Trakya Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Trakya Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Trakya Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

   509 01.01.1970
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAM KADRO UNVANI/ADET AÇIKLAMA
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTODONTİ     1  
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ     1  
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 1      
KLASİK ARKEOLOJİ   1    
EĞİTİM FAKÜLTESİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ   1    
FEN FAKÜLTESİ
EKOLOJİ   1    
ORGANİK KİMYA   1    
KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK   1    
KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO.
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ     1 Judo ve engelliler üzerine yüksek performans çalışmaları yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN 1      
YÖNETİM BİLİMLERİ 1      
İKTİSAT TEORİSİ     1 Alternatif yatırım araçları ve Portföy optimizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ   1    
ERGOTERAPİ     1  
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ     1  
TOPLUM BESLENMESİ     1  
MİMARLIK FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI     1 Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olmak ve Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TELEKOMÜNİKASYON   1    
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO.
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ   1    
TIP FAKÜLTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1      
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ   1   Kafa Travmaları alanında epidemiolojik ve prognoz tahmini çalışmaları yapmış olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI   1    
TIBBİ PATOLOJİ 1    


Kaynak: www.akademikkadro.net
Sosyal Medyada KpssRehber