Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

   430 01.01.1970
 T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGU’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun il-gili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. , 25, ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekme-ktedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmekte-dir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır,

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine ekle-nen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

9) İLK BAŞVURU TARİHİ : 05.03.2018 SON BAŞVURU TARİHİ : 19.03.2018

Sınav Programı :

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

Tarih : 22.03.2018

Saat : 10:00

Yer : İlgili Birimlerde

BİRİM /BÖLÜM PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI

 

DOÇENT

 
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
FEN FAKÜLTESİ
ZOOLOJİ 1     BÖLGEYLE İLGİLİ ORNİTOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
ORGANİK KİMYA 1     TOPOLOJİK İNDEKSLERİN ORGANİK KİMYADAKİ UYGULAMALARI KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
YEMLER VE HAYVAN BESLEME 1      
TARLA BİTKİLERİ     1 TAHILLAR KONUSUNDA

 

ÇALIŞMASI OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ
RADYODİOGNASTİK     1  
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ   1    
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ     1 ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ VE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMASI OLMAK.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
İŞLEME TEKNOLOJİSİ     1 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLMAK VE NANOLİFLER ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU  
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PR.     1 TEKSTİL BOYA MADDELERİNİN UYGULAMALARI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ PR.     1 ÇOCUK GELİŞİMİ VE YA DNA HASARI VE PROTEİN OKSİDASYONU ÜZERENE ÇALIŞMASI OL

Kaynak: www.akademikkadro.net

ALES VE AKADEMİK İLANLARDAN ANLIK HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal Medyada KpssRehber