Anasayfa > Kpss B Lisans > Orman Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?Ne Kadar Maaş Alır?

Orman Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?Ne Kadar Maaş Alır?

Kpss B Lisans 27-07-2013 - 13:52

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Orman Muhafaza Memurları, KPSS sınavı sonrasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre işe alınmaktadırlar.

 

Görev ve sorumlulukları

Orman Muhafaza Memurları;

-Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,

-Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının, fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,

-Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,

-Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,

-Görev sahaları iöçinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,

-Görev sahaları içimdeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,

-İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,

-Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,

-Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları içinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden

ve benzeri hizmetlerin görülmesinden sorumludurlar.

Ücretleri

**12 nci derecenin 2 nci kademesinden göreve başlayacak (2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu) bekar ve çocuksuz bir Orman Muhafaza Memuru, 2013 yılı ikinci altı aylık döneminde aylık net 1.789,21 TL. ücretalacaktır.

**30 yıl hizmeti bulunan ve 3. Derece Orman Muhafaza Memuru kadrosunda olup 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden aylık alan Orman Muhafaza Memuru ise aynı dönemde (bekar ve çocuksuz) aylık net 2.170,14 TL ücret alacaktır.

**Bu ücret miktarlarına, bazı çalışmalar karşılığında ödenen "yangın tazminatı" ve "fazla çalışma ücreti" dahil edilmemiştir.

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden;

-Orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara, ayda net 411,53 TL’ye kadar tazminat

-Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere,  Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda net 359,75 TL’yi geçmemek üzere fazla çalışma ücreti

ödenebilmektedir.

Göreve alınmaları

İlk defa memuriyete Orman Muhafaza Memuru olmak isteyenler için memurunyeri.com olarak hazırladığımız bu rehberde ayrıca, mesleğe girmek için;

**Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmaları, 

**KPSS (B) grubu puanı sırasına göre başvuruda bulunan adaylar arasında açıktan atamayapılacak kadro sayısının dört katı aday arasına girmeleri,

**Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları

gerektiğini belirtmek isteriz.

Öğrenim düzeyleri

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarının Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olanlar Orman Muhafaza Memuru olarak işe alınmakla birlikte, lise ve dengi okul mezunlarının da bu göreve alınmasına mevzuatta engel bir husus bulunmamaktadır.

Göreve hazırlama eğitimleri

İlk defa ataması yapılan orman muhafaza memurları, memuriyete başladıktan sonra görevleri ile ilgili atandığı bölge müdürlüklerince hizmet içi eğitime tabi tutularak göreve hazırlanırlar.

Yer değiştirmeleri

Orman Muhafaza Memurları zorunlu yer değiştirmeye tabidirler. Ülke genelinde 3 hizmet bölgesine ayrılmış olan iller arasında atamaları yapılmaktadır. Orman Muhafaza Memurlarının  3. Bölge olarak belirlenmiş yerlerde 15 yıl, 2. ve  1. Bölge olarak belirlenmiş yerlerde ise 5’er yıl çalışma zorunluluğu vardır.

Başka yerde görevlendirilmeleri

İhtiyaç halinde, orman işletme şeflikleri bünyesindeki orman koruma ekiplerinde çalışan orman muhafaza memurları; aynı hizmet alanı içinde bulunan fidanlık şefliği, araştırma ormanı şefliği, ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği ve arboretum şefliğinde de görevlendirilebilmektedirler.

Yeniden atanmaları

Orman muhafaza memuru olarak görev yapmakta iken, başka bir kadroya atanan ve tekrar orman muhafaza memuru kadrosuna atanmayı talep edenlerden; müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını ve 20 hizmet yılını doldurmamış ve başka unvanda 5 yıldan fazla çalışmamış olanlar ile bu şartları taşımakla birlikte sağlık raporu gereği unvanı değiştirilenlerden, yeni alacakları sağlık raporu ile orman muhafaza memurluğu yapmalarında mani bir hali bulunmadığını heyet raporu ile belgelendirenler ve soruşturma gereği unvanı değiştirilenlerden daha sonra suçsuz olduğu anlaşılanlar ve cezası affedilenler orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilirler.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ


kaynak:www.memurunyeri.com


Okunma Sayısı: 27018

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

SON DAKİKA! MÜLAKAT SORULARI X

KPSS KONU