Anasayfa > Kpss B İlanları > Diyanet 42 KK Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Alıyor

Diyanet 42 KK Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Alıyor

diyanet 1.jpg
Kpss B İlanları 23-11-2011 - 20:45

Diyanet, (5) Kuran kursu öğreticisi (32) imam-hatip ve (5) müezzin-kayyım olmak üzere toplam 42 kadrolu personel alıyor. Başvuru Tarihleri: 22/11/2011 ile 06/12/2011 Başvurular il müftülüklerine yapılacaktır.
Başvuru: 00.00.0000 - 00.00.0000

Yayın Tarihi 22.11.2011
D U Y U R U   Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan (5) Kuran kursu öğreticisi (32) imam-hatip ve (5) müezzin-kayyım kadrosuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi gereğince ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan açıktan (sabık) atama suretiyle personel alınacaktır.

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Kontenjanlara Göre Dağılımı
 
SINIFI UNVANI    KADRO DERECESİ KONTENJAN SAYISI
DHS Kuran Kursu Öğreticisi 5-11 5
DHS İmam-Hatip 5-11 32
DHS Müezzin-Kayyım 5-11 5
TOPLAM 42

B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince görevine son verilmemiş olmak.

4- Kuran kursu öğreticiliği kadrosu için Kuran Kursu öğreticisi müktesebi bulunmak.
İmam-Hatip kadrosu için imam-hatip müktesebi bulunmak.
Müezzin Kayyım kadrosu için müezzin kayyım müktesebi bulunmak

5- İmam-hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına başvuru yapmak için erkek olmak.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 22/11/2011 ile 06/12/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar sözlü sınava başvuru için istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2- İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa adayın kaydını yaparak aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3- Aktivasyon işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise adayın kendisine teslim edilecektir. (Adaydan istenen belgeler İl Müftülüklerince teslim alınacak ve adaya iade edilmeyecektir.)
4- İl Müftülükleri onayından (aktivasyon) sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

5- İl Müftülükleri tarafından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

6- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 06/12/2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

a) Sınav İşlemleri

1- Sözlü sınav Başkanlıkça, Başkanlık merkezinde yapılacaktır. Sınava çağrılacak adayların hangi tarihte sınava gireceği, sınava başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında 2011 Aralık ayı içerisinde ilan edilecektir.
2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar,
a) Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) veya aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasından alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile sınava girebileceklerdir.
b) Sınava gelirken TC Kimlik No’su bulunan kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) mutlaka yanlarında bulunduracaklardır.

3- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavdan başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

4. Sınav sonuçları Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.

b) Sınav Sonrası İşlemler
1- Atamalar; sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2. Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde, Başkanlık bünyesinde çalışma süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır.
3- Adaylar, iş talep formlarındaki ilgili kısma, atamaların yapılacağı ilan edilen illerden en fazla 10 il tercihinde bulunabileceklerdir. Adaylar tercih ettikleri 10 ilden birisine yerleşememeleri halinde iş talep formlarında yer alan “Re’sen yerleşmeye:” kısmını “Evet” olarak işaretledikleri takdirde Başkanlıkça uygun görülen illerden birisine re’sen atanabileceklerdir.

4- İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır. İl içerisinde yapılacak yer tespitlerinde, adayın sözlü sınavdan aldığı puan dikkate alınacaktır.

5- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

6- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

7-Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.
8- Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9- Memurluğa alınma şartlarını taşımadıkları anlaşılanların atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- İş Talep Formu (Aday tarafından doldurulacaktır.)
2- T.C kimlik numarası bulunan ve A-5 kağıdının tek yüzüne çekilmiş Müftülükçe tasdiklenmiş Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyeceği gibi her fotoğrafın arka kısmına adayın T.C. kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir).
4- En son görev yaptığı müftülükten alacağı hizmet cetveli.
5- Sabıka kayıt belgesi.
6- Hafızlık Belgesi (Hafız olduklarını beyan edenler için)
E- Sınav Konuları

1- Kur'an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim,
b) Dini bilgiler (akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),
c) Hitabet ve etik ilkeleri

2. Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim,
b) Dini bilgiler (akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),
c) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri.

Not: Sözlü sınavlara katılacakların anılan kadrolara atanmak için sınava giren adayların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.   İlgililere duyurulur.   İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
2011 YILI SABIK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIMLAR İÇİN
 TERCİH EDİLECEK İLLER LİSTESİ
 
S.NO. İLLER K.K.Ö. İ.H. M.K. S.NO. İLLER K.K.Ö. İ.H. M.K.  
1 ADANA       41 KOCAELİ        
2 ADIYAMAN       42 KONYA        
3 AFYONKARAHİSAR       43 KÜTAHYA        
4 AĞRI   2 1 44 MALATYA   1    
5 AMASYA       45 MANİSA        
6 ANKARA   2   46 K.MARAŞ   2 1  
7 ANTALYA 1 1   47 MARDİN   2    
8 ARTVİN       48 MUĞLA        
9 AYDIN       49 MUŞ   1    
10 BALIKESİR       50 NEVŞEHİR        
11 BİLECİK       51 NİĞDE        
12 BİNGÖL   1   52 ORDU        
13 BİTLİS   1 1 53 RİZE        
14 BOLU       54 SAKARYA        
15 BURDUR       55 SAMSUN        
16 BURSA       56 SİİRT   1    
17 ÇANAKKALE       57 SİNOP        
18 ÇANKIRI 1     58 SİVAS   2    
19 ÇORUM   1   59 TEKİRDAĞ        
20 DENİZLİ       60 TOKAT        
21 D.BAKIR 1 2 1 61 TRABZON   1    
22 EDİRNE 1     62 TUNCELİ        
23 ELAZIĞ   1   63 ŞANLIURFA   1    
24 ERZİNCAN       64 UŞAK        
25 ERZURUM   2   65 VAN   1    
26 ESKİŞEHİR       66 YOZGAT   1    
27 G.ANTEP   1   67 ZONGULDAK        
28 GİRESUN       68 AKSARAY        
29 G.HANE       69 BAYBURT        
30 HAKKARİ       70 KARAMAN        
31 HATAY     1 71 KIRIKKALE   2    
32 ISPARTA       72 BATMAN        
33 MERSİN 1     73 ŞIRNAK        
34 İSTANBUL       74 BARTIN        
35 İZMİR       75 ARDAHAN        
36 KARS       76 IĞDIR        
37 KASTAMONU   2   77 YALOVA        
38 KAYSERİ   1   78 KARABÜK        
39 KIRKLARELİ       79 KİLİS        
40 KIRŞEHİR       80 OSMANİYE        
          81 DÜZCE        
  GENEL TOPLAM 5 32 5  

 Diyanet 20 Ekim Sınavlarını İptal Etti
 

Okunma Sayısı: 3317

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU