Anasayfa > Kpss B Lisans > 2012-KPSS Lisans Başvuru Bilgileri ve Klavuzu Yayınlandı

2012-KPSS Lisans Başvuru Bilgileri ve Klavuzu Yayınlandı

Kpss B Lisans 09-04-2012 - 09:57

ÖSYM; 2012-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Başvuru Bilgileri, Klavuzu başvuru merkezleri ve başvuru formunu yayınladı

ÖSYM; 2012-KPSS A KPSS B Grubu ve Öğretmenlik Başvuru Bilgileri, Klavuzu başvuru merkezleri ve başvuru formunu yayınladı

Bu kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

BAŞVURU SÜRESİ : 9 – 18 Nisan 2012

SINAV TARİHİ : 7 – 8 Temmuz 2012

SINAV SAATİ : Sabah oturumları 09.30,

Öğleden sonra oturumları 14.30

2012 Lisans Başvuru Klavuzu içiin TIKLAYINIZ

Aday Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Adayların Başvuruda İzleyeceği Yol

KPSS Sınavı Başvuru Merkezleri

Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri

SINAV ÜCRETİ
:

1- Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 TL;

2- Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 55,00 TL;

3- Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 75,00 TL;

4- Tüm oturumlara girecek adaylar 95,00 TL.

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL

YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2012-KPSS Lisans Kılavuzu, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve

Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri

Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.4 2012-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından 18 Nisan 2012 tarihi itibariyle mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 23 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan sınava gireceklerdir. (Bir lisans programından 18 Nisan 2012 tarihinden önce mezun olanlar/olacaklar, KPSS’ye Lisans düzeyinden girmek zorundadır. 18 Nisan 2012 tarihinden sonra mezun olacaklar ise, mezuniyet durumlarını da göz önünde bulundurarak, KPSS’ye Lisans düzeyinden veya Ortaöğretim/Önlisans düzeyinden girebilirler; ancak adayların söz konusu her iki düzeyden de sınava girmeleri mümkün bulunmamaktadır.) 23 Eylül 2012 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır.

Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının, öğretmenlik dâhil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir

KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.

1.6 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. KPSS; doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.7 Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, bu kılavuzda yer alan KPSS puan türlerinden hangisini kullanacakları ile adaylarda arayacakları genel ve özel şartları kamuoyuna duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının, personel alımı öncesinde verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.8 Millî Eğitim Bakanlığının "öğretmenlik" kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için başvuruların ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

1.9 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, diledikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

1.10 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

1.11 Sınav, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde, Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.12 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek,

cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.13 Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM'nin tercihlerle ilgili yapacağı duyuruya göre hareketedeceklerdir.

1.14 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın; sınava, atandığı salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.15 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.16 Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar da, soruların İnternet sayfasında açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,

ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO :

TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgileri yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

1.17 Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin öz geçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların, raporlarını dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllarda özürlü olarak KPSS’ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaştırmalıdırlar. Özürlü adaylar, sınavda kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor, ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Okuyamayacak derecede görme özrü olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki özürlü adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi olacaktır. Özürlü olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde "Özürlü Salonu" yazacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar

ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır. Bu kural İnternet ile bireysel başvuru yapacak adaylar için de geçerlidir.

3 Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında özürlü adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.18 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.19 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.20 Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.21 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2012-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.

1.22 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme konmayacaktır. Adayların, dilekçelerinin asıllarını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. ÖSYM, aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. belgeye dayalı olmayan değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, İnternet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği, kendileri yapacaklardır.


B A Ş V U R U

2.1 BAŞVURU KOŞULLARI

Bu sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

DİKKAT:

2012-KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 18 Nisan 2012 tarihi itibarıyla lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.

Bir adayın hem 2012-KPSS Lisans’a hem de 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a katılması mümkün değildir. 2012-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, özellikle hâlen bir lisans programında okumakta olan ve

18 Nisan 2012 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2012-KPSS’ye hangi düzeyde gireceklerine karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

2.2 BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, 2012-KPSS Lisans Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri KPSS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.

1. a) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS’ye başvurmamış adaylar,

b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS’ye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar,

c) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS’ye lisans düzeyinde başvuran adaylardan bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde ve bir başvuru merkezinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar

4

(“yeni” adaylar) sınavın hangi oturumlarına gireceklerine karar verdikten sonra kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

2. KKTC’den başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesindeki 6800 24120 numaralı banka hesap numarasına (IBAN: TR 760006400000168000024120) yatıracaklar ve başvurularını KKTC’deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru yapamayacaklardır.

3. Başvuru merkezinde yapılacak başvurular Bir başvuru merkezine gidildiğinde;

Okunma Sayısı: 28821

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS Hap Bilgiler Pratik Bilgi KartlarındaX

KPSS KONU