Anasayfa > Yüksek Lisans ilanları > Yıldız Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Programı

Yıldız Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Programı

Yüksek Lisans ilanları 13-01-2013 - 15:52

Yıldız Teknik Üniv. 484 Y. Lisans ve Doktora öğrencisi alacak
Başvuru: 13.01.2013 - 16.01.2013


 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Ek-1’de belirtilen programlara Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

TARİHLER

SÜREÇ

29 Aralık 2012 Cumartesi

YILDIZ-SEM Yabancı dil sınavı (Lisansüstü)

31 Aralık 2012-11 Ocak 2013

2012-2013 Bahar yarıyılı öğrenci başvuruları

08 Ocak 2013 Salı

YILDIZ-SEM Yabancı dil sınavı (Lisansüstü)

21-25 Ocak 2013

Giriş Sınavlarının Yapılması

30 Ocak 2013 Çarşamba

Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Giriş Sınavları Sonuçlarının Enstitüye İletilmesi

04 Şubat 2013 Pazartesi

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

06-14 Şubat 2013

Kesin kayıtlar

14 Şubat 2013 Saat: 17.00

Yedek kayıt kontenjanlarının ilanı

15 Şubat 2013 Cuma

Yedek kayıtları

06-15 Şubat 2013

Bahar yarıyılı katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

06-15 Şubat 2013

Ders kaydı ( yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

16-17 Şubat 2013

Ders ekle-sil (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

 

BAŞVURULAR

 

Başvurular 31 Aralık 2012-11 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. BAŞVURU FORMU

 

SBE web sayfasından alacağınız başvuru formunu (1 sayfa) elektronik ortamda doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

Başvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.

Yüksek lisans programlarına başvuranlar, en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler.İki tercih yapmışsanız, başvuru formu ile eklerinden birer fotokopi çekerek aslına ekleyiniz. (Her biri farklı Anabilim Dalı’na gönderileceğinden iki adet başvuru formu gerekmektedir.)

 

2. FOTOĞRAF

· 2 adet fotoğraf (bir fotoğraf başvuru formu için diğeri başvuru sırasında aday giriş belgesi için kullanılacaktır).

 

2. DİPLOMA

 

Yüksek lisans başvurusu için; lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

Doktora başvurusu için yüksek lisans ve lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi gerekmektedir. (Doktora programı için alan içi ve alan dışı değerlendirme yapılabilmesi için adayların mezun olduğu lisans bölümü veya yüksek lisans anabilim dalına ilişkin belgelerin her ikisinin de başvuru evrakı arasında bulunması gerekmektedir.)

Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler ise, bu kurumdan aldıkları onaylı diploma fotokopisi ile başvuruda bulunabilecektir.

Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesigerekmektedir.

 

3. TRANSKRİPT

· Transkriptin aslı ve fotokopisi.

· Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri dikkate alınır. (Mezuniyet öncesi başvuruda bulunan adayların başvurularında teslim edecekleri transkriptlerin 01 Aralık 2012-11 Ocak 2013 tarih aralığında alınmış olması gerekmektedir.)

· 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesine YÖK Dönüşüm Cetveli için http://www.yok.gov.tr/content/view/69/98/adresini tıklayınız.

 

4. ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER

· Başvuruda bulunacak adayların;

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatı

Sözel

Eski Türk Dili

Sözel

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Sözel

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

EA

İşletme

İşletme Yönetimi

EA

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

EA

İktisat

Modern Parasal İktisat

EA

İktisat

EA

Felsefe

Felsefe

EA

 

puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

· Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular için ALES Sınavı sonucu şartı aranmaz.

 

· ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

· ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

 

ALES GRE GMAT Eski Yeni 55 610 149 450

Doktora ve yüksek lisans programları için istenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

 

6. YABANCI DİL BELGESİ

 

Doktora başvurularında;

· ÜDS (Sosyal Bilimler Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 55 yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan alan adayların doktora başvuruları alınacaktır.

· ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları için http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ tıklayınız.

· Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

 

Yüksek lisans başvurularında;

· ÜDS (Sosyal Bilimler Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 50 yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan alan adayların yüksek lisans başvuruları alınacaktır.

· ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanlar için http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ tıklayınız.

· YILDIZ-SEM yabancı dil yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan adaylar, yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olurlar. YILDIZ-SEM tarafından verilecek sınav sonuç belgesinin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

· Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren (üç) yıldır.

GİRİŞ SINAVI

Başvuruları (asgari koşulları sağlayan ve eksik evrakı olmayan) kabul edilen bütün adaylar 21-25 Ocak 2013tarihleri arasında giriş sınavına alınacaktır. Giriş sınavının ne şekilde yapılacağı ile gün, saat ve yerleri lisansüstü programlara göre belirlenerek söz konusu tarihlerden önce Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

TARİHLER SÜREÇ
29 Aralık 2012 Cumartesi 08 Ocak 2013 Salı YILDIZ-SEM Yabancı dil sınavı (Lisansüstü)
31 Aralık 2012-11 Ocak 2013 ( 16 Ocak 2013 Çarşamba saat 12:00’ye kadar uzatılmıştır. ) 2012-2013 Bahar yarıyılı öğrenci başvuruları
21-25 Ocak 2013 Giriş Sınavlarının Yapılması
30 Ocak 2013 Çarşamba Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Giriş Sınavları Sonuçlarının Enstitüye İletilmesi
04 Şubat 2013 Pazartesi Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
06-14 Şubat 2013 Kesin kayıtlar
14 Şubat 2013 Saat: 17.00 Yedek kayıt kontenjanlarının ilanı
15 Şubat 2013 Cuma Yedek kayıtları
06-15 Şubat 2013 Bahar yarıyılı katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")
06-15 Şubat 2013 Ders kaydı ( yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")
16-17 Şubat 2013 Ders ekle-sil (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. BAŞVURU FORMU

 

FBE web sayfasından alacağınız başvuru formunu (1 sayfa) elektronik ortamda doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

Başvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.

Yüksek lisans programlarına başvuranlar, en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler. İki tercih yapmışsanız, başvuru formu ile eklerinden birer fotokopi çekerek aslına ekleyiniz. (Her biri farklı Anabilim Dalı’na gönderileceğinden iki adet başvuru formu gerekmektedir.)

 

 

 

2. FOTOĞRAF

2 adet fotoğraf, (1 fotoğraf başvuru formu için, diğeri başvuru sırasında aday giriş belgesi için kullanılacaktır.)

2. DİPLOMA

 

Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

doktora başvurusu için yüksek lisans ve lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi gerekmektedir. (Doktora programı için alan içi ve alan dışı değerlendirme yapılabilmesi için adayların mezun olduğu lisans bölümü veya yüksek lisans anabilim dalına ilişkin belgelerin her ikisinin de başvuru evrakları arasında bulunması gerekmektedir.)

Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler ise, bu kurumdan aldıkları onaylı diploma fotokopisi ile başvuruda bulunabilecektir.

Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.

 

3. TRANSKRİPT

· Transkriptin aslı ve fotokopisi.

· Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri dikkate alınır. (Mezuniyet öncesi başvuruda bulunan adayların başvurularında teslim edecekleri transkriptlerin 01 Aralık 2012-11 Ocak 2013 tarih aralığında alınmış olması gerekmektedir.)

· 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesine YÖK Dönüşüm Cetveli için buraya tıklayınız.

 

4. ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER

 

· Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruda bulunacak adayların sayısal puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

· Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular için ALES Sınavı sonucu şartı aranmaz.

 

· ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

· ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

ALES (SAYISAL) GRE (SAYISAL PUAN) GMAT
Eski Yeni
55 610 149 450

· Doktora ve yüksek lisans programları için istenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. YABANCI DİL BELGESİ

 

Doktora başvurularında;

 

· Türkçe doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 55 yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan almış olmaları gerekir.

· İngilizce doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 60 puan yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 karşılığı puan almış olmaları gerekir.

· ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları için buraya tıklayınız.

· Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

 

 

 

Yüksek lisans başvurularında;

 

· Türkçe yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 50 yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan puan almış olmaları gerekir.

 

YILDIZ-SEM yabancı dil yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan adaylar, Türkçe yüksek lisans programları yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olurlar. YILDIZ-SEM tarafından verilecek sınav sonuç belgesinin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Türkçe Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular için Yabancı Dil Sınavı sonucu şartı aranmaz.

· İngilizce yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 60 puan yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 karşılığı puan almış olmaları gerekir.

· ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanlar için buraya tıklayınız.

· Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

GİRİŞ SINAVI

Başvuruları (asgari koşulları sağlayan ve eksik evrakı olmayan) kabul edilen bütün adaylar 21-25 Ocak 2013 tarihleri arasında giriş sınavına alınacaktır. Giriş sınavının ne şekilde yapılacağı ile gün, saat ve yerleri lisansüstü programlara göre belirlenerek sözkonusu tarihlerden önce Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ESASLARI

ALAN İÇİ : Yüksek lisans programı için öğrencinin mezun olduğu lisans bölümü;

Doktora programı için öğrencinin mezun olduğu lisans bölümü veya yüksek lisans anabilim dalı.

ALAN DIŞI: Yüksek lisans ve Doktora programları için alan içi tanımı dışında kalan bütün programlar.

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN

1.Aranan Genel Nitelikler:

 

MEZUNİYET: Doktora programlarına herhangi bir yüksek lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilir. Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO* değeri dikkate alınır.

* Mezuniyet öncesi başvuruda bulunan adayların başvurularında teslim edecekleri transkriptlerin 01 Aralık 2012-11 Ocak 2013 tarih aralığında alınmış olması gerekmektedir.

Doktora programı için alan içi ve alan dışı değerlendirme yapılabilmesi için adayların mezun olduğu lisans bölümü veya yüksek lisans anabilim dalına ilişkin belgelerin her ikisinin de başvuru evrakları arasında bulunması gerekmektedir.

ALES: Adayların başvurduğu doktora programının puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

• ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

· ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

ALES (SAYISAL) GRE (SAYISAL PUAN) GMAT
Eski Yeni
55 610 149 450

YABANCI DİL: • ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 55 yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan almış olmak gerekir.

• İngilizce doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 60 puan yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 karşılığı puan almış olmaları gerekir.

• Tüm yabancı dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

2.Değerlendirme:

 

• Doktora programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, yüksek lisans başarı düzeyi ve giriş sınavı sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.20 * Giriş sınavı notu + 0.20 * yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.60 * ALES puanı)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN

1.Aranan Genel Nitelikler:

 

MEZUNİYET: Yüksek lisans programlarına herhangi bir lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilir. Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO* değeri dikkate alınır.

* Mezuniyet öncesi başvuruda bulunan adayların başvurularında teslim edecekleri transkriptlerin 01 Aralık 2012-11 Ocak 2013 tarih aralığında alınmış olması gerekmektedir.

ALES: Adayların başvurduğu tezli yüksek lisans programın puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

• ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

· ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

ALES (SAYISAL)GRE (SAYISAL PUAN)GMAT

EskiYeni

55610149450

YABANCI DİL: •

ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 50 yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan almış olmak gerekir.

• ÜDS, KPDS yada eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birine ait yabancı dil puanı olmayan adaylar YILDIZ-SEM tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan almaları gerekmektedir. YILDIZ-SEM tarafından verilecek sınav sonuç belgesinin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

• Tüm yabancı dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

2.Değerlendirme:

 

• Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve giriş sınavı sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.20 * Giriş sınavı notu + 0.20 * lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.60 * ALES puanı)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN

1.Aranan Genel Nitelikler:

 

MEZUNİYET: Yüksek lisans programlarına herhangi bir lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilir. Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO* değeri dikkate alınır.

* Mezuniyet öncesi başvuruda bulunan adayların başvurularında teslim edecekleri transkriptlerin 01 Aralık 2012-11 Ocak 2013 tarih aralığında alınmış olması gerekmektedir.

ALES: • Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular için ALES Sınavı sonucu şartı aranmaz.

YABANCI DİL: • Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.

• İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ÜDS (Fen Bilimleri Alanı) ve KPDS sınavlarından en az 60 puan yada ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 karşılığı puan almış olmaları gerekir.

• ÜDS, KPDS yada eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birine ait yabancı dil puanı olmayan adaylar YILDIZ-SEM tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan almaları gerekmektedir. YILDIZ-SEM tarafından verilecek sınav sonuç belgesinin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

• Tüm yabancı dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

2.Değerlendirme:

 

• Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans başarı düzeyi ve giriş sınavı sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.50 * Giriş sınavı notu + 0.50 * lisans ağırlıklı not ortalaması)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Bitmap
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI PROGRAM TÜRKÇE PROGRAMLAR İNGİLİZCE PROGRAMLAR TOPLAM KONTENJAN
Bütünleşik Doktora Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (1. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans (2. Öğretim) İngilizce Bütünleşik Doktora İngilizce Doktora İngilizce Tezli Yüksek Lisans İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans (1. Öğretim) İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans (2. Öğretim)
Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği             0 0                         0
Bilgi Teknolojileri                 15 5                 10 0 30
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi                                         0
Biyomühendislik Biyomühendislik                 4 6                 3 7 20
Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği                                         0
Elektrik Mühendisliği Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği                                         0
Elektrik Tesisleri                                         0
Elektrik Mühendisliği             0 0 15 5                 10 0 30
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik                                         0
Haberleşme                                         0
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği             0 0 15 5                 10 0 30
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği                                         0
Sistem Mühendisliği                                         0
İş Güvenliği                                         0
Fizik Fizik                                         0
Endüstriyel Fizik                 20 10                     30
Tıbbi Radyasyon Fiziği                 20 10                     30
Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği         10 5     20 10                     45
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği                                         0
Harita Mühendisliği Geomatik                                         0
Uzaktan Algılama ve Coğ.Bil.Sis.                                         0
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme                                         0
İnşaat Mühendisliği Hidrolik                                         0
Mekanik                                         0
Yapı                                         0
Ulaştırma                                         0
Geoteknik                                         0
Kıyı ve Liman Mühendisliği                                         0
Yapı İşletmesi                                         0
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi                 80 80                     160
İstatistik İstatistik                                         0
Kimya Anorganik Kimya                                         0
Analitik Kimya                                         0
Fizikokimya                                         0
Organik Kimya                                         0
Biyokimya                                         0
Kimya                                         0
Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği                                         0
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği             0 0 15 5                 10 0 30
Makine Mühendisliği İmal Usulleri                                         0
Isı Proses                                         0
Konstrüksiyon                                         0
Enerji                                         0
Makine Teorisi ve Kontrol                                         0
Matematik Matematik                                         0
Matematik Mühendisliği Matematik Mühendisliği                 15 5 0 0 0 0 0 0     10 10 40
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Üretim                                         0
Malzeme                                         0
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği                                         0
Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 0 0 3 2 5 10                         5 10 35
Mimarlık Rölöve-Restorasyon                                         0
Bilgisayar Ortamında Mimarlık                                         0
Mimarlık Tarihi ve Kuramı                                         0
Bina Araştırma ve Planlama                                         0
Yapı                                         0
Yapı Fiziği                                         0
İç Mekan Tasarımı                                         0
Mimari Tasarım                                         0
Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi                                         0
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 0 0 4 0                                 4
Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama                                         0
Kentsel Mekan Organizasyon-Tasarım                                         0
Kentsel Dönüşüm ve Planlama                                         0
Kentsel Koruma ve Planlama                                         0
Peyzaj Planlama 0

 

 

Okunma Sayısı: 2196

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU