Anasayfa > Akademik ilanlar > Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

07.11.2017.10.54.jpg
Akademik ilanlar 07-11-2017 - 09:55

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
Başvuru: 07.11.2017 - 20.11.2017

 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına;

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER .AD. NİTELİĞİ
Mühendislik

 

Fakültesi

İnşaat

 

Mühendisliği

Yapı Profesör 1 1 Çelik Uzay Sistemler, Çelik Yapı Birleşimleri, Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar konularında çalışmış olmak.
Mühendislik

 

Fakültesi

Jeofizik

 

Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik Profesör 1 1 Petrol Jeofiziği, Çevre Jeofiziği ve Zeminlerde P-SV dönüşmüş sismik dalgalar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik

 

Fakültesi

Jeoloji

 

Mühendisliği

Genel Jeoloji Profesör 1 1 Mesozoyik-Senozoyik nannoplankton biyostratigrafisi ve ascidian fosil stratigrafisi konularında uzmanlığı ve özgün yayınları bulunmak.
Mühendislik

 

Fakültesi

Makine

 

Mühendisliği

Makine Teorisi Ve Dinamiği Profesör 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.Sürekli Ortamlar Mekaniği, Kompozit Malzemeler Mekaniği ve Farklı Malzemeler için Matematiksel Modeller Geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik

 

Fakültesi

Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Süt, süt ürünleri ve kefir konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik

 

Fakültesi

Tekstil

 

Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi Doçent 1 1 Kısa ve Uzun Ştapel İplik Teknolojisi, Modifiye İplik Eğirme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Farklı İplik Eğirme Sistemleri için Yüksek Hızlı Hava

 

Akımı Düzelerinin Tasarımı ve İplik Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik

 

Fakültesi

Tekstil

 

Mühendisliği

Tekstil Bilimleri Doçent 1 1 İyonik modifikasyon, plasma, sol-jel teknolojilerinin kullanımı ve doğal boya/doğal esaslı maddeler ve reaktif boyarmaddelerle boya/baskı konularında çalışmış olmak.
Mühendislik

 

Fakültesi

Elektronik ve

 

Haberleşme

Mühendisliği

Telekomünikasyon Yardımcı

 

Doçent

1 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik

 

Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Doktora çalışmasında Çok Geniş Ölçekli Tümleşim (VLSI) veya Gömülü Sistemler veya Nesnelerin İnterneti (IoT) konularından

birinde çalışmış olmak.

Mimarlık

 

Fakültesi

Şehir Ve Bölge Planlama Şehircilik Profesör 1 1 Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını yapmış olmak, kentsel coğrafya, stratejik mekansal planlama ve karar- destekli tasarım konusunda yayınlara sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Profesör 1 1 Biyokimyasal Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1 İmin-Oksim Bileşiklerinin Sentezi, Katekolaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 1 Anter Kültürü ile Buğdayda Haploid Bitki Üretimi üzerine çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 1 Buğdayda Mikrospor Kültürü ile Bitki Rejenerasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Yardımcı

 

Doçent

1 1 ***İlaç salım sistemleri ve doku mühendisliği malzemeleri geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Yardımcı

 

Doçent

1 1 *** Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Öğrenme ve bellek alanında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı

 

Doçent

1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Primer hiperparatiroidili hastalarda korneanın biyomekanik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı

 

Doçent

1 1 Kriyobalon Ablasyon Yapılan Atrial Fibrilasyon Hastalarında İşlem Sonrası Kalbin Otonom Fonksiyonlarının Efor Testi ile Değerlendirilmesi konulu çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak.Tirozin kinaz inhibitörü alan metastatik renal hücreli kanserli hastalarda ezrin-karbonik anhidraz IX ve neuropilin-2 immünohistokimyasal boyanmasının prognoz üzerine etkisi konulu çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 ***İlaç etken adayı kiral molekül sentezi ve biyolojik etkileri, medikal tıbbi cihaz geliştirilmesi ile hemostatik ajanlar konularında çalışmaları olmak.
İktisadi Ve İdari Bilimler

 

Fakültesi

İşletme Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Profesör 1 1 Çok Kriterli karar verme teknikleri üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi Ve İdari Bilimler

 

Fakültesi

Maliye Mali İktisat Yardımcı

 

Doçent

1 1 Mali sürdürülebilirlik alanında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörleri kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak: www.akademikkadro.net

ALES VE AKADEMİK İLANLARDAN ANLIK HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 1501

Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
İşkur İlanları
KPSS KONU