Anasayfa > Fen Edebiyat > Bülent Ecevit Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Bülent Ecevit Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 27-09-2012 - 08:29

Bülent Ecevit Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 T.C.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
2012-2013 EĞİTİM YILI 
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLANI

YÖK’ün 17.09.2012 tarih ve 40322 sayılı kararı gereğince Üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarına ve bu alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına tahsis edilmiştir. Buna göre ilgili alanlar için belirlenen kontenjanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Atamaya Esas Olan
Alanlar
Başvuru Yapabilecek Lisans Programları
Kontenjan
Sayısı
Matematik* ▪ Matematik Bölümü 60
Biyoloji* ▪ Biyoloji Bölümü 10
Fizik*
▪ Fizik Bölümü
▪ Fizik Mühendisliği
10
Kimya*
▪ Kimya Bölümü
▪ Kimya Mühendisliği
10
Fransızca* ▪ Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 2
Müzik*
▪ Müzik Bölümü/Anabilim dalları,
▪ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı ve
▪ Devlet Konservatuvarının aşağıdaki bölümleri;
- Temel Bilimler Bölümü, – Kompozisyon Bölümü
- Ses Eğitimi Bölümü, – Müzik Bilimleri Bölümü
- Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar,
Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı
Çalgılar)
- Bando Şefliği, – Folklor ve Etnomüzikoloji
- Müzikoloji, – Opera, – Şan ve Opera
- Türk Sanat Müziği, – Çalgı Yapımı, – Şan
- Türk Halk Oyunları, – Türk Müziği
- Türk Musikisi, – Koro, – Müzik Teknolojisi, – Müzik
Teorisi
3
Hemşirelik*
▪ Tıp Fakültesi
▪ Hemşirelik Yüksek Okulu
▪ Sağlık Yüksek Okulu
- Sağlık Memurluğu Bölümü, – Ebelik Bölümü
- Hemşirelik Bölümü
▪ Sağlık Eğitim Fakültesi
- Sağlık Eğitimi Bölümü
▪ Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü, – Ebelik Bölümü
20
Rehber Öğretmen
▪ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/ Anabilim Dalı
▪ Psikoloji Bölümü
5
Okul Öncesi
▪ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
▪ Çocuk Gelişimi Bölümü
5Teknoloji ve Tasarım ▪ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
▪ Endüstriyel Tasarım Bölümü
5
İngilizce
▪ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
▪ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
▪ Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
▪ İngiliz Dil Bilimi Bölümü
▪ Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
▪ İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
5
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
▪ İlâhiyat Fakültesi 15
İmam Hatip Lisesi
Meslek Dersleri
▪ İlâhiyat Fakültesi 15
Türk Dili ve Edebiyatı
▪ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
▪ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
15
Zihin Engelliler Sınıf
Öğretmenliği
▪ Özel Eğitim Bölümü 5
Görsel Sanatlar/Resim ▪ Resim Bölümü 5
Gemi Yönetimi ve
Kaptanlığı
▪ Güverte Bölümü
▪ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
▪ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
5
Bilişim Teknolojileri
▪ Bilgisayar Mühendisliği
▪ Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
▪ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
▪ Matematik-Bilgisayar Bölümü
▪ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
▪ Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
▪ Bilgi Teknolojileri
5
Toplam 200
* İlgili programlardaki kontenjanlar, YÖK’ün 17.09.2012 tarih ve 40322 sayılı kararının c maddesi gereğince tahsis edilen oranda öncelikli olarak Bülent Ecevit Üniversitesi / Zonguldak Karaelmas Üniversitesi mezunlarına ayrılacaktır.

PROGRAMIN VE KONTENJANLARIN UYGULAMA ESASLARI
• Sertifika programına başvuran adaylardan 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitelere kayıt yaptıranlar için not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2,5 olması şartı aranırken; 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler için bu şart aranmayacaktır.
• Sertifika programına başvuru ve kaydı için ölçüt olarak 100’lük not sistemi dikkate alınacaktır. Bu nedenle diploma (mezuniyet) notu 4’lük sistem olanların, not ortalamalarını yine kendi üniversitelerindeki 100’lük sisteme göre karşılığını gösteren onaylı bir belgeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Yukarıdaki tabloda belirtilen kontenjanlara göre ön kayıt sonunda aynı bölüme kontenjan fazlası başvuru olduğunda transkriptteki (100’lük sistemdeki) puanları dikkate alınacaktır. Puanların eşit olması durumunda, yaşı büyük olan kişilere öncelik verilecektir.
• Çift anadal programından mezun olanlar, Talim Terbiye Kurulu’nun 119 sayılı karar ek çizelgesinde yer almak koşulu ile kayıtlı oldukları ve tercih ettikleri çift anadaldan herhangi biri veya her ikisi için pedagojik formasyon eğitimine başvurabileceklerdir.
Ancak sadece bir tanesi için yerleştirme yapılacaktır.
• Ön kayıt başvuru işlemleri Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından
ONLINE başvuru şeklinde yapılacaktır.
• Daha önceki eğitim-öğretim yıllarında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitiminde Tezsiz Yüksek Lisans yaparken programından ilişiği kesilip af kapsamında geri dönen öğrenciler bu kontenjan dışında tutulacaktır.
• Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN, Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde aşağıda belirtilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
• Pedagojik Formasyon Sertifika Programının yürütülmesinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

ÜCRETLER
• Adaylar başvuru ücreti olan 50 TL’yi, T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi TR45 0001 0001 3159 0827 0450 01 IBAN numaralı, Bülent Ecevit Üniv. D.S.S. Rektörlük ve Bağlı Birimler adlı banka hesabına “BEUSEM Pedagojik Formasyon başvuru Ücreti” açıklaması ile “İsim – Soy isim” ve “TC kimlik numarası” belirterek yatıracaklardır. Başvuru ücretinin bankaya yatırılmasının ardından Üniversitenin, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezinin Web sitesinin ana sayfasında yer alacak linklerden BAŞVURU FORMU’nu doldurarak ön kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Başvuru Formunun imzalı bir kopyası, kesin kayıtlar yapılırken diğer belgelerle birlikte teslim edilecektir.
• Pedagojik Formasyon Eğitimine kabul edilecek öğrenciler için Sertifika Ücreti 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemleri için toplam 2054 TL’dir. Bu ücret iki taksit halinde ödenecektir. Ücretin birinci taksiti (1027 TL) güz dönemi kesin kayıtta, ikinci
taksiti (1027 TL) bahar dönemi ders başlangıcında ödenecektir.
• Şehit ve Gazilerin birinci derece akrabaları (resmi olarak belgelemek kaydıyla) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ücretini ödemeyeceklerdir.
• Adayların programa kesin kayıtları yapıldıktan sonra her hangi bir sebeple ayrılmaları durumunda, geriye dönük olarak yatırdıkları ücretler geri ödenmeyecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
• 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş 4,5*6 ebadında vesikalık)
• Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
• Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi,
• Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi,
• Transkriptin aslı ve onaylı fotokopisi (Diploma, Transkript, Denklik belgesi ve Nüfus cüzdanının asılları kayıt esnasında fotokopileri ile kontrol edildikten sonra iade edilecektir),
• Diploma notu 4’lük sisteme göre olan adayların, mezun oldukları üniversitelerinden aldıkları 100’lük sistemdeki karşılığını gösteren onaylı belge,
• Online olarak doldurulan Başvuru Formunun çıktısı,
• Önkayıt başvuru ücretinin dekontu (50 TL).
• Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ücretinin birinci taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu (1027 TL). (Bu ücret, kesin kayıt belgelerinin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından incelenmesinin ve kabul edilmesinin ardından T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi
TR45 0001 0001 3159 0827 0450 01 IBAN numaralı, Bülent Ecevit Üniv. D.S.S. Rektörlük ve Bağlı Birimler adlı banka hesabına “BEUSEM Pedagojik Formasyon 1. Taksidi” açıklaması ile “İsim – Soy isim” ve “TC kimlik numarası” belirterek yatırılacak ve dekontu Sürekli Eğitim Merkezine teslim edilecektir).

ÖNEMLİ TARİHLER
Ön Başvuru Tarihi: 26 Eylül 2012 – 01 Ekim 2012
Ön Kayıtlara Göre Asil ve Yedeklerin İlanı: 03 Ekim 2012
Asil Listedekilerin Kesin Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2012 – 08 Ekim 2012
Yedeklerin Çağrılması ve Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 – 11 Ekim 2012
Derslerin Başlaması: 12 Ekim 2012

NOT:
Pedagojik Formasyon Başvuru ve kesin kayıt işlemleri Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez
Kampüsündeki Sürekli Eğitim Merkezi binasında yapılacaktır (Zonguldak MERKEZ)
Pedagojik Formasyon Dersleri ise Zonguldak’ın EREĞLİ ilçesinde bulunan Ereğli Eğitim
Fakültesinde, Cuma günleri 17.00-23.00 saatleri arasında, Cumartesi günü ise 9.30-17.30
saatleri arasında yapılacaktır.

ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://tr.beun.edu.tr/2012/09/14088/

Okunma Sayısı: 18780

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU