Anasayfa > Kpss Hazırlık Rehberi > ALES Soru Tipleri ve Önemli Bilgiler

ALES Soru Tipleri ve Önemli Bilgiler

ALES Soru Tipleri ve Önemli Bilgiler
Kpss Hazırlık Rehberi 17-10-2013 - 15:21

Bu bölümde kullanılacak malzeme aritmetik, cebir ve geometri alanlarından ve dalı ne olursa olsun bütün üniversite mezunlarının bilmesi beklenen konulardan seçilecektir.

 Sayısal malzeme ile akıl yürütme yeteneğini ölçmeyi amaçlayan bu bölümde, temel matematik kavramlarını ve bunlar

arasındaki ilişkileri anlama, sayısal problemleri çözebilme, sayısal malzemeyi kavrama, öğelerine ayırabilme, bu öğeler

arasındaki mantıksal ilişkileri bulma gibi davranışlar yoklanacaktır. Bu bölümde kullanılacak malzeme aritmetik, cebir ve

geometri alanlarından ve dalı ne olursa olsun bütün üniversite mezunlarının bilmesi beklenen konulardan seçilecektir.


Bu üç alandaki malzemenin kapsadığı konular şunlar olabilir:


Aritmetik: Rasyonel sayılarla dört işlem, negatif olmayan üsler ve kökler, yüzde hesaplama, ortalama hesaplama,

çarpanlara ayırmanın temel kuralları, en küçük ortak kat, en büyük ortak bölen, basit olasılık, sayıların özellikleri (tek ve çift

sayılar, asal sayılar, bölünebilme kuralları), temel sayma kuralları, tablo ve grafiklerin kavranması


Cebir: Uslu cebirsel ifadelerin çarpanlara ayrılması ve sadeleştirilmesi, eşitlikler ve eşitsizlikler, mutlak değer, birinci ve

ikinci dereceden denklemler, denklem sistemleri, sözel olarak ifade edilmiş problemin cebirsel eşitliğe veya eşitsizliğe

dönüştürülmesi


Geometri: Paralel çizgilerin özellikleri; daire, üçgen, dörtgen ve öteki çokgenlerin temel

özellikleri; eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve 30°-60°-90° üçgeni gibi özel üçgenler; kare, dikdörtgen gibi özel dörtgenler;

alan, çevre ve hacim hesapları; Pisagor Teoremi; derece olarak açı ölçüleri; basit koordinat geometrisi

Grafik ve Tablo Okuma
Bu tür sorular tablo veya grafikte verilen bilgileri anlama, bunlar arasındaki ilişkileri görebilme, belirli bir amaç için uygun

olan bilgileri seçme, bu bilgilerden çıkartılabilecek sonuçları bulma gibi davranışları yoklamayı amaçlamaktadır. Bu

maddeler için önce grafik ya da tablolar (ya da ikisi birden) verilecek sonra bunlarla ilgili sorular sorulacaktır.


ALES MATEMATİK VİDEOLARI


Sayılarla Mantıksal Akıl Yürütme
Bu tür sorular, Sözel Bölümde yer alan "mantıksal akıl yürütme"  sorularıyla benzer davranışları, sayısal ve geometrik

malzeme kullanarak yoklamayı amaçlamaktadır.

SÖZEL BÖLÜM

Sözel Akıl Yürütme
Sözel malzeme ile akıl yürütme yeteneğini ölçmeyi amaçlayan bu bölümde, sözcükler ya da sözcük grupları (cümleler)

arasındaki ilişkileri görebilme, sözel problemleri çözebilme, sözel malzemeyi kavrama, öğelerine ayırabilme, bu öğeler

arasındaki mantıksal ilişkileri bulma gibi davranışlar yoklanacaktır. Bu bölüm bir dil testi (Türkçe testi) değildir. Dolayısıyla dil

bilgisi, anlatım becerisi, yazım bilgisi gibi davranışlar yoklanmayacaktır. Ancak, adayların kelime bilgisi ve okuma

deneyimleriyle kazandıkları genel kültürleri bu bölümdeki soruları cevaplamalarında etkili olabilecektir.

Sorularda kullanılacak sözel malzeme hipotetik (farazi) bir durumla ilgili olabileceği gibi, belirli bir alanla ilgili bilgileri veya

görüşleri de içerebilir. Konuların mümkün olduğu kadar çeşitlilik göstermesine çalışılacaktır (sosyal bilimler, fen bilimleri,

biyolojik bilimler, politika, ekonomi, sanat, edebiyat, trafik, çevre, turizm, sağlık, güncel olaylar vb.). Seçilecek malzeme, okul

başarısı ve öğrenim gördüğü alan ne olursa olsun bir üniversite mezununun karşılaşmış olması ve anlaması beklenen

türden olacaktır. Başka bir deyişle, soruyu cevaplamak için belirli bir alanda üniversitede edinilmiş bilgilerin kullanılması

beklenmeyecektir.


ALES SÖZEL MANTIK VİDEOLARI

 

Bu sorularla yoklanacak bazı davranışlar şunlar olabilir:


- Verilen kavramlarla aynı biçimde ilişkili olan seçeneği bulma

- Verilen kavramla eş anlamlı ya da zıt anlamlı olan seçeneği bulma

Cümledeki boşluğu anlam açısından uygun biçimde tamamlayan sözcüğü ya da sözcük grubunu bulma

Seçenekler arasında belirli bir ölçüte (kanıtlanabilirlik, öznel düşünce, belli bir duyguyu belirtme vb.) uygun olanı bulma

- Verilen cümlede söz konusu olan anlatım biçimini bulma

Cümlenin belirli bir öğesinin amacını bulma

- Verilen iki cümle arasında görünürdeki çelişkiyi giderecek (ya da uyuşmayı bozacak) seçeneği bulma

- Verilen durumdan çıkarılabilecek sonucu;

Verilen duruma neden olabilecek durumu bulma

Verilen problem durumuna çözüm olabilecek seçeneği bulma

Verilen cümle ya da parçadaki sayıltıyı bulma

- Parçada yararlanılan akıl yürütme ya da ikna etme yöntemini belirleme

- Parçada kullanılan dile, anlatıma dayanarak yazarın tutumunu, yaklaşımını belirleme

Mantıksal Akıl Yürütme
Bu tür sorularda kişiler, yerler, cisimler, durumlar ya da olaylar ile ilgili olarak verilen hayali ilişkileri çözümleme, anlama,

bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. Bu soruların doğru cevaplanabilmesi

için formal mantık bilgisi gerekmemektedir.

Bu sorularda, önce 3-7 cümleden oluşan ve karmaşık bir ilişkiler bütününü belirleyen bir metin ya da önermeler grubu

verilecek, sonra, verilen ilişkilerin ya da bunların doğurgularının kavranıp kavranmadığı yoklanacaktır. Aynı metinle ilgili

sorular birbirinden bağımsızdır, yani gruptaki bir soruyu cevaplayıp cevaplayamama bir başkasını cevaplamada etkili

olmamaktadır. Ayrıca, sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplanacağından, bir sorunun doğru cevabı başka bir sorunun

doğru cevabıyla uyuşmayabilir. Bu soruları cevaplarken basit şema ya da tablolar oluşturmak cevaplamayı kolaylaştırabilir.


- Verilen durumu örneklendiren (ya da duruma örnek olamayacak) seçeneği bulma

- Verilen görüşe açık destek sağlayan (ya da sağlayamayan) durumu bulma

- Amaçlanan sonucun gerçekleşmesi için yapılması gerekeni bulma

- Kendi içinde ya da parçadaki öteki cümlelerle tutarlı olmayan cümleyi bulma

- Parçanın ana düşüncesini, parçada asıl söylenmek isteneni ya da parçanın temel amacını bulma

- Parçaya uygun başlığı seçme

- Parçada değinilen (ya da değinilmeyen) bilgileri, görüşleri vb. bulma


- Parçaya dayanarak cevaplanabilecek soruyu bulma

- Parçada belirtilen durum ya da görüşlerin doğurgularmı, parçaya dayanarak ulaşılabilecek yargıları bulma

- Parçada öne sürülen görüşün (belirtilen yöntemin) uygulanabileceği durumu ya da belirli bir duruma nasıl uygulanabileceğini bulma
Verilecek ilişkiler, zaman açısından sıralanış (X, Y'den önce fakat Z'den sonra gitmiştir.), mekânda sıralahış (X kenti Y'nin güneyinde, Z'nin doğusundadır.), üyelik ya da bir kümenin elemanı olabilme koşulları (Komiteye Dr. X girerse Dr. Y de girmelidir.) ya da neden-sonuç ilişkileri (X olursa Y olamaz.) biçiminde olabilir.

Ayrıca, ilişkilerin bir kısmı sabit, değişmez (Üçüncü evin sahibi X'tir.); bir kısmı seçenekli, değişebilir (X ya ressam ya da

müzisyendir; Y'nin mesleği sağlıkla ilgilidir.) nitelikte olabilir. Soruları cevaplamada yararlanılacak bilgilerden bir kısmının,

verilen ilişkilerden çıkarılması gerekebilir. Örneğin, bir raftaki kitaplardan Y, X'in sağında, Z de Y'nin sağında ise, bu bilgiden

Z'nin X'e göre sağda olduğu anlaşılmalıdır. Ancak, verilen ilişkinin açık bir biçimde gerektirmediği başka ilişkilerin var

olduğu kabul edilmemelidir. Örneğin X'in Z'den uzun olması, onun Z'den ağır da olmasını gerektirmez.

ALES'E HAZIRLANMANIN FARKLI BİR YÖNTEMİ

Okunma Sayısı: 21901

Kaynak: Kpssrehber.com Bu Haberin Tüm Yayın Hakları Kpssrehber.com'a aittir, aktif linkli kaynak göstermeksizin kullanılması yasaktır.
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
İşkur İlanları
KPSS KONU