Anasayfa > İşkur İlanları > Marmara SYDV Personel Alım İlanı

Marmara SYDV Personel Alım İlanı

İşkur İlanları 04-05-2012 - 09:05

Marmara SYDV Personel Alım İlanı
Başvuru: 04.05.2012 - 11.05.2012

MARMARA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 Adat Personel Alımı ilanı

Aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kumlunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karan He 02.11.2011 Tarih ve 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartlar., Nitelikleri, Özlük Haklar, ve çalışma Şartlar.na İlişkin Esaslar- ve 48S7 sayıl, iş Yasası uyarınca sözlü sınav ile 1 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

Aranan Nitelikler

İşin Süresi : Belirsiz Süreli

İstenilen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Unvanı : Yardımcı Hizmet 6örevlisi.

Eğitim Durumu : En az ilköğretim okulu mezunu olmak.

Adaylarda Aranan Nitelikler

4- GENEL ŞARTLAR :

Personel Alımında Aranacak Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 Yaşını bitirmiş ve 35 yaşın, doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha (azla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

8) ÖZEL ŞARTLAR :

Kamu ya da özel sektör tecrübesine sahip olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Yaş ve ehliyet süresi göz önünde bulundurulacaktır.

9) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti.

Nüfus Cüzdanı tasdikli sureti.

Sabıka Kaydı olmadığına dair savcılık belgesi,

2 Adet vesikalık fotoğraf.

Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

Ehliyet sureti,

Varsa iş deneyim belgeleri,

Yukarıda sayılan belgeler başvuru esnasında Marmara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen 11.05.2012 Cuma günü saat 17:00 mesai bitimine kadar teslim edilecektir.

İstenilen şartları taşıyan adayların arasından uygunluğu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 3 (üç) kişi 16.05.2012 Çarşamba günü saat 14:00'da Kaymakamlık Makamında yapılacak sözlü sınava davet edilecektir Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir

MARMARA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 Adet Personel Alımı İlanı

Aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 02.11.2011 Tarih ve 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından sözlü sınav ile 1 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

Aranan Nitelikler

İşin süresi : Belirsiz Süreli

İstenilen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Unvanı : Büro Görevlisi

Eğitim Durumu : Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun olmak.

Adaylarda Aranan Nitelikler

1- GENEL ŞARTLAR

Personel Alımında Aranacak Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 Yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğini karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak ve Bilgisayar programları kullanabilme şartları aranır ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek özel şartı aranabilir

2- ÖZEL ŞARTLAR :

2010 Veya 2011 yılı KPSS sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Kamu ya da özel sektör tecrübesine sahip olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak. İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak,

 

3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

Nüfus Cüzdanı tasdikli sureti,

Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

Sabıka Kaydı olmadığına dair savcılık belgesi,

2 Adet vesikalık fotoğraf,

Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı veya sureti,

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

Ehliyet sureti,

Varsa iş deneyim belgeleri,

Yukarıda sayılan belgeler başvuru esnasında Marmara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen 11.05.2012 Cuma günü saat 17.00 mesai bitimine kadar teslim edilecektir. İstenilen şartlan taşıyan adayların arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi 16.05 2012 Çarşamba günü saat 14:00'da Kaymakamlık Makamında yapılacak sözlü sınava davet edilecektir. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personeli alıp almamakta serbesttir.

 Bu Kurslar Hem İş Garantili Hem Ücretsiz Hem de Üstüne Para Alacaksınız

Okunma Sayısı: 2256

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU