli astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporu

almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK'da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden "sözleşmeli astsubay olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt'a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.

 (1) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılır ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine alınmazlar.

(b) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri;

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belgeler:

(I) Sınav giriş belgesi, www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak olan yazılı sınav sonuçlarına ait internet sayfası çıktısı

(II) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanının aslı,

(III) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı,

(IV) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi için eşofman / spor şortu ve spor ayakkabısı.

(b) Adaylara uygulanacak Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülâkata katılmaya hak kazanırlar. Jandarma sınıfı için Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde adaylara aşağıdaki baraj değerlerinin üzerinde başarı gösterenlere ilave puanlar verilir. Jandarma sınıfı ile ilgili FKDT puan tablosu, başvurular tamamlandıktan sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YA Ş GRUBU

ŞINAV (Bayan)

MEKİK (Bayan)

3000 M.KOŞU (Bayan)

1 'İ NC İ GRUP 17-25 YA Ş

5

5

23 dk.

2'NC İ GRUP 26 YA Ş

4

4

24 dk

(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb. bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler;

(1) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 31 Mayıs - 03 Haziran 2012 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe - Ankara adresinde yapılacak olan mülâkat sınavına alınacaklardır.

(2) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülâkat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), sınava giriş belgesi en üstte olacak şekilde aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanı aslı

(b) Sınava giriş belgesi. Yazılı sınavı kazanan adaylar için yazılı sınavdan sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilan edilen ve adayların FKDT'ye hangi komisyonda gireceklerinin yazılı olduğu, Yazılı Sınav Sonuçlarına ait internet sayfası çıktısı.

(c) Kendisinin muhtarlık/nüfus müdürlüğü onaylı ikamet belgesi.

(ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-7'dedir)

(d) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(e) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (bilgisayar tabanlı en az 210, internet tabanlı en az 84) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.

(f) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

Lisans mezunu adaylardan lisansüstü eğitimine devam eden adayların 30 Mayıs 2012 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

(g) Mezun olduğu / olacağı önlisans / lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin / öğrenim durum belgesinin aslı veya noter / fakülte dekanlığı / okul müdürlüğünce onaylı birer örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler diplomalarının denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onayladığına ilişkin denklik belgesi ekleyeceklerdir.

(ğ) İlköğretim / ortaokul ve lise diplomaları ya da bu okullardan alınacak öğrenim durum belgelerinin aslı veya noter / okul müdürlüklerince onaylı birer örneği,

(h) Üç adet Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(ı) Birer adet fotoğraflı anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenecektir) ve evli ise eşine ait nüfus cüzdan fotokopisi,

(i) Üç adet Kişisel ve Aile Bildirim Çizelgesi Bu belge örneği yazılı sına sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak veya Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri için gelen adaylara elden verilecektir. Adaylar bu belge örneğinin çıktısını alacak ve daktilo/bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday tarafından imzalanmış olarak getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı-soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.

(j) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı.

(3) Mülâkat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülâkat Komisyonunca değerlendirilecektir.

(4) Mülâkat değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilir. Yetersiz bulunan adaylar sağlık kurulu raporu için sevk edilmezler.

10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Mülâkat sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak sonuçlar 2012 yılı Haziran ayı içerisinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adayların sınav sonuçları ayrıca adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

11. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığınca Haziran

ve Temmuz ayları içerisinde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili " ........................... sınıfında sözleşmeli

astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere, sınavlar esnasında tercih listesinden tercih etmiş oldukları tam teşekküllü Asker Hastanesine sevk edileceklerdir.

12. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında Temmuz - Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturmaları yaptırılacaktır.

13. ÖN SÖZLEŞME YAPILMASI İŞLEMLERİ

a. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve " ................... sınıfında sözleşmeli astsubay

olur" kararlı sağlık raporu alan asıl adaylara, eğitim-öğretim döneminin başlangıcından önce ön sözleşme yapılmak üzere adayların adreslerine davet yazısı muhtemelen Şubat-Mart 2012 tarihlerinde gönderilecektir.

b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, yedek adaylar başarı sırasına göre ön sözleşme yapılmak üzere davet edilir. Aday adayları, ön sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren aday adayı durumundan "Sözleşmeli Astsubay Adayı" statüsüne geçirilirler.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, ön sözleşmeye davet edilip, sözleşmeyi imzalayacağı muhtemelen Şubat-Mart 2012 tarihlerine kadar okudukları fakülte/yüksek okuldan mezun olmayan veya diplomasında yazılı önlisans / lisans program adı, başvuru kılavuzunun TABLO-3 veya TABLO-4'ünde belirtilen programlarla birebir aynı olmayan, herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri adaylık süresince iptal edilir ve kendileri ile ön sözleşme imzalanmaz.

14. SÖZLEŞME SÜRELERİ

a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler üç yıl süreli olarak yapılır. Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen gösterilir.

b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile J.Gn.K.lığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Nisan-Ağustos 2012 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" (ATASAK)'ne alınırlar. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları ile ilk üç yıllık sözleşme imzalanır, 30 Ağustos itibariyle astsb.çvş. olarak naspedilirler. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuş naspedilen ve kendileri ile sözleşme yapılan astsubaylardan; jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar Komutanlığı emrine, bando sınıfında olan ise J.Bando komutanlığı emrine atanmayı müteakip, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek kurs süresi içerisinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt'a komutanlıkları emrine atandırılırlar.

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle sürenin bitiminden önce feshedilebilir.

(1) Askeri eğitim esnasında, yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar

verilmek.

(2) Yetkili sağlık kurullarınca askeri eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

(3) Sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarının herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

(4) Askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

b. Sözleşmeli astsubayların sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle, sözleşmesinin bitiminden önce fesih edilebilir.

(1) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları / Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak,

(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak,

(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak,

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, âmir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmak.

(5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askeri mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

(6) Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde, toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.

(7) Yasadışı faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

(8) Sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

(9) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

(10) Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

(11) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

(12) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

17. GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALLERİ İLE BUNLARA YAPILACAK İŞLEMLER

Görevde başarısız olanlar ile kendilerinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesiyle anlaşılan sözleşmeli astsubayların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın TSK'dan ilişikleri kesilir.

18. MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME

Muvazzaf astsubaylığa geçme şartları;

a. 4-12'nci fiili hizmet yılları içinde olmak.

b. Muvazzaf astsubaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.

ç. Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.

d. J.Gn.K.lığınca yapılacak sınavda başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek.

Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler, astsubay naspedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

20. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Hacı Bayram Cami-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin güzergâhı; Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, Ankara Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarıdır.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye, Tulumtaş, Taşpınar istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir. Sağlık raporu işlemleri için Beytepe Asker Hastanesine geleceklerin, 191 numaralı otobüse binmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların kışlaya alınmaları mümkün değildir.

TABLO - 1

ÜNİVERSİTE ADLARI VE KOD NUMARALARI ÇİZELGESİ

AÇIKLAMA: TABLO-1'de belirtilen üniversite isimleri, inte rnet ortamındaki başvurularda istatistik! veriler elde etmek amacıyla verilmiştir. TABLO-3 ve TABLO-4'te yer almayan l isans/önlisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

KODU

ÜN İ VERS İ TE ADI

KODU

ÜN İ VERS İ TE ADI

101

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

113

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

235

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

114

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)

167

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

208

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

102

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

115

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

103

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

116

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)

171

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

157

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

155

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)

117

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

104

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

118

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

163

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

162

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

169

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

143

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

105

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

256

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.(İSTANBUL)

106

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

209

FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

187

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

119

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

178

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

120

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

107

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)

121

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

201

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

122

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

202

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

245

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ(GAZİANTEP)

108

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

123

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)

188

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

154

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

203

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

236

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

186

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

234

GELİŞİM EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET VAKFI (İSTANBUL)

189

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

164

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

204

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

190

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

255

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

124

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

179

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

191

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

205

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

210

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

183

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

125

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)

180

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

165

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)

109

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

192

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

166

BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)

211

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

110

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)

227

İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR)

111

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)

126

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

206

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN-TARSUS)

249

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

112

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

225

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

207

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

230

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

177

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

212

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

TABLO - 1

ÜNİVERSİTE ADLARI VE KOD NUMARALARI ÇİZELGESİ

AÇIKLAMA: TABLO-1'de belirtilen üniversite isimleri, inte rnet ortamındaki başvurularda istatistik! veriler elde etmek amacıyla verilmiştir. TABLO-3 ve TABLO-4'te yer almayan lisans/önlisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

KODU

ÜN İ VERS İ TE ADI

KODU

ÜN İ VERS İ TE ADI

228

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

140

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

213

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

223

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

247

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

141

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

244

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

168

ORDU ÜNİVERSİTESİ

128

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

142

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

220

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

182

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

127

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

232

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

219

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

144

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

231

İZMİR ÜNİVERSİTESİ

238

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

129

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

240

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL)

214

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

160

RİZE ÜNİVERSİTESİ

130

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)

217

SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

131

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

145

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

175

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

146

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

132

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

173

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

170

KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİV. (KARAMAN)

172

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

156

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

147

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

229

KAVRAM EĞİTİM VAKFI(İSTANBUL)

193

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

133

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

226

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (ANKARA)

181

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

253

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)

176

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

148

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)

134

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

194

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

215

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

246

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

241

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

233

TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞ. VE EĞ. VAKFI (İSTANBUL)

216

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

221

UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

185

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

149

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)

135

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

159

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

158

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)

195

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

237

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

222

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

136

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

218

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

243

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

242

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

137

M. SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. (İSTANBUL)

150

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

138

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

151

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)

139

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)

239

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)

184

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

152

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

161

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)

990

YURDIŞINDA OLAN, GEÇİRLİLİĞİ VE DENKLİĞİ YÖK TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ ÜNİVERSİTELER

TABLO - 2

FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL ADLARI VE KOD NUMARALARI ÇİZELGESİ

AÇIKLAMA: TABLO-2'de belirtilen fakülte/yüksek okul isim leri lisans mezunları için internet ortamındaki başvurularda istatistik! veriler elde etmek amacıyla verilmiştir. Fakülte isminin tabloda yer alması adayların başvurabileceği anlamına gelmez. TABLO-3 ve TABLO-4'te yer almayan lisans / önlisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

KODU

FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI

KODU

FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI

1

Açıköğretim Fakültesi

34

Konservatuar

2

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

35

Makine Fakültesi

3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

36

Mimarlık Fakültesi

4

Beşeri Bilimler Fakültesi

37

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

5

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

38

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

6

Devlet Konservatuarı

39

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

7

Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

40

Mühendislik Fakültesi

8

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

41

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

9

Edebiyat Fakültesi

42

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

10

Eğitim Bilimleri Fakültesi

43

Mühendislik ve Tasarım Fakültesi

11

Eğitim Fakültesi

44

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

12

Elektrik-Elektronik Fakültesi

45

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

13

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

46

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

14

Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu

47

Sağlık Bilimleri Fakültesi

15

Fen Edebiyat Fakültesi

48

Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu

16

Fen Fakültesi

49

Sağlık Yüksek Okulu

17

Güzel Sanatlar Fakültesi

50

Sahne Sanatları Fakültesi

18

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

51

Sanat ve Tasarım Fakültesi

19

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

52

Siyasal Bilgiler Fakültesi

20

Hukuk Fakültesi

53

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu

21

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

54

Spor Yüksek Okulu

22

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

55

Teknik Eğitim Fakültesi

23

İktisat Fakültesi

56

Teknoloji Fakültesi

24

İletişim Bilimleri Fakültesi

57

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

25

İletişim Fakültesi

58

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

26

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

59

Ticari Bilimler Fakültesi

27

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

60

Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu

28

İnşaat Fakültesi

61

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

29

İşletme Fakültesi

62

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu

30

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

63

Yer Bilimleri Fakültesi

31

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

64

Ziraat Fakültesi

32

Kimya Fakültesi

65

Di ğ er (TABLO-3'teki kaynak lisans programlarının bağlı olduğu 4 Yıllık fakülte ve yüksek okullar)

33

Kimya Metalurji Fakültesi

66

Yurtdı ş ında olan, geçerliliği ve denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş TABLO-3'teki kaynak lisans programlarının bağlı olduğu fakülte/okullar

TABLO - 3

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI

AÇIKLAMA: İlgili sınıflara sadece TABLO-3'te bulunan bölüm lerden (isim değişikliği vb. durumda denkliği YÖK tarafından onaylanan bölümler dahil) mezun olan adaylar ile ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı  tarihe kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir . İlgili mevzuat gereği belirlenen lisans/önlisans programları yapılan başvurular kabul edilmeyecek, cevap verilmeyecek ve yanlış beyanda bulunarak başvurusu kabul edilenlerin işlemleri her aşamada iptal edilecektir

KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Lisans Programları)

KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Lisans Programları)

7101

Antrenörlük E ğ itimi

3224

İ statistik ve Bilgisayar Bilimleri

3115

Avrupa Birli ğ i İ li ş kileri

3226

İş letme

3117

Bankacılık

3227

İş letme Bilgi Yönetimi

3118

Bankacılık Finans

8210

İş letme Enformati ğ i

6119

Bankacılık ve Finans/Finansman

3228

İş letme Mühendisli ğ i

3120

Bankacılık ve Sigortacılık

8134

İş letme Ö ğ retmenli ğ i

7102

Beden E ğ itimi ve Spor Ö ğ retmenli ğ i

8211

İş letme, Muhasebe ve Ticaret Ö ğ retmenli ğ i

8123

Beden E ğ itimi ve Spor Yüksek Okulu

6229

İş letme-Ekonomi /İş letme -İ ktisat

8308

Bilgi Teknolojisi

3233

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli ğ i

8144

Bilgi ve Belge Yönetimi

3237

Kamu Yönetimi

3123

Bilgisayar

5116

Küresel ve Uluslararası İ li ş kiler

8143

Bilgisayar Bilimi/ Bilimleri

3252

Makine Mühendisli ğ i

5137

Bilgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisli ğ i

3254

Maliye

8309

Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

8225

Maliye-Muhasebe

3124

Bilgisayar Mühendisli ğ i

6256

Matematik

3125

Bilgisayar Ö ğ retmenli ğ i

3257

Matematik Mühendisli ğ i

3126

Bilgisayar Sistemleri Ö ğ retmenli ğ i

3258

Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar

8151

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

4523

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

3008

Bilgisayar Sistemleri ve A ğ ları

8228

Matematik ve İ nformatik

8125

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

8229

Matematik ve İ statistik

8152

Bilgisayar Teknolojisi Ö ğ retmenli ğ i

8230

Matematik-Bilgisayar Programcılı ğ ı

3127

Bilgisayar Teknolojisi ve Bili ş im sistemleri

3268

Muhasebe

8153

Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi

3269

Muhasebe Bilgi Sistemleri

8154

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

5188

Muhasebe ve Denetim

8156

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisli ğ i

5123

Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim

3128

Bilgisayar ve Kontrol Ö ğ retmenli ğ i

3270

Muhasebe ve Finansman Ö ğ retmenli ğ i

3129

Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli ğ i

3381

Muhasebe-Finansman

8155

Bilgisayar-Enformatik / Bilgisayar ve Enformatik

8234

Muhasebe -İş letme Ö ğ retmenli ğ i

3087

Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

3286

Psikoloji

5103

Bili ş im Sistemleri Mühendisli ğ i

3290

Rehberlik ve Psikolojik Danı ş manlık / Psikolojik Danı ş ma ve Rehberlik

3130

Bili ş im Sistemleri ve Teknolojileri

7103

Rekreasyon

3141

Çalı ş ma Ekonomisi ve Endüstri İ li ş kileri

3302

Sermaye Piyasası / Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme

3142

Çevre Mühendisli ğ i

3306

Sigortacılık

3158

Ekonometri

5127

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

3159

Ekonomi

3311

Sistem Mühendisli ğ i

5105

Ekonomi ve Finans

3313

Siyaset Bilimi

5106

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

3314

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3160

Elektrik Mühendisli ğ i

3315

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İ li ş kiler

3162

Elektrik ve Elektronik/Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i

6318

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

3163

Elektronik Mühendisli ğ i

3319

Sosyoloji

3166

Elektronik ve Haberle ş me Mühendisli ğ i

7219

Spor Bilimleri

3168

Endüstri Mühendisli ğ i

8256

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

1323

Endüstri Sistemleri Mühendisli ğ i

7104

Spor Yöneticili ğ i

3182

Fizik

3322

Ş ehir ve Bölge Planlama

3184

Fizik Mühendisli ğ i

3328

Tekstil Mühendisli ğ i

3191

Gıda Mühendisli ğ i

3331

Telekomünikasyon Mühendisli ğ i

8198

Haberle ş me Teknolojisi

4524

Telekomünikasyon Ö ğ retmenli ğ i

3197

Halkla İ li ş kiler

3352

Uluslararası İ li ş kiler

5111

Halkla İ li ş kiler ve Reklamcılık

3353

Uluslararası İ li ş kiler ve Avrupa Birli ğ i

3198

Halkla İ li ş kiler ve Tanıtım

5134

Yazılım Mühendisli ğ i

8324

Harita Mühendisli ğ i

5143

Yönetim Bilimleri

3209

Hukuk

3361

Yönetim Bili ş im Sistemleri

3213

İ ktisat

8296

Yönetim ve Organizasyon

3221

İ n ş aat Mühendisli ğ i

KODU

BANDO SINIFI (Kaynak Lisans Programları)

3223

İ statistik

8282

vi i i Üniversitelerin Devlet Konservatuarı ya da Sahne y Sanatları Fakülteleri Mezunu Olmak

TABLO - 4

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI

AÇIKLAMA: Sadece TABLO-4'te bulunan bölümlerden (isim değişikliği vb. durumda denkliği YÖK tarafından onaylanan bölümler dahil) mezun olan adaylar ile ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı (muhtemelen Ocak ayı) tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. İlgili mevzuat gereği belirlenen lisans/önlisans programları dışında, yapılan başvurular kabul edilmeyecek, cevap verilmeyecek ve yanlış beyanda bulunarak başvurusu kabul edilenlerin işlemleri her aşamada iptal edilecektir

KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Önlisans Programları)

KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Önlisans Programları)

1102

Adalet/Adalet Meslek E ğ itimi

6114

Güvenlik

5307

Avrupa Toplulu ğ u

1180

Haberle ş me

5308

Banka ve Sigorta Yönetimi

1181

Haberle ş me Teknolojisi

1114

Bankacılık

1185

Halkla İ li ş kiler

1115

Bankacılık ve Sigortacılık

1186

Halkla İ li ş kiler ve Reklamcılık

4950

Bilgi Güvenli ğ i Teknolojisi

8531

Halkla İ li ş kiler ve Tanıtım

8504

Bilgi İş lem

1187

Harita /Harita Teknikerli ğ i

6418

Bilgi Teknolojisi

1188

Harita Kadastro

5310

Bilgi Yönetimi

1189

Harita ve Maden Ölçme

1352

Bilgi Yönetimi (İ nternet)

5337

İ leti ş im ve Halkla İ li ş kiler

6107

Bilgisayar

5338

İ nsan Kaynakları

1117

Bilgisayar Destekli Muhasebe

1201

İ n ş aat

1119

Bilgisayar Donanımı

8535

İ n ş aat Teknikerli ğ i

8501

Bilgisayar Operatörlü ğ ü

5339

İş İ daresi

1120

Bilgisayar Operatörlü ğ ü ve Teknikerli ğ i

1205

İş çi Sa ğ lı ğ ı ve İş Güvenli ğ i

1121

Bilgisayar Programcılı ğ ı

5341

İş letme / İş letmecilik

1353

Bilgisayar Programcılı ğ ı (İ nternet)

4215

İş letme Yönetimi

8506

Bilgisayar Programlama

8537

İ tfaiyecilik ve Sivil Savunma

6436

Bilgisayar Teknolojileri Bili ş im Sistemleri

1208

İ tfaiyecilik ve Yangın Güvenli ğ i

8507

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

1209

İ thalat -İ hracat

6417

Bilgisayar Teknolojisi

1216

Karayolu Ula ş ımı ve Trafik

1122

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

5346

Lojistik

1123

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

4444

Lojistik Yönetimi

1124

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

1230

Mahalli İ dareler

6401

Bili ş im ve İ leti ş im Teknolojisi

1231

Mahalli İ dareler (Zabıta)

8508

Bili ş im-Yönetim

1235

Maliye

5317

Borsa ve Finans

4445

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

1129

Büro Yönetimi

6232

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri

1130

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

1249

Muhasebe

8510

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlı ğ ı

4446

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2578

Co ğ rafi Bilgi Sistemleri

5351

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi

1133

Çevre

8549

Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi

6134

Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

1254

Orta Kademe Yöneticili ğ i/Yöneticilik

1135

Çevre Koruma

5353

Özel Güvenlik ve Koruma

6431

Çevre Temizlik Hizmetleri

5355

Para ve Sermaye Yönetimi

1137

Deniz Elektroni ğ i

6271

Personel/Personel Yönetimi

1138

Deniz Haberle ş me

5359

Savunma ve Güvenlik

1145

Dı ş Ticaret

8560

Sekreterlik

1146

Dı ş Ticaret ve Avrupa Birli ğ i

1303

Sigortacılık

1152

Elektrik

3478

Sivil Savunma ve İ tfaiyecilik

1153

Elektrik-Elektronik

4262

Spor Yönetimi

8524

Elektrik-Elektronik Teknikerli ğ i

1312

Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu

1154

Elektronik

8567

Tapu ve Kadastro

6155

Elektronik Haberle ş me / Haberle ş me Teknolojisi

6327

Telekomünikasyon

5327

Elektronik Ticaret

1333

Ticaret ve Yönetim

1159

Endüstriyel Elektronik

5371

Uçak Elektri ğ i

5330

Endüstriyel Otomasyon

5417

Uçak Elektri ğ i ve Elektroni ğ i

1160

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi

5372

Uçak Elektroni ğ i

1163

Endüstriyel Yönetim

1341

Ula ş tırma

5335

Finans

4449

Ula ş tırma ve Otomotiv

8526

Finans ve Muhasebe

4447

Ula ş tırma ve Trafik Hizmetleri

6176

Genel İş letme

5375

Uluslararası Lojistik

8528

Gıda Kalite/Kalitesi ve Sa ğ lık Kontrolü

4448

Uluslararası Ta ş ımacılık ve Lojistik

8583

Gıda Teknikerli ğ i

1342

Uluslararası Ta ş ımacılık Yönetimi

1177

Gıda Teknolojisi

5376

Uluslararası Ticaret

5941

Giri ş imcilik ve Proje Yönetim Asistanlı ğ ı

1343

Uluslararası Ticaret Yönetimi

8530

Gümrük İş leri

8580

Yerel Yönetimler

1178

Gümrük İş letme

6309

Yönetim

TABLO - 5

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSE / DENGİ OKULLAR VE KOD NUMARALARI

DİKKAT: Lise/dengi okul mezunları başvuramaz. İstatistikî bilgi elde edilmesi amacıyla konulmuştur.

KODU

L İ SELER

KODU

KIZ MESLEK L İ SELER İ

11017

Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)

55017

Meslek Lisesi (Kız Teknik)

11025

Özel Lise

55025

Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

11033

Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

55033

Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik)

55041

And. Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Mes. L.

11041

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

55058

Tekstil Meslek Lisesi

11058

Fen Lisesi

55066

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

11066

Özel Fen Lisesi

55074

Kuaförlük Meslek Lisesi

11074

Askeri Lise

55082

Seramik Meslek Lisesi

11082

Akşam Lisesi

55099

Terzilik Meslek Lisesi

11099

Özel Akşam Lisesi

55106

Kız Enstitüsü

11106

Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Programı Uygulayan Liseler)

55114

Geleneksel Türk Sanatları Mes. L. (Kız Teknik)

55122

Uygulamalı Sanatlar And Mes. L.(Kız Tek.)

11122

Sosyal Bilimler Lisesi

55139

İç Mimarlık ve Restorasyon And M. L.(Kız Tek.)

11139

Spor Lisesi

55147

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

AÇIKÖ Ğ RET İ M L İ SELER İ

20024

Lise Programı

55155

Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

20032

Endüstri Meslek Lisesi Programı

55163

Süs Bitkileri Meslek Lisesi

20049

Kız Meslek Lisesi Programı

55171

Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi

20057

Ticaret Meslek Lisesi Programı

55188

Anadolu Seramik Meslek Lisesi

ÇOK PROGRAMLI L İ SELER

55196

LİMME Programı Uygulayan Meslek Liseleri (Kız Teknik)

30028

Lise Programı

30036

Endüstri Meslek Lisesi Programı

55203

Anadolu Terzilik Meslek Lisesi

30044

Kız Meslek Lisesi Programı

55211

Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi

30052

Ticaret Meslek Lisesi Programı

55228

Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30077

Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

SA Ğ LIK MESLEK L İ SELER İ

30085

Anadolu Meslek Lisesi Programı

56013

Sağlık Meslek Lisesi

30093

Teknik Lise Programı (Kız Teknik)

56021

Özel Sağlık Meslek Lisesi

30109

Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)

56038

Çevre Sağlığı Meslek Lisesi

30117

Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)

56046

Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi

30125

Sağlık Meslek Lisesi Programı

56054

Hemşirelik Meslek Lisesi

GÜZEL SANATLAR L İ SES İ

56062

Özel Hemşirelik Meslek Lisesi

40015

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

56079

Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu

40023

Güzel Sanatlar Lisesi

56087

Sağlık Bilimleri Koleji

Ö Ğ RETMEN L İ SELER İ

56095

Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi

50019

Öğretmen Lisesi

56102

Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.

50027

Anadolu Öğretmen Lisesi

56119

Laborant Meslek Lisesi

50035

Öğretmen Okulu-Köy Enstitüsü

56127

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

TABLO - 5'İN DEVAMI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSE / DENGİ OKULLAR VE KOD NUMARALARI

DİKKAT: Lise/dengi okul mezunları başvuramaz. İstatistikî bilgi elde edilmesi amacıyla konulmuştur.

KODU

T İ CARET MESLEK L İ SELER İ

KODU

ENDÜSTR İ MESLEK L İ SELER İ

52012

Ticaret Meslek Lisesi

54183

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

52028

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

54191

LİMME Programı Uyg.Endüstri Meslek Lisesi

52036

Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

54207

Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi

52044

Akşam Ticaret Meslek Lisesi

OTELC İ L İ K VE TUR İ ZM MESLEK L İ SELER İ

52052

Özel Ticaret Meslek Lisesi

52199

LİMME Programı Uyg. Ticaret Meslek Lisesi

57018

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

TEKN İ K L İ SELER

57026

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53016

Teknik Lise (Erkek Teknik)

57034

Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53024

Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

57059

Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi

53032

Anadolu Gazetecilik Lisesi

57067

Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53049

İnşaat Teknik Lisesi

57197

LİMME Programı Uyg.Otelcilik ve Turizm M.L.

53057

Kimya Teknik Lisesi

SEKRETERL İ K MESLEK L İ SELER İ

53065

Meteoroloji Teknik Lisesi

58014

Sekreterlik Meslek Lisesi

53073

Motor Teknik Lisesi

58022

Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

53081

Teknik Lise (Kız Teknik)

D İĞ ER MESLEK L İ SELER İ

53098

Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80013

Adalet Meslek Lisesi

53105

Ziraat Teknik Lisesi

80021

Denizcilik Meslek Lisesi

53113

Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80038

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

53121

Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80046

Ev Ekonomisi Meslek Lisesi

53138

Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80054

Maliye Meslek Lisesi

53146

Özel Anadolu Teknik Lisesi

80062

Polis Koleji

53154

Anadolu Tekstil Teknik Lisesi(Erkek Teknik)

80079

Spor Meslek Lisesi

ENDÜSTR İ MESLEK L İ SELER İ

80087

Tapu Kadastro Meslek Lisesi

54012

Endüstri Meslek Lisesi

80095

Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi

54029

Anadolu Meslek Lisesi

80102

Konservatuar

54045

Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

80119

Mahalli İdareler Meslek Lisesi

54053

Gemi Yapı Meslek Lisesi

80127

Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

54061

Kimya Meslek Lisesi

80135

Demiryolu Meslek Lisesi

54078

Matbaa Meslek Lisesi

80143

Meteoroloji Meslek Lisesi

54086

Motor Meslek Lisesi

80151

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

54094

Yapı Meslek Lisesi

80168

Anadolu İletişim Meslek Lisesi

54126

Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi

80176

Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi

54134

Erkek Sanat Enstitüsü

80184

İşitme Engelliler Meslek Lisesi

54142

Tekstil Meslek Lisesi

80192

Anadolu Tarım Meslek Lisesi

54167

Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi

80208

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

54175

Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi

91005

Diğer Liseler

TABLO - 6 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN BOY- KİLO TABLOSU

BOY (CM)

A Ğ IRLIK ALT SINIRI (KG)

A Ğ IRLIK ÜST SINIRI (KG)

164

51

69

165

51

70

166

52

70

167

53

71

168

53

73

169

54

74

170

54

75

171

55

75

172

56

76

173

56

77

174

57

78

175

58

79

176

58

80

177

59

81

178

60

82

179

60

83

180

61

84

181

62

85

182

62

86

183

63

87

184

64

88

185

64

88

186

65

89

187

66

90

 

BOY (CM)

A Ğ IRLIK ALT SINIRI (KG)

A Ğ IRLIK ÜST SINIRI (KG)

188

67

91

189

67

92

190

68

93

191

69

94

192

70

95

193

70

96

194

71

97

195

72

98

196

72

99

197

73

100

198

74

101

199

75

102

200

76

104

201

76

105

202

77

106

203

78

107

204

79

108

205

79

109

206

80

110

207

81

111

208

82

112

209

83

113

210

83

114

D İ KKAT! Boy çıplak ayakla, a ğ ırlık ise spor ş ortu ve e ş ofman ile ölçülür. Bayanlar için boy alt sınırı 164 cm.

TABLO - 7

SÖZLEŞMELİ SUBAY /ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN TSK'NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE

İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

GÖREVİ ADI VE SOYADI BABA ADI MEMLEKETİ DOĞUM TARİHİ SINIFI BRANŞI

SİLAHLI KUVVETLERE GİRİŞ TARİHİ AYLIK DERECE VE KADEMESİ BULUNDUĞU DERECEYE YÜKSELİŞ TARİHİ SİCİL NUMARASI T.C.KİMLİK NUMARASI

SIRA NU.

CEVAPLANDIRILACAK B İ LG İ LER

1 .S İ C İ L ÜSTÜ

2.S İ C İ L ÜSTÜ

3.S İ C İ L ÜSTÜ

1.

Genel Görünü ş ü, sosyal durumu

 

 

 

2.

Askeri tavır ve hareketi

 

 

 

3.

İ taati

 

 

 

4.

Görevde sabır ve tahammülü

 

 

 

5.

Sadakat ve ba ğ lılı ğ ı

 

 

 

6.

Tetkik ve etraflıca inceleme merakı

 

 

 

7.

Düzgün söz söyleme kabiliyeti

 

 

 

8.

Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti

 

 

 

9.

Kesin hüküm

 

 

 

10.

DOLDURANIN ADI SOYADI : RÜTBES İ : İ MZASI VE TAR İ H :

 

 

 

NOT : 1. Sorular 1 'inci, 2'nci ve 3'üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak cevaplandırılacaktır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Kesin Hüküm : "Sözleşmeli Subaylığa/Astsubaylığa layıktır veya değildir" şeklinde yazılacaktır.

4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.

5. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek mülâkata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülâkat komisyonuna teslim edilecektir.

Kendisinin Fotoğrafı (Resmi Mühür ve İmza)

Eşinin Fotoğrafı (Resmi Mühür ve İmza)

6. Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek gönderilecek, bu durumda adaya mülâkata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.

Okunma Sayısı: 19971

Kaynak: Kpssrehber.com Bu Haberin Tüm Yayın Hakları Kpssrehber.com'a aittir, aktif linkli kaynak göstermeksizin kullanılması yasaktır.

Bu Kategorideki Diğer Rehberlik Konuları

Tümü
kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU