Anasayfa > Akademik ilanlar > K.K.K Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı

K.K.K Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alımı

Akademik ilanlar 02-04-2012 - 08:31

K.K.K Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı(2 Nisan-9 Nisan 2012)
Başvuru: 00.00.0000 - 00.00.0000

4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF (DAİMÎ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA/ÖĞRETİM BHHH GÖREVLİSİ TEMİNİ YAPILACAKTIR

K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okullarının araştırma ve öğretim görevlisi muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf subay statüsünde personel alınacaktır.

Araştırma görevlisi olarak: Elektronik Mühendisi (2), Makine Mühendisi (2), İnşaat Mühendisi (1) ve İngilizce Öğretmenliği (1) branşlarında,

Öğretim görevlisi olarak: Elektrik Öğretmenliği (1), Elektronik Öğretmenliği (2), Bilgisayar Öğretmenliği (2), İngilizce Öğretmenliği (1), İşletme Öğretmenliği (1) branşlarında muvazzaf subay statüsünde personel alınacaktır.

1. MUVAZZAF SUBAYLIĞA:

a. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay öğrenciler, yedek subaylar, kısa dönem erbaş ve erler (Uzun dönem erbaş ve erler başvuramaz.),

b. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

c. Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

ç. Askerlik hizmetinden terhis olmuş yedek subay, erbaş ve erler,

d. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi branşları için başvuru kılavuzunda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar: Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte belirtilen koşullara sahip olmak.

b. öğrenim ile ilgili Şartlar:

1) Araştırma ve öğretim görevlisi branşlarına göre kaynak olarak (Lisans bölümü) başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okuldan mezun olmak (27 Temmuz 2012 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içindeki denkliği Yüksek öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(3) K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okullarına araştırma görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak (2012 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.),

(4) K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okullarına öğretim görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak (Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.),

(5) Başvuru kılavuzunda belirtilen asgari yabancı dil puanına sahip olmak (2012 yılı KPDS, UDS, TOEFL vb. notu ile başvuracak adaylar için en geç 27 Temmuz 2012 tarihine kadar not belgeleri Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.),

(6) Adayların, araştırma ve öğretim görevlisi için kaynak okullarına uygun olarak yaptıkları tercihlerdeki branş farklılığı en fazla iki olacaktır. Öğretim görevlisi için seçilecek branşlar, araştırma görevlisi için seçilen branşlardan farklı olmayacaktır.

(7) Araştırma ve öğretim görevlisi branşları için pedagojik formasyon aranmayacaktır.

c. Yaş ile İlgili Şartlar: İlan edilen ilk müracaat tarihi olan 22 Mart 2012 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (22 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),

(2) Askerlik hizmetini yapmakta olanların yaşlarının hesaplanmasında, bağlı bulundukları askerlik şubesinden almış oldukları sevk tarihi esas alınacaktır.

ç. Sağlık İle İlgili Şartlar:

(1) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve Bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram başvuru kılavuzunda yayımlanmıştır. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 160 cm'dir.)

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen "alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak" için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edildiği Asker Hastanesinden "... Sınıfında Muvazzaf Subay Olur" kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.

d. Özel Şartlar:

(1) TSK'da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler için, görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf Subay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak,

(3) Yapılacak olan yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi, ve mülakat sınavında başarılı olmak,

(4) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

3. ÖN BAŞVURU VE BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar 22 Mart-16 Nisan 2012 (Saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında, www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak işlemlerini çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınava giren, yazılı sınavda başarılı olan ve gün planlaması yapılarak ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat sınavlarına çağrılan adayların Kara Harp Okulu Komutanlığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 20 Nisan 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Sınavları: Kayıt kabul, kişilik değerlendirme testi, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat.

5. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Adaylardan ön başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 28 Nisan 2012 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezi/merkezleri belirlenecek ve adaylara 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

c. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların KHO K.lığında tabi tutulacakları ikinci seçim aşaması sınav tarihleri 03 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

Başvuru koşulları ve adaylarda aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamaları ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Başvuru esnasında karşılaştığınız teknik sorunlarla ilgili irtibat numaraları: Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11 FaksNu. : (0 312) 411 60 50 E-posta : pertem@kkk.tsk.tr Tüm sınav aşamalannda başarılar diliyoruz!... SİZLERİ BEKLİYORUZ...

Okunma Sayısı: 2410

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU