Anasayfa > İşkur İlanları > İŞKUR’un Yetiştirme Kursları Neler

İŞKUR’un Yetiştirme Kursları Neler

iskur-4455.jpg
İşkur İlanları 02-05-2012 - 00:55

İşgücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim programlarıdır. İŞKUR’un iş gücü yetiştirme kursları hakkında tüm detaylar:
Başvuru: 16.02.2012 - 12.10.2014

 İŞKUR tarafından işsizlere yönelik uygulanan programlar nelerdir?         

•İşgücü Yetiştirme Kursları

      o   İstihdam Garantili

      o   Genel

•Özürlülere, Hükümlü/Eski Hükümlü Kursları

•Toplum Yararına Çalışma Programı

•İşbaşı Eğitim Programı

•Girişimcilik Programı

•Çalışanların Mesleki Eğitimi

İŞKUR KURSLARINA BAŞVURMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

*          İşgücü yetiştirme kursları nedir?

                 İşgücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim programlarıdır.

*          İşgücü yetiştirme kurslarının uygulama alanları nelerdir?

                 İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm meslekler.

*          İşgücü yetiştirme kurslarının uygulama şekli nedir?

                Azami 6 ay süreyle en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 40 saat.

*          İşgücü yetiştirme kurslarından yararlanma şartları nelerdir?       

•Kuruma kayıtlı işsiz  olmak,

•15 yaşını tamamlamış olmak,

•Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

•Aynı meslekte daha önce hiç, farklı meslekte son 24 ay içinde kurslara katılmamış olmak.

*          İşgücü yetiştirme kurslarında hizmet alım yöntemi nedir?

                4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarınca “doğrudan temin” usulü.

*          İşgücü yetiştirme kurslarında karşılanabilecek giderler nelerdir?

                Yükleniciye

    •Kişi Başı hizmet Bedeli

Kursiyere

    •Kursiyer zaruri gideri

    •İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri

 *         İstihdam garantili kurslarda istihdam garantisi nedir?

                 İstihdam garantili kurslarda başarılı olan kursiyerlerin en az %50 si işbirliği yapılan kuruluş tarafından istihdam edilmektedir.

*          İşgücü yetiştirme kurslarında devam mecburiyeti var mı?

                 Kurslara devam mecburidir. Kabul edilebilir mazereti olanlara eğitici-öğretici tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izini dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10’unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

*          Özürlülere yönelik kurslar nelerdir?

                 Herhangi bir mesleği olmayan özürlülere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine  uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

*          Özürlülere yönelik kurslardan yararlanma şartları nelerdir?

                 •Kuruma kayıtlı işsiz  olmak,

•15 yaşını tamamlamış olmak,

•Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

Aynı meslekte daha önce hiç, farklı meslekte son 24 ay içinde kurslara katılmamış olmak

*          Hükümlülere/Eski Hükümlülere yönelik kurslar nelerdir?

                 Hükümlülere yönelik işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine az süre kalan hükümlülere bir meslek edindirerek tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla da işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir.

*          Hükümlülere/Eski Hükümlülere yönelik kurslardan yararlanma şartları nelerdir?

                 •Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

•15 yaşını tamamlamış olmak,

•Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve Kurumca onaylanan özel şartlara sahip olmak,

•Aynı meslekte daha önce hiç, farklı meslekte son 24 ay içinde kurslara katılmamış olmak.

*          Özürlü ve Hükümlüler/Eski Hükümlülere yönelik kurslarda karşılanabilecek giderler nelerdir?

                 Yükleniciye

•Temrin gideri

•Eğitici gideri

•Eğitim yeri gideri

•(varsa) mesleki rehabilitasyon giderleri

•Demirbaş gideri

Kursiyere

•Kursiyer zaruri gideri

•İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri

*          Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) nedir?

                 Toplum yararına bir iş/hizmetin geçici istihdam statüsü ile yürütüldüğü bir istihdam/eğitim faaliyetidir.

*          Toplum Yararına Çalışma Programının uygulama alanları nelerdir?       

Yol yapım ve bakımı ile çevre düzenlemesi

Okul, hastane, kamu binalarının temizlik vb. kamu işleri

Ağaçlandırma, fidan yetiştiriciliği, teraslama vb. alanlar

*          Toplum Yararına Çalışma Programının uygulama şekli nedir?

                 Azami 6 ay süreyle haftada 45 saat

*          Toplum Yararına Çalışma Programından yararlanma şartları nelerdir?

                 •Kuruma kayıtlı işsiz olmak

•18 yaşını tamamlamış olmak

•Emekli, dul, malul aylığı almamak

*          Toplum Yararına Çalışma Programında hizmet alımı nasıl yapılır?

                4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarınca “doğrudan temin” usulü

*          Toplum Yararına Çalışma Programında karşılanabilecek giderler nelerdir?

                 Yükleniciye

•Brüt asgari ücret üzerinden SGK Prim giderleri,

•İdari gider/temrin (toplam bütçenin en fazla %10’u)

•Kar (toplam bütçenin en fazla %10’u)

Katılımcılara

•Net asgari ücret ödenir

*          Toplum Yararına Çalışma Programında işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar kimlerdir?

                 Hizmet sunum alanlarındaki tüm kamu kuruluşları ile izin almak suretiyle STK’lar da dahil olmak üzere tüm özel kuruluşlar

*          İşbaşı eğitim programları nedir?

                 İşsizlerin işbaşında eğitilmesini amaçlayan programlardır.

*          İşbaşı eğitim programlarının uygulama alanları nelerdir?

                10 ve üzerinde işçi çalıştıran özel işyerleri

*          İşbaşı eğitim programlarının uygulama şekli nedir?

                 Azami 6 ay, haftalık en fazla 40 saat

*          İşbaşı eğitim programlarından yararlanma şartları nelerdir?

                 •Kuruma kayıtlı işsiz olmak

•En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

•Öğrenci olmamak

*          İşbaşı eğitim programlarında hizmet alımı nasıl yapılır?

                 Bireysel sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

*          İşbaşı eğitim programları karşılanabilecek giderler nelerdir?

                 •Kursiyer zaruri gideri,

•İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri

*          İşbaşı eğitim programlarında işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar kimlerdir?

                5 ve üzerinde işçi çalıştıran, son 6 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave talepte bulunan özel işyerleri

*          Girişimcilik programları nedir?

                GEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak için yürütülen eğitim programlarıdır.

*          Girişimcilik programlarının uygulama alanları nelerdir?

                En az ilköğretim mezunu olanlarla iş kurmak istediği alanda geçerli sertifika/belgeye sahip olanlar

*          Girişimcilik programlarının uygulama şekli nedir?

                60 saat ana modül ve azami 12 saate kadar destek modül ve ilgili modülün atölye çalışması

*          Girişimcilik programlarından yararlanma şartları nelerdir?

                 •Kuruma kayıtlı işsiz olmak

•18 yaşını tamamlamış olmak

•Daha önce Kurumca düzenlenen girişimcilik eğitimine katılmamış olmak

*          Girişimcilik eğitimlerine katılacaklar nasıl seçilir?

                 Girişimcilik eğitimine katılacak katılımcılar, girişimcilik eğitimi almak isteyen en az ilköğretim okulu mezunu veya iş kurmak istediği alanda geçerli sertifikası/belgesi olan işsizler arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İl/Şube Müdürlüğü ve yüklenici işbirliğinde belirlenir.

*          Girişimcilik programlarında hizmet alımı nasıl yapılır?

                4734 sayılı yasa 22/ı bendi hükmü uyarınca “doğrudan temin” usulü

*          Girişimcilik programlarında karşılanabilecek giderler nelerdir?

                •İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim gideri,

•Eğitim gideri,

•Kursiyer zaruri gideri

*          Girişimcilik programlarında işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar kimlerdir

                 KOSGEB’in belirlediği kriterleri taşıyan eğiticiye sahip olan

Yönetmelik uyarınca mesleki eğitim verebilecek kurum/kuruluşlardan;

“ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ” uyarınca gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri

Okunma Sayısı: 26270

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

SON DAKİKA! MÜLAKAT SORULARI X

KPSS KONU