Anasayfa > Fen Edebiyat > Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 28-09-2012 - 15:26

Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU


13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere Uşak Üniversitesi’ne Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. 200 kişilik kontenjanın %40’ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar, %60’ı ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlar kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda başvuru yapabilecek bölümler ve ayrılan kontenjanlar aşağıdaki Tabloda sunulmuştur.

BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK YÖNTEM
1. 13 Eylül 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuran adayların değerlendirilmesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler için not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması şartı aranacak; fakat 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerde bu şart aranmayacaktır. Dolayısıyla şu an mezun durumunda olan adaylardan mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 ya yada 100 üzerinden en az 65 olma şartı aranmayacaktır.

2. Tüm başvurular aşağıda belirtilen bölüm ve kontenjanlar bağlamında sınıflandırılacaktır.
Uşak Üniversitesi Mezunu (%50) - Diğer Üniversite Mezunları (%50) – Toplam
Matematik Matematik Bölümü 32 32 64
Türk Dili ve Edebiyatı 32 32 64
1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
2.Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü
Tarih Tarih Bölümü 14 14 28
Coğrafya Coğrafya Bölümü 14 14 28
Hemşirelik 8 8 16
1.Tıp Fakültesi,
2.Hemşirelik Yüksek Okulu,
3.Sağlık Yüksek Okulu,
- Sağlık Memurluğu Bölümü
- Ebelik Bölümü
- Hemşirelik Bölümü
4.Sağlık Eğitim Fakültesi,
- Sağlık Eğitimi Bölümü
5.Sağlık Bilimleri Fakültesi
a. Hemşirelik Bölümü
b. Ebelik Bölümü

GENEL TOPLAM 100 100 200

6. YÖK Başkanlığının 13/09/2012 tarih ve 4049 sayılı yazısı gereği Uşak Üniversite’sine tahsis edilen kontenjanın %50 Uşak Üniversitesi mezunları, %50’i diğer üniversite mezunları için ayrılmıştır. 7. Bölümler bazındaki belirlenen kontenjanların değerlendirilmesinde adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları esas alınarak sıralama yapılacaktır. Adayların 100’lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarının eşit olması durumunda öncelik mezuniyet yılı daha önce olana; adaylarının mezuniyet yılının da aynı olması durumunda ise adayların mezun oldukları programa yerleştirildikleri
ÖSYM puanı yüksek olana öncelik verilerek sıralama yapılacaktır.
8. Mezuniyet not ortalaması 4′lük sisteme göre olan adayların 100’lük sistemdeki mezuniyet not ortalaması karşılıkları için Uşak Üniversitesi tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle adaylar, mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüşümünde mezun oldukları üniversitenin not dönüşüm bilgisini kullanmaları ve asıl kayıt esnasında bu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda eksik ya da yanlış bilgi sunan adayların asıl kayıt hakları iptal edilecektir.
9. Belirlenen kontenjanların dolmaması ve kaydırma işlemleri ile diğer hususlardaki uygulamalarda Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Yönergesi dikkate alınacaktır.
10. Ön kayıt sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 3 Ekim 2012 tarihinde Uşak Üniversitesi web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar kesin kayıtlarını 3-5 Ekim 2012 tarihleri arasında aşağıda istenen evraklarla birlikte şahsen yaptıracaklardır. Belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar için ilan edilen yedek aday listesinden sırayla kesin kayıt yapılacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıtlar, 28 Eylül 2012 – 3 Ekim 2012 tarihleri arasında Uşak Üniversitesi Web sitesinde yer alan “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Online Başvuru Ekranı” (http//formasyon.usak.edu.tr) kullanılarak yapılacaktır. Bunun dışında ön kayıt başvurusu kabul edilmeyecektir.
İrtibat Telefonları:
Eğitim Fakültesi: Tel: 0-276-221 21 30 (İç Hat: 2017) Fax: 0-276-221 21 31
Ön Kayıt Başvuru Formu:
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Online Başvuru Formu için Web Adresi:  http://formasyon.usak.edu.tr/registration.aspx

ÖNEMLİ TARİHLER
Ön Başvuru Kayıt Tarihleri: 28 Eylül 2012 – 3 Ekim 2012
Kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek aday listesinin ilanı: 3 Ekim 2012
Kesin Kayıt Tarihleri: 3-5 Ekim 2012
Güz Yarıyılı Ders Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2012

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ
2012-2013 eğitim-öğretim yılı için Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2050 TL olup, üç taksit halinde tahsil edilecektir. Birinci taksit, kesin kayıt esnasında yatırılacaktır. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ilişkin taksitlendirme ücretleri ve banka hesap numaraları web sitesinden daha sonra duyurulacaktır. Kesin kayıt için yapılan ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ön Kayıt Başvuru Formu
2. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kesin Kayıt Başvuru Formu
3. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası
4. Mezun olduğu üniversiteden onaylı transkript ve not dönüşüm belgesi
5. İhtiyaç olması durumunda mezun olduğu programa/bölüme ilişkin OSYS giriş belgesi (Aslı yoksa internet çıktısı da olabilir. Adres: http://sonuc.osym.gov.tr/)
6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
8. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Asıl Kayıt Ücretinin Birinci Taksitin Ödendiğine Dair Banka Dekontu (Birinci Taksit Ücreti daha sonra ilan edilecek)
Not: Kesin kayıt başvurusunda istenen belgelerin eksik ve hatalı olması halinde kesin kayıt
yapılmayacaktır.

DERSLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 13 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. Dersler
güz dönemi için hafta sonu (cumartesi-pazar) yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Sertifika
Programında 14’er haftalık, 2 dönem halinde ders verilecektir. Bahar yarıyılında “Öğretmenlik
Uygulaması” dersi kapsamında liselerde haftada 6 saat olmak üzere staj yaptırılacaktır.
Öğretmenlik uygulaması (staj), Uşak ilinde bulunan ortaöğretim okullarında yapılacaktır.

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://formasyon.usak.edu.tr/

Okunma Sayısı: 16343

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU