Anasayfa > Kpss B İlanları > Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29 Personel Alıyor!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29 Personel Alıyor!

11.06.2018.10.03.jpg
Kpss B İlanları 11-06-2018 - 10:07

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lise ve Lisans Mezunu 29 Personel alımı yapıyor. Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 29 sağlık personeli alımı şartlarına ve başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.
Başvuru: 11.06.2018 - 21.06.2018

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli 29 personel alım ilanı DPB’de yayımlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

Lisans mezunu 20 Hemşire alımı için Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Lise mezunu 5 Hemşire alımı için Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak gerekiyor.

Lise mezunu 4 Sağlık Teknisyeni alımı için Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak gerekiyor.

Personel alımı genel şartları; 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: T.C. Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekiyor.

Personel alımı askerlik şartı; Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.

657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.

2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyor. Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekiyor.

Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekiyor.

Kaynak: www.mymemur.com.tr

ÜNİVERSİTE ALIM İLANLARINA ANLIK ULAŞMAK İÇİN TAKİPTE KALIN!

Okunma Sayısı: 1561

Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
İşkur İlanları
KPSS KONU