Anasayfa > TSK Personel Alım > Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subay alımı 2012

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subay alımı 2012

TSK Personel Alım 01-02-2012 - 23:43

2012 Yılı (I. Dönem) Sözleşmeli Subay Alımları Bilgilendirme Kılavuzu, Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait bütün kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.Detaylar haber içeriğinde Başvuru Tarihleri 01 Şubat-09 Mart 2012

2012 yılı sözleşmeli subay
Alımları sınavlarına katılacak adayların dikkatine!


1.    Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait bütün kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

2.    Bu kılavuzu sınav sonuçları elinize geçinceye kadar saklamanız yararınıza olacaktır.

3.    Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile genelkurmay başkanlığı ve deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

4.    Alım süresince hertürlü duyuru ve bilgilendirme www.dzkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

2012 Yılı (I. Dönem) Sözleşmeli Subay Alımları Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:


    a.    Sosyal Durum, Ahlak ve Karakterle İlgili Koşullar:

        (1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        (2)    Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

        (3)    Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askeri veya sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

        (4)    Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    (5)    Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar ile çifte vatandaşlık taşıyanlar için başvurularının Genelkurmay Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olmak.



b.    Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1)    Alım yapılacak branşlara uygun örgün eğitim veren okullardan mezun bulunmak veya son sınıf öğrencisi olmak,

(2)    Mezunlar için öğrenim durumunu belirten diploma veya geçici mezuniyet belgesi, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi bulunmak,

        (3)    Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

        (4)    Alım yapılacak branşa göre gerçekleştirilen genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak,
    
        (5)    Alım yapılacak branşa uygun ilanda belirtilen mesleki sertifikalara sahip olmak,

        (6)    Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen genel sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

c.    Yaş İle İlgili Koşullar:

        Başvuru başlangıç(01 Şubat 2012)  tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak,

ç.    Sağlık İle İlgili Koşullar:

        Adayların alım yapılacak branş için sevk edileceği askeri hastanelerden sağlam raporu almak, ayrıca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak,

d.    Özel Koşullar:

        (1)    Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak.

    (2)    Askerlik hizmetini yaparken başvuranlar için, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıt'ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip istenir).

    (3)    Yedek subaylığını bitirmiş adayların, yedek subaylık hizmeti esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.

    (4)    İngiliz Dili ve Edebiyatı alımına başvuruda bulunan adaylar için TOEFL-IBT sınavında en az 90 not almış olmak.

    (5)    Beden Eğitimi Öğretmenleri için yelken, kürek veya atletizm branşında yardımcı antrenörlük ya da antrenörlük belgesine sahip olmak.


4.    BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

a.    Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği sayfa 13’de yer alan dilekçe(bilgisayar ortamında doldurulacaktır.).

    b.    Silahlı Kuvvetlerde görev yapan adaylar için örneği sayfa 14’de yer alan dilekçe(bilgisayar ortamında doldurulacaktır.).(Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız İnsan Kaynakları Başkanı Açabilir” ibareli olarak gönderilecektir).

    c.    Mezunlar için mezun olduğu üniversiteden alınan diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi.

    ç.    Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nca verilen denklik belgesi ya da fotokopisi.

    d.    Halen yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar için sayfa 15’de yer alan nitelik belgesi          (üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

    e.    Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için sayfa 16’da yer alan nitelik belgesi (üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir).

    f.    Kısa dönem erbaşlar için sayfa 17’de yer alan nitelik belgesi (üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

    g.    Kendisine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği.

ğ.    İngiliz Dili ve Edebiyatı branşına başvuruda bulunan adaylar için TOEFL-IBT sınavına ait belgenin fotokopisi.

h.     Beden Eğitimi Öğretmenleri için yelken, kürek veya atletizm branşında antrenörlük ya da yardımcı antrenörlük belgesinin fotokopisi.

Not :    1.    Sayfa 13 ve 14’de bulunan dilekçe örneklerine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

        2.    Başvuru belgeleri, adayların başvurularının kabul edilmemesi veya alım aşamalarının herhangi bir aşamasında elenmeleri durumunda geri iade edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylar; diploma, öğrenim, denklik, yüksek lisans/doktora vb. belgelerinin aslını göndermeyeceklerdir.


5.    BAŞVURU YÖNTEMİ:

    a.    Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 01 Şubat-09 Mart 2012 tarihleri arasında posta ile “Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı 34676 Beylerbeyi/İSTANBUL” adresine gönderecektir. 09 Mart 2012, saat 17:00’dan sonra Komutanlığımıza ulaşacak postalara işlem yapılmayacaktır.

    b.    Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

    c.    Başvuru dilekçeleri bilgisayar ortamında büyük harfler ile doldurulacaktır. Tarih ve imza kısmı mutlak suretle doldurulacaktır.

    ç.    Başvuru için istenen belgeler (poşet dosyaya konulmadan) yukarıdaki madde sırasına göre sol üst köşesinden zımbalanıp gönderilecektir.

    d.    Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 16-19 Mart 2012 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının “www.dzkk.tsk.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.


6.    UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

    a.    Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1)    Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2)    Ön sağlık muayenesine,

(3)    Fiziki yetenek testlerine,

(4)    Mülakata, (Mülakata ilave olarak kişilik testi, yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için “Makale Yazılması” ve Liderlik özelliklerinin ölçülebilmesi için “Lidersiz Grup Tartışması” uygulamaları yapılacaktır. Sonuçlar mülakata veri olarak kullanılacaktır.)

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkezler bilahare duyurulacaktır.

    b.    Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

Kouyla ilgili diğer detaylar başvuru klavuzunda yer almaktadır

Okunma Sayısı: 21065

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU