Anasayfa > Fen Edebiyat > Necmettin Erbakan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 25-09-2012 - 11:20

Necmettin Erbakan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PEDAGOJİK FORMASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının ekindeki çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından, pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlardan mezun olanlar için, Pedagojik Formasyon Sertifika programı açılmıştır.

1.      Başvuru Şartları ve Kayıt Kabul İşlemleri

Ön kayıtlar

a.      Ön kayıtlar 25 – 30 Eylül 2012 tarihleri arasında internet ortamında adayın kendisi tarafından  (formasyon.konya.edu.tr) yapılacaktır. Formasyon bürosunca ön kayıt yapılmayacaktır.

b.       Adaylar  4’lük  sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversitelerinden 100’ lük sisteme not dönüşümü resmi olarak yaptıracaklardır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Bu onaylı belge kesin kayıt hakkı kazanılması durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

c.       Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. Üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıranlardan başvuru için 100 üzerinden 65 puan şartı aranmamaktadır.

d.      Adaylar ön kayıt işlemlerini www.formasyon.konya.edu.tr adresi üzerinden kendileri yapacaklardır.

e.       Aday tarafından yapılan yanlış veya eksik beyan durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.

f.       Önkayıtta Formasyon bürosuna herhangi bir belge teslim edilmeyecektir.

Şahsen yapılan başvuruların dışında (e-posta, faks, posta vb.) yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve sıralamaya alınmayacaktır.

 

2.      Sonuçların ilanı, kesin kayıtlar ve yedekler

a.         Programa müracaat eden adayların sıralaması mezuniyete esas olan 100 lük not sistemine göre başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılacaktır. Adayların not ortalamalarının eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

b.        Ön kayıtta beyan edilen bilgilerin eksik ve doğru olmaması durumunda kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.

c.         Kesin kayıt hakkı kazananlar 3 Ekim 2012 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü formasyon.konya.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir.

d.        Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

a.    Kesin kayıtlar 05-10 Ekim 2012 tarihlerinde mesai saati sonu olan 17:00’ ye kadar yapılacaktır.

b.    Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup, güz ve bahar yarıyılı başında iki eşit taksitte ödenecektir.

 

c.    Kesin kayıtta istenen belgeler

1.      Başvuru Otomasyon Formu çıktısı.

2.      Öğrenci kayıt dosyası (Kayıt anında Formasyon bürosundan verilecektir).

3.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi.  (Yurtdışından mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.) Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı (Transkript) ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

4.      Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

5.      Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf

6.      Not dönüşümü ile ilgili üniversitelerden alınacak resmi yazının aslı.

7.      İlk taksidin 1025 (Bin Yirmi Beş) TL yatırıldığına dair banka makbuzu  (İlk taksit ücreti T.C. Vakıflar Bankası Konya, Nalçacı Şubesinin TR 59 0001 5001 5800 7300 2284 83 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner sermaye hesabına Öğrencinin adı ve soyadı yazılarak, pedagojik formasyon ücreti açıklamasıyla yatırıldığına dair banka makbuzu ).

8.      Kesin kayıtta alınan ücret öğrencilere geri ödenmez.

9.      Programla ilgili her türlü yazışma kayıt ve benzeri işlemler Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir. (Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü, İdari Bina Zemin Kat)

Tel : 0332 323 82 20, Faks: 0332 323 82 25

 

Yedekler :

Asıl listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan kontenjanlar için takvim aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1. Yedek ilanı: 11 Ekim 2012
1. Yedek kayıt tarihi: 12-15 Ekim 2012 (Cumartesi-Pazar hariç)
2. Yedek ilanı: 15 Ekim 2012 mesai bitiminden sonra
2. Yedek kayıt tarihi: 16-17 Ekim 2012
3. Yedek ilanı: 17 Ekim 2012 mesai bitiminden sonra
3. Yedek kayıt tarihi: 18-19 Ekim 2012
19 Ekim 2012 tarihi mesai bitiminden sonra kayıt yapılmayacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Programında Uygulanacak Esaslar

1.      Programa 350 öğrenci alınacaktır.

2.      Programa ayrılan kontenjanların dağılımını yapmaya Pedagojik Formasyon Programı Yürütme Komisyonu yetkilidir.

3.      Programın Süresi 2 (iki) yarıyıldır. Güz ve Bahar akademik takvimi aşağıdaki gibidir.

2012-2013 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ AKADEMİK TAKVİMİ

         

GÜZ YARIYILI

Ön Kayıt 25-30 Eylül 2012
Kesin Kayıt 05-10 Ekim 2012
Dersler 13 Ekim 2012 – 27 Ocak 2013
Ara Sınav 22-23 Aralık 2012
Genel Sınav 02-03 Şubat 2013
Bütünleme 09-10 Şubat 2013
         

BAHAR YARIYILI

Kayıt 11 Şubat – 15 Şubat 2013
Mazeretli Kayıtlar için son başvuru tarihi 25 Şubat 2013
Dersler 16 Şubat – 26 Mayıs 2013
Ara Sınav 20-21 Nisan 2013
Genel Sınav 01-02 Haziran 2013
Bütünleme 08-09 Haziran 2013
Tek ders sınavı 15 Haziran 2013
 

4.      Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının yürütülmesi, başarı denetimi, devam ve devamsızlık Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

5.      Programa kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavları ile bunlara ait programlarda karar vermeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Komisyonu yetkilidir.

6.      Dersler Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi binasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.

7.      Programda ders verecek öğretim elemanlarını belirlemeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Komisyonu yetkili olup ders ücretleri Döner Sermaye Kanunu kapsamında Mesai Dışı Gelir Getirici Faaliyetler olarak katkı payı şeklinde ödenecektir.

 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJANLARI

S.N

Atamaya Esas Olan Alan

Kontenjan

Müracaat Edecek Bölümler/Anabilim Dalı

(Mezun Olunan Yükseköğretim Programı)

Necmettin Erbakan  Üniversitesi

Mezunu

Diğer

Üniversite Mezunu

1

Almanca

-

4

1.      Alman Dili ve Ed. Bölümü

 

2.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

2

Fransızca

-

4

1.      Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2.      Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

3

Rusça

-

4

1.      Rus Dili ve Edebiyatı

 

2.      Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü

4

Arapça

-

10

Arap Dili ve Ed.

5

Bilişim Teknolojileri

-

10

1.      Bilgisayar Mühendisliği

 

2.      Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3.      Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4.      Matematik-Bilgisayar Bölümü

5.      İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

6.      Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/ Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

7.      Bilgi Teknolojileri

6

Teknoloji ve Tasarım

-

10

1.      Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü

 

2.      Endüstriyel Tasarım Bölümü

7

Biyoloji

-

10

Biyoloji Bölümü

8

Fizik

-

10

1.      Fizik Bölümü

 

2.      Fizik Mühendisliği

9

Kimya/Kimya Teknolojileri

-

10

1.      Kimya Bölümü

 

2.      Kimya Mühendisliği

10

Coğrafya

-

10

Coğrafya Bölümü

11

Tarih

-

10

Tarih Bölümü
 

 

12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

35

35

  İlahiyat Fakültesi

İmam Ha. L. Mes. Dersleri

13

Felsefe

-

10

1.      Felsefe Bölümü (En az 16  Kredi    Sosyoloji, 16  kredi Psikoloji    aldığını belgelendirenler)

 

2.      Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16  kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

14

Görsel Sanatlar/Resim

-

10

Resim Bölümü

15

İngilizce

-

35

1.      İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2.      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4.      İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5.      Çeviribilim Bölümü (İngilizce)

6.      İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

16

Matematik

-

20

Matematik Bölümü

17

Rehber Öğretmen

-

15

Psikoloji Bölümü

18

Okul Öncesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

-

8

1.      Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

 

2.       Çocuk Gelişimi Bölümü

19

Türk Dili ve Edebiyatı

-

30

1.      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2.      Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

20

 

 

İletişim

Fakültesi

Gazetecilik

-

10

1.      Gazetecilik

 

2.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

3.      Televizyon Gazeteciliği

4.      Medya ve İletişim Sistemleri

5.      Basım ve Yayıncılık

6.      Basın ve Yayın

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1.      Halkla İlişkiler

 

2.      Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

4.      Medya İletişim Sistemleri

5.      Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık

6.      Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler

7.      İletişim Sanatları

8.      İletişim

Radyo Televizyon

1.      Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

 

2.      Radyo, TV ve Sinema

3.      Radyo, Televizyon ve Sinema

4.      Radyo ve Televizyon Bölümü

5.      Radyo-TV-Sinema

6.      Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

7.      Sinema ve Televizyon Bölümü

8.      Medya İletişim Sistemleri

9.      Medya ve İletişim Sistemleri

10.  İletişim

21

Müzik

-

10

1.      Müzik Bölümü/anabilim dalları

 

2.      Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının

Temel Bilimler Bölümü Kompozisyon Bölümü Ses Eğitimi Bölümü Müzik Bilimleri Bölümü Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) Bando Şefliği Folklor ve Etnomüzikoloji Müzikoloji Opera Şan ve Opera Türk Sanat Müziği Çalgı Yapımı Şan Türk Halk Oyunları Türk Müziği Türk Musikisi Koro Müzik Teknolojisi Müzik Teorisi Türk Halk Müziği Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

22

Sağlık

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

-

30

1.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm

5.      Ergoterapi Bölümü

Acil Sağlık Hizmetleri

1.      Tıp Fakültesi (Acil Tıp)

 

2.      Tıp Fakültesi

3.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

4.      Hemşirelik Yüksekokulu

5.      Sağlık Yüksek Okulu

·         Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

·         Sağlık Memurluğu Bölümü

 

Çevre Sağlığı

1.      Çevre Mühendisliği

 

2.      Çevre Bilimleri ve Yönetimi

Radyoloji

1.      Tıp Fakültesi (Radyoloji)

 

2.      Tıp Fakültesi

Tıbbi Laboratuar

1.      Tıp Fakültelerinin;

 

·         Mikrobiyoloji

·         Hematoloji

·         Patoloji

·         Biyokimya

·         Parazitoloji

·         Klinik Bakteriyoloji

·         Enfeksiyon Hastalıkları

2.      Tıp Fakültesi

3.      Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

·         Biyoloji

·         Biyokimya

 

Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

1.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

 

·          Sağlık Yönetimi Bölümü

2.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

3.      Sağlık Yüksekokulu

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

·         Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Sağlık İdaresi Yüksekokulu

Anestezi ve Reanimasyon

1.      Tıp Fakültesi (Anestezi)

 

2.      Tıp Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez

1.      Tıp Fakültesi (Ortopedi)

 

2.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Diş Protez

 Diş Hekimliği Fakültesi

Hemşirelik

1.      Tıp Fakültesi

 

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu

·         Sağlık Memurluğu Bölümü

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

4.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

·         Sağlık Eğitimi Bölümü

5.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

·         Hemşirelik Bölümü

·         Ebelik Bölümü

23

DİĞER

(Yukarıda Adı Geçmeyen Bölümler)

-

10

Önemli Not:

 

Yukarıdaki 1-22 Sıra Numaraları arasında adı geçmeyen ancak Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı ekindeki çizelgede mezun olduğu

Yükseköğretim Program sütununda tek yıldız (*)  (Formasyon Programını başarılı ile tamamlama şartı) bulunanlar müracaat edecektir.

1-22 Sıra Numaraları arasında adı geçen programlardan mezun olanlardan bu kontenjana müracaat edenler sıralamaya alınmayacaktır.

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://formasyon.konya.edu.tr/

Okunma Sayısı: 19558

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU