Anasayfa > Kpss B İlanları > PTT, 18 İlde 35 Acentelik İçin Başvuruları Başladı

PTT, 18 İlde 35 Acentelik İçin Başvuruları Başladı

07.09.2017.13.45.jpg
Kpss B İlanları 07-09-2017 - 13:55

PTT iş yeri bulunmayan yerleşim yerlerinde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecek.
Başvuru: 07.09.2017 - 22.09.2017

  Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş tarafından 18 il için acentelik başvuruları 6 Eylül ile 12 Eylül tarihleri arasında alınmaya başladı. Toplam 35 acentelik verilecek.

PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay, kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Şirketimizce alınan komisyonun % 40' ı oranında bey'iye verilecektir.

Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey'iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey'iye elde eden acentelere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.

Başmüdürlüğün hizmet sahası dahilinde açılacak, aşağıda belirtilen PTT Acenteliklerine en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

İlan süresi 06 Eylül 2017 ile 12 Eylül 2017 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 22 Eylül 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir.

Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;

T.C. vatandaşı olmak, Reşit ve mümeyyiz olmak, Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, PTT merkez müdürlüğünce PTT A.Ş. Acentelikleri Usul ve Esasların 10'uncu maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.

Gerçek kişiler için başvuru belgeleri şunlardır:

T.C. Kimlik Numarası beyanı, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti, Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

Tüzel kişiler için başvuru belgeleri şunlardır:

Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti, Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti, Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Merkez Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir. Başvuru illeri ve tüm detaylar için TIKLAYINIZ.

Kaynak: www.mymemur.com.tr

HABERLERE ANLIK ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 8645

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU