Anasayfa > Yüksek Lisans ilanları > Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

sütçü imam.jpg
Yüksek Lisans ilanları 03-01-2012 - 13:11

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarınca alınacak olan Tezli, Tezsiz, Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci sayıları ve koşulları ile Yatay Geçiş Kontenjanları aşağıya çıkarılmıştır.
Başvuru: 00.00.0000 - 00.00.0000

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarınca alınacak olan Tezli, Tezsiz, Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci sayıları ve koşulları ile Yatay Geçiş Kontenjanları aşağıya çıkarılmıştır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARI

KOŞULLAR

Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tezsiz YL II. Öğretim

Doktora

Yatay Geçiş (Doktora)

Yatay Geçiş Tezli YL

Coğrafya

Coğrafya Bölümünden ve Coğrafya Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak, - Yatay Geçişlerde Coğrafya Bölümünden ve Coğrafya Öğretmenliği Bölümlerinden Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

2

---

 

--

----

2

Felsefe ve Din Bilimleri

 

5

2

 

--

----

2

İktisat

Yatay Geçişlerde İktisat Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak,

----

----

40

--

----

2

İşletme

Tezli Yüksek Lisansa müracaat edecekler için : Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak . Yatay Geçişlerde İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak Doktoraya müracaat edebilmek için: İşletme Yüksek Lisans Mezunu Olmak, Doktora Yatay Geçişler için : İşletme Ana Bilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak

13

----

40

7

1

2

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında doktoraya müracaat edebilmek için : Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak veya Kamu Yönetimi Ana Bilim Dallarının birinden yüksek lisans yapmış olmak yeterlidir. Bunun yanında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polis Akademisi ve Harp Okulları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları da başvurabilir, bunlara sınavı kazandıkları taktirde bir (1)yıl süre ile Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacaktır.

----

----

45

3

----

1

Tarih

 

---

----

40

--

----

---

Temel İslam Bilimleri

 

7

----

 

--

-----

2

Eğitim Bilimleri

Eğitim Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak (Tezli – Tezsiz) - Yatay Geçişlerde Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

32

22

 

--

-----

1

TEZLİ, TEZSİZ, TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Adayların, başvuru için gerekli koşulları sağladıklarını gösterir belgeler ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 30.12.2011- 06.01.2012

Bilim Mülakat ve Uygulama (Yazılı ) Sınav Tarihleri ve Yerleri:

Tezli Yüksek Lisans : 10.01.2012 Salı günü Saat: 10.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

Doktora : 10.01.2012 Salı günü Saat: 14.00’de ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır

Tezsiz Yüksek Lisans : 11.01.2012 Çarşamba günü Saat: 09.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans:11.01.2012 Çarşamba günü Saat: 09.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

Not: 1. Ayrıntılı bilgi ve belgeler; www.ksu.edu.tr.adresinden temin edilebilir.

2. İlanda yer alan Tezsiz Yüksek Lisans Programının Formasyon Programı ile ilgisi yoktur.

3. Adaylar eğer isterlerse hem Tezli hem de Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilirler.

4. Sınav sonuçları sınav tarihlerini takiben en kısa zamanda üniversite ve sosyal bilimler enstitüsü

Web sayfasından ilan edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avşar Yerleşkesi,

Kayseri yolu, 13.km. Rektörlük Binası

46100, Kahramanmaraş

Telefonlar: 0 344 219 1158- 0 344 219 1356

Faks : 0 344 219 1174

TEZLİ / TEZSİZ ve TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi *

2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)

4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)

5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (Adayların 4’lük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının 100’lük

puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen tablo kullanılacaktır)

6. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi

olarak yapılan Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, İlgili Ana Bilim Dalı için gerekli olan

puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir)

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi *

2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri Fotokopileri

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)

4 Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 adet)

5.Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (Adayların 4’lük sisteme göre verilmiş not

ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen

tablo kullanılacaktır)

6. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, İlgili Ana Bilim Dalı için gerekli olan puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir)

7.Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS ’den en az

55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları

gerekmektedir)

YATAY GEÇİŞ

-Yatay Geçiş Yapacakların KSÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5. maddesindeki koşulları

taşımaları gerekmektedir.

-Yatay Geçiş Yapacak Olanlar Başvurularını Anabilim Dallarına Yapacaktır.

KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ ve KAYIT TARİHLERİ

NOT: Kesin kayıt sırasında başvuruda verilen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri istenecektir.

Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.

TEZLİ / TEZSİZ ve TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER VE KAYIT TARİHİ

1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)

2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)

4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)

5. Vesikalık Fotoğraf ( 6 Adet)

6. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)

7. ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)

8. Harç Dekontu

Tezli Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 11.01.2012- 13.01.2012

Tezsiz/ Tezsiz II. Öğretim Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 12.01.2012- 16.01.2012

Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 17.01.2012

DOKTORA PROGRAMI KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER VE KAYIT TARİHİ

1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)

2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Aslı veya Onaylı)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)

4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)

5. Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

6.Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)

7. ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)

8. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)

9. Harç Dekontu

Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 11.01.2012- 13.01.2012

Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 17.01.2012

Okunma Sayısı: 7345

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU